Thông tin truyện

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả:

Mạc Ngôn

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2019

Cây Tỏi Nổi Giận

Cây tỏi nổi giận, vốn tên sách là Bài ca củ tỏi Thiên Đuờng, nhưng căn cứ vào cốt truyện, Trần Đình Hiến đổi thành Cây tỏi nổi giận, vì người nông dân hiền lành như hạt lúa củ khoai, như cây gừng cây tỏi, vì bệnh quan liêu mà nổi giận, như trong chuyện đã kể.Nét đọc đáo trong truyện của Mạc Ngôn là ông học tập những nhà văn thành đạt bằng cách đọc các tác phẩm của họ, coi như một lần đối thoại, thậm chí một lần tỏ tình với nhà văn, Trung Quốc cũng như phương Tây.Nhưng điều khác biệt ở ông là ông không mô phỏng phương thức kể chuyện và những câu chuyện kể của các nhà văn đó, mà ông đi sâu nghiên cứu nội hàm của tác phẩm, tìm hiểu phương thức quan sát cuộc sống và cách nhìn về con người, về cuộc đời. Trên cơ sở đó, ông viết ra những tác phẩm của ông, không giống một ai, cả ở Trung Quốc cung như phương Tây.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 01 19/01/2018
2 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 02 – Phần 01 19/01/2018
3 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 02 – Phần 02 19/01/2018
4 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 03 – Phần 01 19/01/2018
5 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 03 – Phần 02 19/01/2018
6 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 04 – Phần 01 19/01/2018
7 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 04 – Phần 02 19/01/2018
8 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 05 19/01/2018
9 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 06 19/01/2018
10 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 07 – Phần 01 19/01/2018
11 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 07 – Phần 02 19/01/2018
12 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 08 – Phần 01 19/01/2018
13 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 08 – Phần 02 19/01/2018
14 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 09 19/01/2018
15 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 10 19/01/2018
16 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 11 19/01/2018
17 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 12 – Phần 01 19/01/2018
18 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 12 – Phần 02 19/01/2018
19 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 13 19/01/2018
20 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 14 – Phần 01 19/01/2018
21 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 14 – Phần 02 19/01/2018
22 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 15 – Phần 01 19/01/2018
23 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 15 – Phần 02 19/01/2018
24 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 16 19/01/2018
25 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 17 19/01/2018
26 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 18 – Phần 01 19/01/2018
27 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 18 – Phần 02 19/01/2018
28 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 19 – Phần 01 19/01/2018
29 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 19 – Phần 02 19/01/2018
30 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 20 – Phần 01 19/01/2018
31 Cây Tỏi Nổi Giận – Chương 20 – Phần 02 ( Hết ) 19/01/2018

Bình luận