Thông tin truyện

Cuộc đời của Pi

Tác giả:

Yann Martel

Thể loại:

Sách văn học

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1203

Cuộc đời của Pi

Cuộc đời của Pi ( tiếng Anh : Life of Pi ) là một tiểu thuyết của nhà văn người Canada, Yann Martel được xuất bản năm 2001 bởi nhà xuất bản Knopf Canada. Năm 2002, cuốn sách giúp tác giả giành được giải Man Booker. Năm 2003, văn bản tiếng Anh, Life of Pi, được chọn cho giải Canada Reads và văn bản tiếng Pháp, L'Histoire de Pi, được chọn cho giải Le combat des livres; cả hai giải là của CBC Radio.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Cuộc đời của Pi – Tập 1 – Chương 01 06/02/2018
2 Cuộc đời của Pi – Chương 02 06/02/2018
3 Cuộc đời của Pi – Chương 03 06/02/2018
4 Cuộc đời của Pi – Chương 04 06/02/2018
5 Cuộc đời của Pi – Chương 5 06/02/2018
6 Cuộc đời của Pi – Chương 6 06/02/2018
7 Cuộc đời của Pi – Chương 7 06/02/2018
8 Cuộc đời của Pi – Chương 08 06/02/2018
9 Cuộc đời của Pi – Chương 09 06/02/2018
10 Cuộc đời của Pi – Chương 10 06/02/2018
11 Cuộc đời của Pi – Chương 11 06/02/2018
12 Cuộc đời của Pi – Chương 12 06/02/2018
13 Cuộc đời của Pi – Chương 13 06/02/2018
14 Cuộc đời của Pi – Chương 14 06/02/2018
15 Cuộc đời của Pi – Chương 15 06/02/2018
16 Cuộc đời của Pi – Chương 16 06/02/2018
17 Cuộc đời của Pi – Chương 17 06/02/2018
18 Cuộc đời của Pi – Chương 18 06/02/2018
19 Cuộc đời của Pi – Chương 19 06/02/2018
20 Cuộc đời của Pi – Chương 20 06/02/2018
21 Cuộc đời của Pi – Chương 21 06/02/2018
22 Cuộc đời của Pi – Tập 2 – Chương 1 06/02/2018
23 Cuộc đời của Pi – Chương 2 06/02/2018
24 Cuộc đời của Pi – Chương 3 06/02/2018
25 Cuộc đời của Pi – Chương 4 06/02/2018
26 Cuộc đời của Pi – Chương 5 06/02/2018
27 Cuộc đời của Pi – Chương 6 06/02/2018
28 Cuộc đời của Pi – Chương 7 06/02/2018
29 Cuộc đời của Pi – Chương 8 06/02/2018
30 Cuộc đời của Pi – Chương 9 06/02/2018
31 Cuộc đời của Pi – Chương 10 06/02/2018
32 Cuộc đời của Pi – Chương 11 06/02/2018
33 Cuộc đời của Pi – Chương 12 06/02/2018
34 Cuộc đời của Pi – Chương 13 06/02/2018
35 Cuộc đời của Pi – Chương 14 06/02/2018
36 Cuộc đời của Pi – Chương 15 06/02/2018
37 Cuộc đời của Pi – Chương 16 06/02/2018
38 Cuộc đời của Pi – Chương 17 06/02/2018
39 Cuộc đời của Pi – Chương 18 06/02/2018
40 Cuộc đời của Pi – Chương 19 06/02/2018
41 Cuộc đời của Pi – Chương 20 06/02/2018
42 Cuộc đời của Pi – Chương 21 06/02/2018
43 Cuộc đời của Pi – Chương 22 06/02/2018
44 Cuộc đời của Pi – Chương 23 06/02/2018
45 Cuộc đời của Pi – Chương 24 06/02/2018
46 Cuộc đời của Pi – Chương 25 06/02/2018
47 Cuộc đời của Pi – Chương 26 06/02/2018
48 Cuộc đời của Pi – Chương 27 06/02/2018
49 Cuộc đời của Pi – Chương 28 06/02/2018
50 Cuộc đời của Pi – Chương 29 06/02/2018
51 Cuộc đời của Pi – Chương 30 06/02/2018
52 Cuộc đời của Pi – Chương 31 06/02/2018
53 Cuộc đời của Pi – Chương 32 06/02/2018
54 Cuộc đời của Pi – Chương 33 06/02/2018
55 Cuộc đời của Pi – Chương 34 06/02/2018
56 Cuộc đời của Pi – Chương 35 06/02/2018
57 Cuộc đời của Pi – Chương 36 06/02/2018
58 Cuộc đời của Pi – Chương 37 06/02/2018
59 Cuộc đời của Pi – Chương 38 06/02/2018
60 Cuộc đời của Pi – Chương 39 06/02/2018
61 Cuộc đời của Pi – Chương 40 06/02/2018
62 Cuộc đời của Pi – Chương 41 06/02/2018
63 Cuộc đời của Pi – Chương 42 06/02/2018
64 Cuộc đời của Pi – Chương 43 06/02/2018
65 Cuộc đời của Pi – Chương 44 06/02/2018
66 Cuộc đời của Pi – Chương 45 06/02/2018
67 Cuộc đời của Pi – Chương 46 06/02/2018
68 Cuộc đời của Pi – Chương 47 06/02/2018
69 Cuộc đời của Pi – Chương 48 06/02/2018
70 Cuộc đời của Pi – Chương 49 06/02/2018
71 Cuộc đời của Pi – Chương 50 ( Hết ) 06/02/2018

Bình luận