Thông tin truyện

Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3

Tác giả:

J. K. Rowling

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

3654

Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3

Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3
Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban là quyển thứ ba trong loạt truyện Harry Potter của J. K. Rowling. Truyện được phát hành bằng tiếng Anh tại Anh, Hoa Kỳ và nhiều nước khác vào ngày 8 tháng 9 năm 1999. Đến nay trên 18 triệu bản tiếng Anh đã được bán. Bản dịch tiếng Việt được nhà văn Lý Lan dịch và xuất bản bởi Nhà xuất bản Trẻ trong 9 cuốn, và được in thành sách vào tháng 12 năm 2002.

Harry Potter 13 tuổi, năm học thứ 3 Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts.

Cùng với hai bạn Hermione và Ron, Harry đã khám phá ra đựơc sự thật cái chết của ba mẹ mình. Đó cũng là năm mà những trận bóng phù thủy Quidditch diễn ra sôi nổi nhất.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 1 HỘP THƯ CÚ 01/11/2017
2 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 2: SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE 02/11/2017
3 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 3: CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ 02/11/2017
4 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 4: QUÁN CÁI VẠC LỦNG 02/11/2017
5 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 5: GIÁM NGỤC AZKABAN 02/11/2017
6 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 6: MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ 02/11/2017
7 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 7: ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO 02/11/2017
8 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 8: CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO 02/11/2017
9 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 9: CHIẾN BẠI ÁC LIỆT 02/11/2017
10 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 10: BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC 02/11/2017
11 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 11: TIA CHỚP 02/11/2017
12 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 12: THẦN HỘ MỆNH 02/11/2017
13 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 13: GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW 02/11/2017
14 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 14: MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE 02/11/2017
15 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 15: CHUNG KẾT QUIDDITCH 02/11/2017
16 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 16: TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY 02/11/2017
17 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 17: MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ 02/11/2017
18 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 18: MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI 02/11/2017
19 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 19: ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT 02/11/2017
20 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 20: CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC 02/11/2017
21 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 21: BÍ MẬT CỦA HERMIONE 02/11/2017
22 Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Tập 3 – Chương 22: LẠI HỘP THƯ CÚ 02/11/2017

Bình luận