Thông tin truyện

Kim Bình Mai

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

3411

Kim Bình Mai

Trong Kim Bình Mai, Tây Môn Khánh là một tên ác bá chuyên đục khoét của dân, một tên dâm quỷ hiện hình, đã có cả bầu đoàn thê thiếp vẫn cưỡng dâm con gái nhà lành, giết chồng đoạt vợ, cuối cùng kết thúc bằng cái chết vì bệnh dâm dục.

Gắn với hắn là ba người phụ nữ: Phan Kim Liên, Lý Bình Nhi và Bàng Xuân Mai (tên của ba nhân vật này ghép lại thành tên tác phẩm Kim-Bình-Mai), nổi bật nhất là Phan Kim Liên được xây dựng như một điển hình cho loại phụ nữ hoang dâm, dám giết chồng để thỏa mãn nhục dục, sau đó lại xảo quyệt bưng mặt khóc và lập bàn thờ chồng để che mắt thế gian.

Xung quanh những kẻ dâm ô khét tiếng này là nhiều hạng người, từ du thử du thực như Trương Thắng, Lưu Nhị, lưu manh vô lại Ứng Bá Tước, cho đến những thái giám, kép hề, con hát, bà mối… tất cả đều giống nhau ở sự bỉ ổi, mất nhân cách.
Những miêu tả cặn kẽ về thói ăn chơi sa đọa, dâm dục – vùng cấm kị của văn chương Nho giáo – mà tác phẩm từng bị cho là truyện khiêu dâm. Tuy nhiên, điều đó lại giúp tác giả phản ánh trung thực bản chất của xã hội phong kiến với tất cả tội ác, đọa đày.

Do đó, dù bị cấm, cuốn tiểu thuyết vẫn được chép tay, khắc bản, in ấn, lưu truyền rộng rãi trong dân chúng, hấp dẫn cả các nhà Nho. Đó là lí do giải thích vì sao trong quá trình lưu hành tác phẩm đã sản sinh ra khá nhiều dị bản, được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, được dựng thành phim…

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Kim Bình Mai – Lời Giới Thiệu 05/11/2017
2 Kim Bình Mai – Hồi 1 05/11/2017
3 Kim Bình Mai – Hồi 2 05/11/2017
4 Kim Bình Mai – Hồi 3 05/11/2017
5 Kim Bình Mai – Hồi 4 05/11/2017
6 Kim Bình Mai – Hồi 5 05/11/2017
7 Kim Bình Mai – Hồi 6 05/11/2017
8 Kim Bình Mai – Hồi 7 05/11/2017
9 Kim Bình Mai – Hồi 8 05/11/2017
10 Kim Bình Mai – Hồi 9 05/11/2017
11 Kim Bình Mai – Hồi 10 05/11/2017
12 Kim Bình Mai – Hồi 11 05/11/2017
13 Kim Bình Mai – Hồi 12 05/11/2017
14 Kim Bình Mai – Hồi 13 05/11/2017
15 Kim Bình Mai – Hồi 14 05/11/2017
16 Kim Bình Mai – Hồi 15 05/11/2017
17 Kim Bình Mai – Hồi 16 05/11/2017
18 Kim Bình Mai – Hồi 17 05/11/2017
19 Kim Bình Mai – Hồi 18 05/11/2017
20 Kim Bình Mai – Hồi 19 05/11/2017
21 Kim Bình Mai – Hồi 20 05/11/2017
22 Kim Bình Mai – Hồi 21 05/11/2017
23 Kim Bình Mai – Hồi 22 05/11/2017
24 Kim Bình Mai – Hồi 23 05/11/2017
25 Kim Bình Mai – Hồi 24 05/11/2017
26 Kim Bình Mai – Hồi 25 05/11/2017
27 Kim Bình Mai – Hồi 26 05/11/2017
28 Kim Bình Mai – Hồi 27 05/11/2017
29 Kim Bình Mai – Hồi 28 05/11/2017
30 Kim Bình Mai – Hồi 29 05/11/2017
31 Kim Bình Mai – Hồi 30 05/11/2017
32 Kim Bình Mai – Hồi 31 05/11/2017
33 Kim Bình Mai – Hồi 32 05/11/2017
34 Kim Bình Mai – Hồi 33 05/11/2017
35 Kim Bình Mai – Hồi 34 05/11/2017
36 Kim Bình Mai – Hồi 35 05/11/2017
37 Kim Bình Mai – Hồi 36 05/11/2017
38 Kim Bình Mai – Hồi 37 05/11/2017
39 Kim Bình Mai – Hồi 38 05/11/2017
40 Kim Bình Mai – Hồi 39 05/11/2017
41 Kim Bình Mai – Hồi 40 05/11/2017
42 Kim Bình Mai – Hồi 41 05/11/2017
43 Kim Bình Mai – Hồi 42 05/11/2017
44 Kim Bình Mai – Hồi 43 05/11/2017
45 Kim Bình Mai – Hồi 44 05/11/2017
46 Kim Bình Mai – Hồi 45 05/11/2017
47 Kim Bình Mai – Hồi 46 05/11/2017
48 Kim Bình Mai – Hồi 47 05/11/2017
49 Kim Bình Mai – Hồi 48 05/11/2017
50 Kim Bình Mai – Hồi 49 05/11/2017
51 Kim Bình Mai – Hồi 50 05/11/2017
52 Kim Bình Mai – Hồi 51 05/11/2017
53 Kim Bình Mai – Hồi 52 05/11/2017
54 Kim Bình Mai – Hồi 53 05/11/2017
55 Kim Bình Mai – Hồi 54 05/11/2017
56 Kim Bình Mai – Hồi 55 05/11/2017
57 Kim Bình Mai – Hồi 56 05/11/2017
58 Kim Bình Mai – Hồi 57 05/11/2017
59 Kim Bình Mai – Hồi 58 05/11/2017
60 Kim Bình Mai – Hồi 59 05/11/2017
61 Kim Bình Mai – Hồi 60 05/11/2017
62 Kim Bình Mai – Hồi 61 05/11/2017
63 Kim Bình Mai – Hồi 62 05/11/2017
64 Kim Bình Mai – Hồi 63 05/11/2017
65 Kim Bình Mai – Hồi 64 05/11/2017
66 Kim Bình Mai – Hồi 65 05/11/2017
67 Kim Bình Mai – Hồi 66 05/11/2017
68 Kim Bình Mai – Hồi 67 06/11/2017
69 Kim Bình Mai – Hồi 68 06/11/2017
70 Kim Bình Mai – Hồi 69 06/11/2017
71 Kim Bình Mai – Hồi 70 06/11/2017
72 Kim Bình Mai – Hồi 71 06/11/2017
73 Kim Bình Mai – Hồi 72 06/11/2017
74 Kim Bình Mai – Hồi 73 06/11/2017
75 Kim Bình Mai – Hồi 74 06/11/2017
76 Kim Bình Mai – Hồi 75 06/11/2017
77 Kim Bình Mai – Hồi 76 06/11/2017
78 Kim Bình Mai – Hồi 77 06/11/2017
79 Kim Bình Mai – Hồi 78 06/11/2017
80 Kim Bình Mai – Hồi 79 06/11/2017
81 Kim Bình Mai – Hồi 80 06/11/2017
82 Kim Bình Mai – Hồi 81 07/11/2017
83 Kim Bình Mai – Hồi 82 07/11/2017
84 Kim Bình Mai – Hồi 83 07/11/2017
85 Kim Bình Mai – Hồi 84 07/11/2017
86 Kim Bình Mai – Hồi 85 07/11/2017
87 Kim Bình Mai – Hồi 86 07/11/2017
88 Kim Bình Mai – Hồi 87 07/11/2017
89 Kim Bình Mai – Hồi 88 07/11/2017
90 Kim Bình Mai – Hồi 89 07/11/2017
91 Kim Bình Mai – Hồi 90 07/11/2017
92 Kim Bình Mai – Hồi 91 07/11/2017
93 Kim Bình Mai – Hồi 92 07/11/2017
94 Kim Bình Mai – Hồi 93 07/11/2017
95 Kim Bình Mai – Hồi 94 07/11/2017
96 Kim Bình Mai – Hồi 95 07/11/2017
97 Kim Bình Mai – Hồi 96 07/11/2017
98 Kim Bình Mai – Hồi 97 07/11/2017
99 Kim Bình Mai – Hồi 98 07/11/2017
100 Kim Bình Mai – Hồi 99 07/11/2017
101 Kim Bình Mai – Hồi 100 07/11/2017

Bình luận