Thông tin truyện

Một Mình Giữa Đại Dương

Tác giả:

Phan Quang

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2316

Một Mình Giữa Đại Dương

Hàng năm thấy nhiều người chết vì nạn đắm tàu, bác sĩ Alanh Bomba đã thử làm một việc: tự nguyện làm người đắm tàu, trong những điều kiện đúng hệt như người bị nạn thật sự thường gặp. Anh tự mình tổ chức lấy cuộc sống giữa đại dương, đem trí thông minh, sự hiểu biết và tài xoay sở của mình quá độ thử xem giới hạn, sức chịu đựng của con người là ở đâu.Cuối cùng cuộc thử nghiệm đã thành công tốt đẹp.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Một Mình Giữa Đại Dương – HAI MƯƠI VẠN NGƯỜI CHẾT ĐUỐI MỖI NĂM 15/05/2018
2 Một Mình Giữa Đại Dương – NHÀ THỰC NGHIỆM BẤT ĐẮC DĨ 15/05/2018
3 Một Mình Giữa Đại Dương – CHUẨN BỊ VỀ LÝ THUYẾT 15/05/2018
4 Một Mình Giữa Đại Dương – KHI LÝ THUYẾT CHƯA ĐƯỢC THỰC TIỄN CHỨNG MINH 15/05/2018
5 Một Mình Giữa Đại Dương – TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH 15/05/2018
6 Một Mình Giữa Đại Dương – TẠI SAO CHIẾC XUỒNG ẤY MANG TÊN “NGƯỢC ĐỜI ĐỜI” 15/05/2018
7 Một Mình Giữa Đại Dương – CUỘC KIỂM TRA VẬT LIỆU VÀ CON NGƯỜI KHỞI HÀNH 15/05/2018
8 Một Mình Giữa Đại Dương – GIÃ TỪ CUỘC SỐNG BÌNH YÊN 15/05/2018
9 Một Mình Giữa Đại Dương – SÓNG GIÓ TRỚ TRÊU 16/05/2018
10 Một Mình Giữa Đại Dương – BẠN MỚI: CÁ VOI 16/05/2018
11 Một Mình Giữa Đại Dương – ĐIỀU BÍ ẨN Ở CÔ-LUM-BRÉT 16/05/2018
12 Một Mình Giữa Đại Dương – ĐÓI 16/05/2018
13 Một Mình Giữa Đại Dương – MỘT VÒNG QUANH QUẨN 16/05/2018
14 Một Mình Giữa Đại Dương – PHẢI CHĂNG ÍT AI MUỐN CỨU NHỮNG NGƯỜI GẶP NẠN? 16/05/2018
15 Một Mình Giữa Đại Dương – CẬP BỜ 16/05/2018
16 Một Mình Giữa Đại Dương – LẦN NÀY HỌ ĐẮM TÀU THẬT SỰ 16/05/2018
17 Một Mình Giữa Đại Dương – SƠ KẾT CUỘC KIỂM TRA 16/05/2018
18 Một Mình Giữa Đại Dương – 65 NGÀY TRÔI GIẠT GIỮA ĐẠI TÂY DƯƠNG MỘT MÌNH LÊN ĐƯỜNG 16/05/2018
19 Một Mình Giữa Đại Dương – BÁO CHÍ ĐƯA TIN:“NGƯỢC ĐỜI” LÂM NẠN 16/05/2018
20 Một Mình Giữa Đại Dương – BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO 16/05/2018
21 Một Mình Giữa Đại Dương – NHIỆT TÌNH VÀ THÔNG CẢM 16/05/2018
22 Một Mình Giữa Đại Dương – LẦN ĐẦU “NGƯỢC ĐỜI” BỊ SÓNG NHẤN CHÌM 16/05/2018
23 Một Mình Giữa Đại Dương – CÁI RỦI KHÔNG ĐẾN MỘT MÌNH 16/05/2018
24 Một Mình Giữa Đại Dương – QUÀ SINH NHẬT CỦA ĐẠI DƯƠNG 16/05/2018
25 Một Mình Giữa Đại Dương – CÁ MẬP! CÁ MẬP! 16/05/2018
26 Một Mình Giữa Đại Dương – HẾT CÁ MẬP ĐẾN CÁ KIẾM 16/05/2018
27 Một Mình Giữa Đại Dương – NỖI KHỔ VÌ QUÁ NHIỀU NƯỚC NGỌT 16/05/2018
28 Một Mình Giữa Đại Dương – NHỮNG CON CHIM BÁO ĐẤT LIỀN 16/05/2018
29 Một Mình Giữa Đại Dương – XIN ĐỪNG VÌ CÁI CHẾT CỦA TÔI MÀ VỘI TUYỆT VỌNG 16/05/2018
30 Một Mình Giữa Đại Dương – NGÀY THỨ TƯ SÁNG SỦA 16/05/2018
31 Một Mình Giữa Đại Dương – CÁI ĐÓI BỊ ĐÁNH THỨC 16/05/2018
32 Một Mình Giữa Đại Dương – ÁNH SÁNG HẢI ĐĂNG 16/05/2018
33 Một Mình Giữa Đại Dương – BẢN HÒA TẤU CỦA BACH VÀ BỨC ĐIỆN CỦA CA-TƠ 16/05/2018
34 Một Mình Giữa Đại Dương – LỜI KHUYÊN BẠN TRẺ 16/05/2018

Bình luận