Thông tin truyện

Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1048

Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não

“Nghệ thuật sống hạnh phúc trong thế giới phiền não” được bác sĩ Howard C. Cutter tổng hợp và viết lại từ những lời dạy của đức Dalai Lama tại nhiều bối cảnh thuyết giảng khác nhau. Tác phẩm được trình bày theo một hệ thống gồm bốn phần, ba phần đầu là một tác phẩm độc lập mang cùng tựa đề tác phẩm này và phần 4 cũng là một tác phẩm bỏ túi độc lập, vì có cùng nội dung nên được gộp vào phần cuối của tác phẩm, để độc giả có thể thưởng thức hai tác phẩm trong một của đức Đạt Lai Lạt Ma.Đọc Nghệ thuật sống hạnh phúc, người đọc sẽ có thêm sức sống mới, nghị lực mới, niềm tin mới và con đường mới để vượt qua các bế tắc và khổ đau. Khi hạnh phúc được xem là mục tiêu, nghệ thuật sống hạnh phúc là cẩm nang sống cho mình. Chỉ khi nào mỗi người có khả năng sống với hạnh phúc, ta mới có khả năng góp phần tạo ra một xã hội hạnh phúc. Tác phẩm này tổng hợp các thông điệp hạnh phúc của Phật giáo góp phần hướng đến một thế giới hòa bình trên nền tảng hòa bình nội tại, sẽ là bạn đồng hành không thể thiếu đối với mọi người.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – LỜI NGƯỜI DỊCH 13/05/2018
2 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – LƯU Ý CỦA TÁC GIẢ 14/05/2018
3 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – GIỚI THIỆU 14/05/2018
4 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – PHẦN MỘT: TÔI, CHÚNG TA VÀ HỌ – CHƯƠNG 1: TÔI CHỐNG VỚI CHÚNG TA 14/05/2018
5 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – CHƯƠNG 2: TÔI VÀ CHÚNG TA 14/05/2018
6 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – Chương 3: THÀNH KIẾN (CHÚNG TA CHỐNG LẠI HỌ) 14/05/2018
7 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – Chương 4: VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN 14/05/2018
8 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – Chương 5: CHỦ NGHĨA QUỐC GIA CỰC ĐOAN 14/05/2018
9 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – PHẦN HAI: BẠO ĐỘNG CHỐNG LẠI ĐỐI THOẠI – Chương 6: THĂM LẠI BẢN CHẤT CON NGƯỜI 14/05/2018
10 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – Chương 7: NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA BẠO ĐỘNG 14/05/2018
11 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – Chương 8: NHỮNG GỐC RỄ CỦA BẠO ĐỘNG 14/05/2018
12 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – Chương 9: ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI 14/05/2018
13 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – PHẦN BA: HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO – Chương 10: ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 14/05/2018
14 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – Chương 11: HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC 14/05/2018
15 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – Chương 12: HẠNH PHÚC NỘI TẠI, HẠNH PHÚC NGOẠI TẠI VÀ NIỀM TIN 14/05/2018
16 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – Chương 13: NHỮNG CẢM XÚC TÍCH CỰC VÀ VIỆC XÂY DỰNG MỘT THẾ GIỚI MỚI 14/05/2018
17 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – Chương 14: TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA 14/05/2018
18 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – Chương 15: SỰ THẤU CẢM, BI MẪN VÀ VIỆC TÌM KIẾM HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 14/05/2018
19 Nghệ Thuật Hạnh Phúc Trong Thế Giới Phiền Não – TÁC GIẢ VÀ DỊCH GIẢ 14/05/2018

Bình luận