Thông tin truyện

Ruồi Trâu

Tác giả:

Ethel L.Voynich

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2098

Ruồi Trâu

Ruồi Trâu là một cuốn tiểu thuyết phi thường, được đặt trong bối cảnh nước Ý thời bị chia cắt. Dưới quyền kiểm soát của Áo, các phong trào cách mạng đều bị đàn áp. Ruồi trâu một nhà hoạt động cách mạng kiên cường, đã dành cả cuộc đời mình để đấu tranh cho lý tưởng giải phóng đất nước.

Ở Ruồi Trâu, người đọc thấy rõ một con người cách mạng giàu tình cảm. Cuộc đời anh chứa đựng những bí mật khiến anh bị giằng xé giữa tình yêu và nỗi oán giận, chịu đựng nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Nhưng vượt lên tất cả, anh luôn tiến về phía trước. Anh đã sống với ý chí và nghị lực đáng khâm phục.

Ruồi Trâu gửi tới người đọc một thông điệp: Cuộc sống dù ngắn ngủi nhưng vẫn có ý nghĩa khi ta sống có lí tưởng.
Khi được dịch và xuất bản ở Nga vào năm 1898, tác phẩm này đã lập tức gây được tiếng vang rộng rãi trong độc giả, đặc biệt là sau Cách mạng Tháng Mười Nga. Cho đến khi tác giả mất thì số lượng đầu sách bán ra là khoảng 2.500.000 bản ở Liên Xô. Nhiều thế hệ người dân ở đây và các nước xã hội chủ nghĩa đã lớn lên dưới ảnh hưởng của tác phẩm này và tinh thần khắc kỷ của nhân vật chính – Arthur bí danh “Ruồi trâu”, chàng thanh niên đã hiến dâng cả cuộc đời, hy sinh tất cả tình cảm riêng tư cho lý tưởng cách mạng.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Phần thứ nhất – Chương 1 21/10/2017
2 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 2 21/10/2017
3 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 3 21/10/2017
4 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 4 21/10/2017
5 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 5 21/10/2017
6 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 6 21/10/2017
7 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 7 21/10/2017
8 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Phần thứ hai – Chương 1 21/10/2017
9 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 2 21/10/2017
10 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 3 21/10/2017
11 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 4 21/10/2017
12 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 5 21/10/2017
13 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 6 21/10/2017
14 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 7 21/10/2017
15 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 8 21/10/2017
16 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 9 21/10/2017
17 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 10 21/10/2017
18 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 11 21/10/2017
19 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Phần thứ ba – Chương 1 21/10/2017
20 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 2 21/10/2017
21 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 3 21/10/2017
22 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 4 21/10/2017
23 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 5 21/10/2017
24 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 6 21/10/2017
25 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 7 21/10/2017
26 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, Chương 8 21/10/2017
27 Ruồi Trâu – Ruồi trâu, ĐOẠN KẾT 21/10/2017

Bình luận