Thông tin truyện

Trạng Quỳnh

Tác giả:

TỔNG HỢP

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2977

Trạng Quỳnh

Cho đến nay, vấn đề Trạng Quỳnh vẫn còn đòi hỏi thêm sự nghiên cứu và phân tích. Qua sử sách, gia phả, người ta tìm thấy một Nguyễn Quỳnh thực, cũng giỏi thơ văn, có tài hài hước.

Tuy nhiên không thể đồng nhất hương cống Nguyễn Quỳnh với Trạng Quỳnh dân gian, bởi vì trong kho tàng chuyện Trạng ở Việt Nam có sự khác nhau giữa những câu chuyện có thật của những ông Trạng có thật và những chuyện mang tính chất hoặc giá trị “Trạng”. Ở vế thứ hai, trong dân gian đã lưu truyền những giai thoại về những nhà khoa bảng trí thức không đỗ Trạng Nguyên.

Tuy không có học vị nhưng vì tài năng và những hoạt động, hoặc trong cuộc sống của của các vị “Trạng” này có những nét đặc biệt, mang phong cách Trạng và đậm màu cổ tích nên họ được dân gian ngưỡng mộ, tôn vinh làm Trạng. Thậm chí, có cả những nhân vật mà không ai dám quyết đoán đó là những người đã sống giữa cõi nhân gian hay chỉ là những nhân vật hoàn toàn được hư cấu.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Trạng Quỳnh – Bà Chúa mắc lỡm 16/10/2017
2 Trạng Quỳnh – Ăn trộm mèo 16/10/2017
3 Trạng Quỳnh – Nhặt bã trầu 16/10/2017
4 Trạng Quỳnh – Dòm nhà quan Bảng 16/10/2017
5 Trạng Quỳnh – Dê đực chửa 16/10/2017
6 Trạng Quỳnh – Trả ơn chúa Liễu 16/10/2017
7 Trạng Quỳnh – Câu đố 16/10/2017
8 Trạng Quỳnh – Trả nợ anh lái đò 16/10/2017
9 Trạng Quỳnh – Vay tiền chúa 16/10/2017
10 Trạng Quỳnh – Ðầu to bằng cái bồ 16/10/2017
11 Trạng Quỳnh – Lệnh Vua Ban 16/10/2017
12 Trạng Quỳnh – Quả Ðào Trường Thọ 16/10/2017
13 Trạng Quỳnh – Hũ Tương Ðại Phong 16/10/2017
14 Trạng Quỳnh – Làm Thơ Xin Ăn 16/10/2017
15 Trạng Quỳnh – Ông Nọ, Bà Kia 16/10/2017
16 Trạng Quỳnh – Quyển Sách Quý 16/10/2017
17 Trạng Quỳnh – Chọi Gà Sống Thiến 16/10/2017
18 Trạng Quỳnh – Vụ Kiện Chôn Sách 16/10/2017
19 Trạng Quỳnh – Bức Tranh Ngũ Quả 16/10/2017
20 Trạng Quỳnh – Thư Gửi Bà Giáo Thụ 16/10/2017
21 Trạng Quỳnh – Ðơn Xin Chôn Trâu 16/10/2017
22 Trạng Quỳnh – Phơi Sách 16/10/2017
23 Trạng Quỳnh – Tượng Bà Banh 16/10/2017
24 Trạng Quỳnh – Ngọa Sơn 16/10/2017
25 Trạng Quỳnh – Quan Thị và Quan Võ Hỗn Chiến 16/10/2017
26 Trạng Quỳnh – Chửi Cha Thằng Bảo Thái 16/10/2017
27 Trạng Quỳnh – Ðón Sứ Tàu 16/10/2017
28 Trạng Quỳnh – Thi Vẽ 16/10/2017
29 Trạng Quỳnh – Cấy rẽ ruộng chúa Liễu 16/10/2017
30 Trạng Quỳnh – Ăn trộm mèo 16/10/2017
31 Trạng Quỳnh – Lỡm quan thị 16/10/2017
32 Trạng Quỳnh – Cây nhà lá vườn 16/10/2017
33 Trạng Quỳnh – Trạng chết Chúa cũng băng hà 16/10/2017

Bình luận