Thông tin truyện

Truy Tìm Bức Tranh Thánh

Tác giả:

Jeffrey Archer

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1081

Truy Tìm Bức Tranh Thánh

Khi chết, cha của Adam Scott chẳng để lại gì ngoài một bức thư mà chính ông chưa bao giờ mở ra. Adam e rằng chính bức thư này sẽ mang lại tai họa cho gia đình chàng. Không thực hiện lời hứa với mẹ, Adam đã mở bức thư và ngay lập tức chàng phải thừa nhận rằng, cuộc đời chàng sẽ không còn được như xưa nữa. Chàng không còn có quyền lựa chọn, bởi đây là vấn đề như cha chàng nói: Danh dự. Tiểu thuyết được từ bản tiếng Anh: A MATTER OF HONOUR.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – TÓM TẮT NỘI DUNG 28/05/2018
2 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – PHẦN MỘT – CHƯƠNG 1: KREMLIN, MOSCOW 19 THÁNG NĂM 1966 28/05/2018
3 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 2: APPLESHAW, ENGLAND THÁNG SÁU, 1966 28/05/2018
4 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 3 28/05/2018
5 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 4 28/05/2018
6 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 5 28/05/2018
7 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 6 28/05/2018
8 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 7 28/05/2018
9 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 8 28/05/2018
10 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 9 28/05/2018
11 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 10 28/05/2018
12 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 11 28/05/2018
13 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – PHẦN HAI – CHƯƠNG 12: SỐ 10 PHỐ DOWNING LONDON SW1 NGÀY 17 THÁNG SÁU NĂM 1966 28/05/2018
14 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 13 28/05/2018
15 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 14 28/05/2018
16 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 15 28/05/2018
17 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 16 28/05/2018
18 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – PHẦN BA – CHƯƠNG 17: NHÀ TRẮNG WASHINGTON DC NGÀY 17 THÁNG 06 NĂM 1966 28/05/2018
19 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 18 28/05/2018
20 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 19 28/05/2018
21 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 20 28/05/2018
22 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 21 28/05/2018
23 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – PHẦN BỐN – CHƯƠNG 22: KREMLIN – MOSCOW NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 1966 28/05/2018
24 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 23 28/05/2018
25 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – CHƯƠNG 24 28/05/2018
26 Truy Tìm Bức Tranh Thánh – ĐOẠN KẾT 28/05/2018

Bình luận