Thông tin truyện

Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng

Thể loại:

Tiểu thuyết

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

389

Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng

Tần Thủy Hoàng sau khi gồm thâu lục quốc, diệt nhà Châu lên ngôi Hoàng đế, lập nên một công nghiệp chưa từng có, chưa từng thực hiện được ở các triều Đại vương, Bá tước. Đó là các thời Tam Hoàng, Ngũ Đế thời Xuân Thu thời Chiến Quốc.Công nghiệp của người họ Triệu này đã xây dựng trên xương, nước mắt và vô số tài sản và sinh mạng của nhân dân Trung Hoa thời đó.Tần Thủy Hoàng tên thật là Triệu Chính, lấy họ mẹ là ái thiếp của Lã Bất Vi, là Triệu Cơ. Một người đàn bà tài sắc vẹn toàn. Lã Bất Vi là cha ruột của Tần Thủy Hoàng, có tài vương tá, có chí phi thường, tuy là một lái buôn giàu có nhưng từng cầm quân và chiến thắng cường địch.Lã Bất Vi khi biết Triệu Cơ đã có mang, bèn bầy mưu hiến kế cho Dị Nhân.Sau này Dị Nhân lên ngôi, Triệu Cơ sinh ta Triệu Chính nối cơ nghiệp nhà Tần.Được Lý Tư một tướng quân mưu lược, Tần Thủy Hoàng thực hiện sự thống nhất và thay đổi toàn bộ cơ chế nước Tàu. Tần Thủy Hoàng cai trị dân dưới một nền tảng pháp trị khắc nghiệt của Lý Tư, gom tất cả vũ khí và kho báu của thiên hạ về kho của nhà Tần, bắt tất cả gái đẹp của lục quốc về Hàm Dương. Xử “Thiếu” bọn tù phạm 70 vạn người về xây lăng mộ ở núi Ly Sơn và cung A Phòng chứa đựng kho tàng, chôn sống cung tần mỹ nữ và tất cả đoàn người xây lăng mộ để giữ bí mật.– So với việc xây Vạn Lý Trường Thành thì đây là một công trình lớn trong hàng ngàn công trình khác của nhà bạo chúa nổi tiếng này.Lúc về già, Tần Thủy Hoàng thích đạo Lão, xưng mình là “Chân Nhân” cho người ra đảo tìm tiên kiếm thuốc trường sinh bất tử. Cao vọng tột bậc, xưng hiệu là Thủy Hoàng là ông vua đầu tiên trong thiên hạ, rồi truyền ngôi cho con là Nhị Thế, Tam Thế… cho đến vạn vạn Thế…Tuy nhiên khi Thủy Hoàng vừa tạ thế trên đường đi tuần thú, thì cái công nghiệp đó đã bắt đầu sụp đổ, một cách nhanh chóng. Một cuộc cách mạng do nông dân khởi nghĩa lạnh tụ là Trần Thắng, rồi đến Sở Bá Vương Hạng Võ, Hán Vương Lưu Bang cùng với các bậc anh tài như Phạm Tăng, Trương Lương, Tiêu Hà Phàn Khoái và Hàn Tín vân vân, nổi lên diệt bạo Tần. Khi Hạng Võ mang chư hầu về tranh công của Lưu Bang (đã vào cung điện Hàm Dương trước lên làm Tây Sở Bá Vương bèn tìm kho báu của nhà Tần, cho quật mộ Tần Thủy Hoàng.“Quật mộ Tần Thủy Hoàng là một câu chuyện kể về truyện tích ấy”.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng – Tựa 01/01/2018
2 Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng – Hồi 1: Đoàn người mở đường tới lăng mộ Tần Thủy Hoàng 01/01/2018
3 Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng – Hồi 2: Tiếng chuông chùa bí ẩn của nhà Tần 01/01/2018
4 Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng – Hồi 3: Quật mộ Thủy Hoàng 01/01/2018
5 Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng – Hồi 4: Đêm huyền ảo ở Ly Sơn 01/01/2018
6 Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng – Hồi 5: Tiếng sáo ở sơn thôn. Lời đe dọa của sơn thần. 01/01/2018
7 Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng – Hồi 6: Cánh chim thần giữ mộ Tần Thủy Hoàng 01/01/2018
8 Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng – Hồi 7: Khởi đi từ hướng Đông đến vườn Lộc Uyển 01/01/2018
9 Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng – Hồi 8: Vòng cung vào mộ Bát Trận đồ. Tòa thành thứ nhất! 01/01/2018
10 Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng – Hồi 9: Tòa Uổng Tử thành thứ nhì 01/01/2018
11 Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng – Hồi 10: Thành Hoàng Ốc – Cờ Tả Đạo 01/01/2018
12 Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng – Hồi 11: Đến lạc cảnh Bồng Lai cuối cùng 01/01/2018
13 Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng – Hồi 12: Thế giới của thần tiên ngoài hải đảo 01/01/2018
14 Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng – Hồi 13: Quật mộ Tần Thủy Hoàng 01/01/2018
15 Bí Mật Mộ Tần Thủy Hoàng – Hồi 14: Đường vào mộ chí 01/01/2018

Bình luận