Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công

PHẦN BỐN: NHỮNG MỤC TIÊUMỤC ĐÍCH:

1/ Cho bạn biết mục tiêu quan trọng ra sao trong đời sống cá nhân và nghề nghiệp của bạn.

2/ Giải thích tại sao phần đông không bao giờ đề ra mục tiêu.

3/ Nhận dạng các loại mục tiêu nên có.

4/ Giải thích rõ ràng đặc tính của các mục tiêu.

5/ Giải thích đặc biệt cách đặt định mục tiêu.

6/ Tiến trình chi tiết để đạt mục tiêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.