Thông tin truyện

Nam Hoa chân kinh

Tác giả:

Trang Tử

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1755

Nam Hoa chân kinh

Nam Hoa kinh hay còn gọi Nam Hoa chân kinh là cuốn sách triết học nổi tiếng thường được cho là của Trang Chu thời Chiến Quốc viết. Cuốn sách ngoài giá trị triết lý còn có giá trị nghệ thuật rất cao, được Kim Thánh Thán liệt vào hạng nhất trong lục tài tử thư của Trung Quốc

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 01 – TIÊU DAO DU 莊子 南華經 17/10/2019
2 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 2 – TỀ VẬT LUẬN 莊子 南華經 17/10/2019
3 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 3 – DƯỠNG SINH CHỦ – PHÉP DƯỠNG SINH 莊子 南華經 17/10/2019
4 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 4 – NHÂN GIAN THẾ – THẾ GIAN 莊子 南華經 17/10/2019
5 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 5 – ĐỨC SUNG PHÙ 莊子 南華經 17/10/2019
6 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 6 – ĐẠI TÔN SƯ 莊子 南華經 17/10/2019
7 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 7 – ỨNG ĐẾ VƯƠNG 莊子 南華經 17/10/2019
8 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 8 – BIỀN MẪU 莊子 南華經 17/10/2019
9 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 9 – MÃ ĐỀ 莊子 南華經 17/10/2019
10 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 10 – KHƯ KHIẾP – MỞ TRÁP 莊子 南華經 17/10/2019
11 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 11 – TẠI HỰU 莊子 南華經 17/10/2019
12 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 12 – THIÊN ĐỊA 莊子 南華經 17/10/2019
13 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 13 – THIÊN ĐẠO 莊子 南華經 17/10/2019
14 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 14 – THIÊN VẬN 莊子 南華經 17/10/2019
15 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 15 – KHẮC Ý 莊子 南華經 17/10/2019
16 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 16 – THIỆN TÍNH 莊子 南華經 17/10/2019
17 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 17 – THU THỦY 莊子 南華經 17/10/2019
18 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 18 – CHÍ LẠC 莊子 南華經 17/10/2019
19 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 19 – ĐẠT SINH 莊子 南華經 17/10/2019
20 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 20 – SƠN MỘC 莊子 南華經 17/10/2019
21 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 21 – ĐIỀN TỬ PHƯƠNG 莊子 南華經 17/10/2019
22 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 22 – TRÍ BẮC DU 莊子 南華經 17/10/2019
23 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 23 – CANH TANG SỞ 莊子 南華經 17/10/2019
24 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 24 – TỪ VÔ QUỶ 莊子 南華經 17/10/2019
25 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 25 – TẮC DƯƠNG 莊子 南華經 17/10/2019
26 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 26 – NGOẠI VẬT 莊子 南華經 17/10/2019
27 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 27 – NGỤ NGÔN 莊子 南華經 17/10/2019
28 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 28 – NHƯỢNG VƯƠNG 莊子 南華經 17/10/2019
29 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 29 – ĐẠO CHÍCH 莊子 南華經 17/10/2019
30 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 30 – THUYẾT KIẾM 莊子 南華經 17/10/2019
31 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 31 – NGƯ PHỦ 莊子 南華經 17/10/2019
32 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 32 – LIỆT NGỰ KHẤU 莊子 南華經 17/10/2019
33 Nam Hoa chân kinh – CHƯƠNG 33 – THIÊN HẠ 莊子 南華經 17/10/2019

Bình luận