Thông tin truyện

Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố

Tác giả:

Paolo Giordano

Thể loại:

Tiểu thuyết

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1049

Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố

Dù cách xa địa lý, khác biệt màu da hay bất đồng ngôn ngữ thì những nỗi ám ảnh của con người dường như cùng chung tên gọi. Ta bắt gặp chính mình ở cô bé Alice mặc cảm về cái chân tật nguyền, về cơ thể xấu xí bị bạn bè mang ra trêu chọc. Tuổi thơ Alice bị đè nặng bởi những kỳ vọng quá sức của cha mẹ. Và khi đôi vai bé nhỏ không thể gồng gánh tảng đá kỳ vọng ấy thì nó sẽ rơi xuống chắn luôn đường đến tương lai. Chỉ còn một lối nhỏ để người ta mò mẫm đi về phía trước, trong bóng tối, cùng nỗi cô đơn.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – GIỚI THIỆU VỀ NỘI DUNG 19/04/2018
2 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 1: THIÊN THẦN TUYẾT (1983) 19/04/2018
3 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ ÁC XI MÉT (1984) 19/04/2018
4 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 3: TRÊN BỀ MẶT VÀ NGAY DƯỚI DA (1991) 19/04/2018
5 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 4: 19/04/2018
6 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 5: 19/04/2018
7 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 6: 19/04/2018
8 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 7: 19/04/2018
9 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 8: 19/04/2018
10 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 9: 19/04/2018
11 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 10 19/04/2018
12 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 11 19/04/2018
13 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 12 19/04/2018
14 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 13 19/04/2018
15 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 14 19/04/2018
16 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 15 19/04/2018
17 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 16 19/04/2018
18 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 17 19/04/2018
19 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 18 19/04/2018
20 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 19 19/04/2018
21 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 20: CĂN PHÒNG KHÁC (1995) 19/04/2018
22 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 21: BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI LÀN NƯỚC (1998) 19/04/2018
23 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 22: 19/04/2018
24 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 23: 19/04/2018
25 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 24: 19/04/2018
26 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 25: 19/04/2018
27 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 26: 19/04/2018
28 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 27: 19/04/2018
29 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 28: 19/04/2018
30 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 29: 19/04/2018
31 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 30: CHỈNH NÉT (2003) 19/04/2018
32 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 31: NHỮNG GÌ CÒN LẠI (2007) 19/04/2018
33 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 32: 19/04/2018
34 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 33: 19/04/2018
35 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 34: 19/04/2018
36 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 35: 19/04/2018
37 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 36: 19/04/2018
38 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 37: 19/04/2018
39 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 38: 19/04/2018
40 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 39: 19/04/2018
41 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 40: 19/04/2018
42 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 41: 19/04/2018
43 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 42: 19/04/2018
44 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 43 19/04/2018
45 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 44 19/04/2018
46 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 45 19/04/2018
47 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 46 19/04/2018
48 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố – CHƯƠNG 47 19/04/2018

Bình luận