Thông tin truyện

Tay trắng làm nên

Tác giả:

Beaverbrook

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1014

Tay trắng làm nên

Viết cuốn sách này tôi muốn chỉ cho độc giả thấy rằng ba điều kiện căn bản cho sự thành công là có lương thức, ham hoạt động và có sức khỏe. Nếu chỉ có hai trong ba điều kiện đó thôi thì cũng có thể đi khá xa được, nhưng phải có đủ cả ba mới tiến xa…

Danh sách chương

Bình luận