Thông tin truyện

CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

Tác giả:

Margaret Michell

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

8080

CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

Lấy bối cảnh từ cuộc nội chiến vô cùng khốc liệt giữa Bắc và Nam Mỹ, Cuốn Theo Chiều Gió với cốt truyện rõ ràng, logic, dễ hiểu, đã khắc họa một cách tài tình tâm trạng, tính cách và thân phận của nhiều lớp người trong chiến tranh và thời hậu chiến.
Nhân vật chính của tiểu thuyết là cô gái Scarlett O'hara cùng với Rhett Butler trở thành cặp nhân vật điển hình, thuộc loại thành công nhất trong văn học Hoa Kỳ. Cuốn Theo Chiều Gió có sức hấp dẫn mãnh liệt giới trẻ Mỹ cũng như thanh niên toàn thế giới vì đây là cuốn tiểu thuyết tình yêu đặc sắc. Lạ kỳ thay, trong chiến tranh và những năm hậu chiến vô cùng gian khổ, tình yêu lại luôn luôn chói ngời, trở thành động lực giúp cho con người vượt qua chết chóc, đói khổ và sự hèn hạ... Không chỉ có tình yêu trai gái.
Cuốn Theo Chiều Gió còn là bài ca của tình yêu quê hương đất nước, tình tương thân tương ái. Ba năm sau khi tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió ra đời, bộ phim cùng tên dựng theo tác phẩm của Margaret Mitchell được công chiếu đã trở thành sự kiện lớn, thành niềm tự hào của điện ảnh Mỹ.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 01 22/06/2017
2 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 02 13/07/2017
3 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 03 13/07/2017
4 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 04 13/07/2017
5 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 05 13/07/2017
6 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 06 13/07/2017
7 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 07 13/07/2017
8 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 08 13/07/2017
9 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 09 13/07/2017
10 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 10 13/07/2017
11 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 11 13/07/2017
12 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 12 13/07/2017
13 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 13 13/07/2017
14 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 14 13/07/2017
15 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 15 13/07/2017
16 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 16 13/07/2017
17 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 17 13/07/2017
18 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 18 13/07/2017
19 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 19 13/07/2017
20 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 20 13/07/2017
21 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 21 13/07/2017
22 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 22 13/07/2017
23 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 23 13/07/2017
24 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 24 13/07/2017
25 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 25 13/07/2017
26 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 26 13/07/2017
27 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 27 13/07/2017
28 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 28 13/07/2017
29 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 29 13/07/2017
30 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 30 13/07/2017
31 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 31 13/07/2017
32 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 32 13/07/2017
33 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 33 13/07/2017
34 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 34 13/07/2017
35 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 35 13/07/2017
36 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 36 13/07/2017
37 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 37 13/07/2017
38 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 38 13/07/2017
39 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 39 13/07/2017
40 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 40 13/07/2017
41 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 41 13/07/2017
42 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 42 13/07/2017
43 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 43 13/07/2017
44 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 44 13/07/2017
45 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 45 13/07/2017
46 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 46 13/07/2017
47 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 47 13/07/2017
48 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 48 13/07/2017
49 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 49 13/07/2017
50 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 50 13/07/2017
51 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 51 13/07/2017
52 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 52 13/07/2017
53 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 53 13/07/2017
54 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 54 13/07/2017
55 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 55 13/07/2017
56 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 56 13/07/2017
57 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 57 13/07/2017
58 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 58 13/07/2017
59 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 59 13/07/2017
60 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 60 13/07/2017
61 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 61 13/07/2017
62 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 62 13/07/2017
63 CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – CTCG : 63 13/07/2017

Bình luận