Thông tin truyện

Không Khoan Nhượng

Tác giả:

Brad Thor

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2552

Không Khoan Nhượng

Một tên sát nhân bậc thầy. Một mối thù truyền kiếp dai dẳng nhiều năm. Một đặc vụ chống khủng bố kiên cường, người dám đương đầu với mọi thách thức – cho dù bị quy tội phản quốc – để bảo vệ mạng sống cho những người thân yêu của mình.

Brad Thor, tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết kinh dị bán chạy nhất trong danh sách xếp hạng của Thời báo New York “Truy sát” đã từng ra một tác phẩm kinh dị bom tấn về đặc vụ Bộ An ninh Nội địa, người nhái Hải quân Scot Harvath, người đã để tội phạm sống sót trong một chừng mực nào đó.
“Ngươi không nên thương lượng với lũ khủng bố…”
Sáu tháng trước, vào một đêm khuya khoắt, năm tù nhân nguy hiểm nhất được đưa ra khỏi xà lim đặc biệt tại vịnh Guantanamo. Chúng bị áp giải bằng súng và được lệnh cởi bỏ bộ áo liền quần. Sau khi phát quần áo dân sự, chúng được đưa tới phi trường và tống lên một chiếc Boeing 727 rồi họ thả chúng ra.
Sau đó, Điệp vụ chống khủng bố ngầm Scot Harvath tỉnh dậy và phát hiện ra rằng thế giới của anh đã thay đổi khủng khiếp – và thay đổi mãi mãi. Tên sát nhân tàn bạo với mối thù truyền kiếp cá nhân đang lên kế hoạch trả thù theo kiểu trong Kinh Thánh.

Bằng cách khiến những người thân nhất của anh kinh hãi như trong cơn ác mộng, tên khủng bố đẩy tất cả những gì thân yêu nhất – kể cả mạng sống của anh – vào cơn nguy khốn

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Không Khoan Nhượng – Giới Thiệu 08/11/2017
2 Không Khoan Nhượng – Chương 1 08/11/2017
3 Không Khoan Nhượng – Chương 2 08/11/2017
4 Không Khoan Nhượng – Chương 3 08/11/2017
5 Không Khoan Nhượng – Chương 4 08/11/2017
6 Không Khoan Nhượng – Chương 5 08/11/2017
7 Không Khoan Nhượng – Chương 6 08/11/2017
8 Không Khoan Nhượng – Chương 7 08/11/2017
9 Không Khoan Nhượng – Chương 8 08/11/2017
10 Không Khoan Nhượng – Chương 9 08/11/2017
11 Không Khoan Nhượng – Chương 10 08/11/2017
12 Không Khoan Nhượng – Chương 11 08/11/2017
13 Không Khoan Nhượng – Chương 12 08/11/2017
14 Không Khoan Nhượng – Chương 13 08/11/2017
15 Không Khoan Nhượng – Chương 14 08/11/2017
16 Không Khoan Nhượng – Chương 15 08/11/2017
17 Không Khoan Nhượng – Chương 16 08/11/2017
18 Không Khoan Nhượng – Chương 17 08/11/2017
19 Không Khoan Nhượng – Chương 18 08/11/2017
20 Không Khoan Nhượng – Chương 19 08/11/2017
21 Không Khoan Nhượng – Chương 20 08/11/2017
22 Không Khoan Nhượng – Chương 21 08/11/2017
23 Không Khoan Nhượng – Chương 22 08/11/2017
24 Không Khoan Nhượng – Chương 23 08/11/2017
25 Không Khoan Nhượng – Chương 24 08/11/2017
26 Không Khoan Nhượng – Chương 25 08/11/2017
27 Không Khoan Nhượng – Chương 26 08/11/2017
28 Không Khoan Nhượng – Chương 27 08/11/2017
29 Không Khoan Nhượng – Chương 28 08/11/2017
30 Không Khoan Nhượng – Chương 29 08/11/2017
31 Không Khoan Nhượng – Chương 30 08/11/2017
32 Không Khoan Nhượng – Chương 31 08/11/2017
33 Không Khoan Nhượng – Chương 32 08/11/2017
34 Không Khoan Nhượng – Chương 33 08/11/2017
35 Không Khoan Nhượng – Chương 34 08/11/2017
36 Không Khoan Nhượng – Chương 35 08/11/2017
37 Không Khoan Nhượng – Chương 36 08/11/2017
38 Không Khoan Nhượng – Chương 37 08/11/2017
39 Không Khoan Nhượng – Chương 38 08/11/2017
40 Không Khoan Nhượng – Chương 39 08/11/2017
41 Không Khoan Nhượng – Chương 40 08/11/2017
42 Không Khoan Nhượng – Chương 41 08/11/2017
43 Không Khoan Nhượng – Chương 42 08/11/2017
44 Không Khoan Nhượng – Chương 43 08/11/2017
45 Không Khoan Nhượng – Chương 44 08/11/2017
46 Không Khoan Nhượng – Chương 45 08/11/2017
47 Không Khoan Nhượng – Chương 46 08/11/2017
48 Không Khoan Nhượng – Chương 47 08/11/2017
49 Không Khoan Nhượng – Chương 48 08/11/2017
50 Không Khoan Nhượng – Chương 49 08/11/2017
51 Không Khoan Nhượng – Chương 50 08/11/2017
52 Không Khoan Nhượng – Chương 51 08/11/2017
53 Không Khoan Nhượng – Chương 52 08/11/2017
54 Không Khoan Nhượng – Chương 53 08/11/2017
55 Không Khoan Nhượng – Chương 54 08/11/2017
56 Không Khoan Nhượng – Chương 55 08/11/2017
57 Không Khoan Nhượng – Chương 56 08/11/2017
58 Không Khoan Nhượng – Chương 57 08/11/2017
59 Không Khoan Nhượng – Chương 58 08/11/2017
60 Không Khoan Nhượng – Chương 59 08/11/2017
61 Không Khoan Nhượng – Chương 60 08/11/2017
62 Không Khoan Nhượng – Chương 61 08/11/2017
63 Không Khoan Nhượng – Chương 62 08/11/2017
64 Không Khoan Nhượng – Chương 63 08/11/2017
65 Không Khoan Nhượng – Chương 64 08/11/2017
66 Không Khoan Nhượng – Chương 65 08/11/2017
67 Không Khoan Nhượng – Chương 66 08/11/2017
68 Không Khoan Nhượng – Chương 67 08/11/2017
69 Không Khoan Nhượng – Chương 68 08/11/2017
70 Không Khoan Nhượng – Chương 69 08/11/2017
71 Không Khoan Nhượng – Chương 70 08/11/2017
72 Không Khoan Nhượng – Chương 71 08/11/2017
73 Không Khoan Nhượng – Chương 72 08/11/2017
74 Không Khoan Nhượng – Chương 73 08/11/2017
75 Không Khoan Nhượng – Chương 74 08/11/2017
76 Không Khoan Nhượng – Chương 75 08/11/2017
77 Không Khoan Nhượng – Chương 76 08/11/2017
78 Không Khoan Nhượng – Chương 77 08/11/2017
79 Không Khoan Nhượng – Chương 78 08/11/2017
80 Không Khoan Nhượng – Chương 79 08/11/2017
81 Không Khoan Nhượng – Chương 80 08/11/2017
82 Không Khoan Nhượng – Chương 81 08/11/2017
83 Không Khoan Nhượng – Chương 82 08/11/2017
84 Không Khoan Nhượng – Chương 83 08/11/2017
85 Không Khoan Nhượng – Chương 84 08/11/2017
86 Không Khoan Nhượng – Chương 85 08/11/2017
87 Không Khoan Nhượng – Chương 86 08/11/2017
88 Không Khoan Nhượng – Chương 87 09/11/2017
89 Không Khoan Nhượng – Chương 88 09/11/2017
90 Không Khoan Nhượng – Chương 89 09/11/2017
91 Không Khoan Nhượng – Chương 90 09/11/2017
92 Không Khoan Nhượng – Chương 91 09/11/2017
93 Không Khoan Nhượng – Chương 92 09/11/2017
94 Không Khoan Nhượng – Chương 93 09/11/2017
95 Không Khoan Nhượng – Chương 94 09/11/2017
96 Không Khoan Nhượng – Chương 95 09/11/2017
97 Không Khoan Nhượng – Chương 96 09/11/2017
98 Không Khoan Nhượng – Chương 97 09/11/2017
99 Không Khoan Nhượng – Chương 98 09/11/2017
100 Không Khoan Nhượng – Chương 99 09/11/2017
101 Không Khoan Nhượng – Chương 100 09/11/2017
102 Không Khoan Nhượng – Chương 101 09/11/2017
103 Không Khoan Nhượng – Chương 102 09/11/2017
104 Không Khoan Nhượng – Chương 103 09/11/2017
105 Không Khoan Nhượng – Chương 104 09/11/2017
106 Không Khoan Nhượng – Chương 105 09/11/2017
107 Không Khoan Nhượng – Chương 106 09/11/2017
108 Không Khoan Nhượng – Chương 107 09/11/2017
109 Không Khoan Nhượng – Chương 108 09/11/2017
110 Không Khoan Nhượng – Chương 109 09/11/2017
111 Không Khoan Nhượng – Chương 110 09/11/2017
112 Không Khoan Nhượng – Chương 111 09/11/2017
113 Không Khoan Nhượng – Chương 112 09/11/2017
114 Không Khoan Nhượng – Chương 113 09/11/2017
115 Không Khoan Nhượng – Chương 114 09/11/2017
116 Không Khoan Nhượng – Chương 115 09/11/2017
117 Không Khoan Nhượng – Chương 116 09/11/2017
118 Không Khoan Nhượng – Chương 117 09/11/2017
119 Không Khoan Nhượng – Chương 118 09/11/2017
120 Không Khoan Nhượng – Chương 119 09/11/2017
121 Không Khoan Nhượng – Chương 120 09/11/2017
122 Không Khoan Nhượng – Chương 121 09/11/2017
123 Không Khoan Nhượng – Chương 122 09/11/2017
124 Không Khoan Nhượng – Chương 123 09/11/2017
125 Không Khoan Nhượng – Chương 124 09/11/2017

Bình luận