Thông tin truyện

Marketing Theo Phong Cách Sao Kim

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1173

Marketing Theo Phong Cách Sao Kim

Trái Đất đang dần biến thành Sao Kim. Sự tiến bộ của công nghệ thông tin, thay vào việc biến những cư dân Trái đất thành những con người Rô-bốt, đang làm họ trở thành những con người có đạo đức và tình cảm hơn giống như những cư dân Sao Kim.
Khi John Gray viết rằng “đàn ông đến từ Sao Hỏa và đàn bà đến từ Sao Kim “, ông nói về việc đàn ông đã đi từ Sao Hỏa đến Sao Kim để tìm đàn bà. Sao đó họ đã cũng nhau đi tới trái đất, nơi mà những mâu thuẫn đã làm thay đổi cuộc sống của cả hai.

Với những thành tựu công nghệ thông tin hiện nay, đàn ông và đàn bà lại như quay về Sao Kim. Họ đang sống trong một thế giới đầy tương tác và cảm xúc. Nơi mà đàn ông sống theo các quy luật của đàn bà. Nơi mà những ” chỉ số cảm xúc” được đề cao hơn rất nhiều những ” chỉ số thông minh “. Nơi mà bán cầu não phải thống trị bán cầu não trái. Nơi mà ” cảm xúc ” quan trọng hơn ” lý trí ” . Nơi mà lợi thế cạnh tranh của một công ty được quyết định từ những lợi ích ” cảm xúc”
Trái đất đang dần dần trở thành Sao Kim, vì vậy cách tiếp cận, những mô hình và chiến lược kinh doanh và cả những cách thức trước đây đã từng là giải pháp hiệu quả đã trở nên lỗi thời, không thích hợp. Một hệ thống những phương thức tiếp cận và chiến lược mới đã hình thành có khả năng dự đoán được sự sôi động của môi trường kinh doanh và đáp ứng được nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng từ Sao Kim.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – LỜI GIỚI THIỆU 28/11/2017
2 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – LỜI NÓI ĐẦU 28/11/2017
3 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – PHẦN I Bối cảnh kinh doanh và thách thức – NGUYÊN TẮC #1: THAY ĐỔI 28/11/2017
4 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – NGUYÊN TẮC #2: KHÁCH HÀNG 28/11/2017
5 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – NGUYÊN TẮC #3: ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 28/11/2017
6 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – NGUYÊN TẮC #4: CÁI GÌ 28/11/2017
7 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – NGUYÊN TẮC #5: TẠI SAO 28/11/2017
8 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – NGUYÊN TẮC #6: NHƯ THẾ NÀO 28/11/2017
9 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – PHẦN II Chiến lược tạo dựng giá trị – NGUYÊN TẮC #7: NHÃN HIỆU 28/11/2017
10 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – NGUYÊN TẮC #8: DỊCH VỤ 28/11/2017
11 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – NGUYÊN TẮC #9: QUY TRÌNH 28/11/2017
12 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – NGUYÊN TẮC #10: PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG 28/11/2017
13 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – NGUYÊN TẮC #11: XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 28/11/2017
14 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – NGUYÊN TẮC #12: ĐỊNH VỊ 28/11/2017
15 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – PHẦN III Chiến thuật – NGUYÊN TẮC #13: KHÁC BIỆT HOÁ 28/11/2017
16 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – NGUYÊN TẮC #14: SẢN PHẨM 28/11/2017
17 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – NGUYÊN TẮC #15: ĐỊNH GIÁ 28/11/2017
18 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – NGUYÊN TẮC #16: PHÂN PHỐI 28/11/2017
19 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – NGUYÊN TẮC #17: QUẢNG BÁ 28/11/2017
20 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – NGUYÊN TẮC #18: BÁN HÀNG 28/11/2017
21 Marketing Theo Phong Cách Sao Kim – VỀ TÁC GIẢ 28/11/2017

Bình luận