Thông tin truyện

Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên

Tác giả:

Katherine Wagner

Thể loại:

Sách kinh tế

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1202

Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên

Tập sách nhỏ “Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên” này của NXB McGrau-Hill là một kim chỉ nam quý báu giúp những nhà quản lý không chuyên nghiệp về tài chính, đặc biệt cho những người chủ doanh nghiệp, nắm bắt được những điểm cốt lõi trong những vấn đề quản trị tài chính, ý thức và hiểu biết hơn những vấn đề then chốt, biết đánh giá chính xác hơn những tín hiệu tích cực, cũng như những tín hiệu đáng ngờ, biết đặt câu hỏi, tìm tòi và quan trọng hơn: biết cách tự đi tìm câu trả lời cho mình cho những câu hỏi quan trọng được đặt ra.Bạn cần hiểu được những thuật ngữ và công cụ chuyên môn, biết kế toán viên và kiểm toán viên làm gì, biết theo dõi dòng tiền mặt như thế nào - một vấn đề sống còn trong kinh doanh; đọc các báo cáo tài chính, các bản cân đối tài chính, hiểu biết về chính sách quản lý hàng lưu kho, cách lập dự toán, cắt giảm chi phí, biết các “mẹo” cần thiết để xử lý những vấn đề phức tạp, hiểu được những cách làm dễ dãi của người quản lý bên dưới, nhận ra những vấn đề tiềm ẩn, vân vân và vân vân… Cuốn sách làm cho bạn nắm bắt những vấn đề dễ dàng, làm cho bạn tự tin, quyết tâm và chuyên nghiệp hơn, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý.Kinh doanh không phải là mơ mộng hay theo cảm tính, mà phải chuyên nghiệp. Để có thể cạnh tranh, tồn tại và phát triển trong một thế giới không ngừng cạnh tranh, trên sân nhà cũng như trên thị trường thế giới, những nhà kinh doanh, các chủ doanh nghiệp, phải có những kiến thức cơ bản về những quy luật then chốt tài chính chi phối sự hoạt động của các công ty. Bạn không thể trao hết cho ai trách nhiệm và nhiệm vụ để làm thay cho bạn, mà chính bạn phải biết cách tự học hỏi để làm chủ lấy nó.Cuốn sách quý báu này giúp bạn thực hiện những điều đó. Bạn có thể đọc nó trên đường đi làm, trong giờ giải lao, nghỉ trưa, hay trên những chuyến đi công tác. Bạn sẽ thấy mình gắn bó và sâu sát hơn với những vấn đề then chốt cho sự sống còn của công ty. Và bạn sẽ cảm thấy vững tin hơn khi đọc nó.TS. Nguyễn Xuân Xanh

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 01. Để trở thành người am hiểu về tài chính 25/05/2018
2 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 02. Xem lại các thuật cơ bản 25/05/2018
3 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 03. Đừng vội suy đoán 25/05/2018
4 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 04. Hãy hiểu được tính quan trọng của việc chọn thời điểm 25/05/2018
5 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 05. Hãy hiểu được công việc của kiểm toán viên 25/05/2018
6 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 06. Hãy học cách đi tìm câu trả lời 25/05/2018
7 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 07. Hãy nghiên cứu kết quả kinh doanh 25/05/2018
8 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 08. Hãy đọc kỹ hơn bảng cân đối kế toán 25/05/2018
9 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 09. Hãy đọc toàn bộ bảng báo cáo thu nhập 25/05/2018
10 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 10. Hãy kiểm tra dòng tiền mặt 25/05/2018
11 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 11. Hãy xác định lượng hàng lưu kho có quá cao hay không 25/05/2018
12 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 12. Xem kỹ hơn các phần cước chú 25/05/2018
13 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 13. Hãy nhìn các phần điều chỉnh 25/05/2018
14 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 14. Hãy kiểm tra việc ghi nhận doanh thu 25/05/2018
15 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 15. Hãy sử dụng các tỷ suất then chốt 25/05/2018
16 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 16. Phần tích, phân tích và phân tích 25/05/2018
17 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 17. Tại sao PPE quan trọng 25/05/2018
18 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 18. Tìm hiểu hơn về lợi thế thương mại 25/05/2018
19 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 19. Chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị 25/05/2018
20 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 20. Đặt các mục tiêu doanh thu thực tế 25/05/2018
21 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 21. Cắt giảm chi phí hợp lý 25/05/2018
22 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 22. Theo dõi dòng tiền mặt 25/05/2018
23 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 23. Nhận ra những vấn đề tìm ẩn 25/05/2018
24 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 24. Hiểu được doanh thu ảnh hưởng đến chi phí như thế nào 25/05/2018
25 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 25. Chọ dạng thích hợp cho dự toán 25/05/2018
26 Tài chính dành cho nhà quản lý không chuyên – 26. Cẩm nang dành cho nhà quản lý (Hết) 25/05/2018

Bình luận