Thông tin truyện

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP BẤT NGỜ TRONG VƯỜN, TÁI CÔNG ĐƯỢC BIẾT MỘT TIN XẤU 19/05/2018
2 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 2: TÌM THẤY XÁC MỘT THIẾU PHỤ KHÔNG ĐẦU, TÁI CÔNG TỚI NƠI XẢY RA VỤ ÁN 19/05/2018
3 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 3: KHÁM NGHIỆM TỬ THI KHÔNG ĐẦU, TÁI CÔNG TRAO ĐỔI VỚI CÁC PHỤ TÁ 19/05/2018
4 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 4: TÁI CÔNG DỰ TIỆC TRONG MỘT TRANG TRẠI, THÁM BINH BẮT GIỮ MỘT NGƯỜI TÌNH NGHI 19/05/2018
5 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 5: TÀO CAN THUẬT LẠI TRÒ GIẢI TRÍ KỲ LẠ CỦA VÕ SƯ LAN 19/05/2018
6 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 6: TÀO CAN THU LƯỢM ĐƯỢC NHIỀU TIN TỨC CÓ GIÁ TRỊ 19/05/2018
7 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 7: HAI NGƯỜI BẠN TỚI THĂM VÕ SƯ DANH TIẾNG 19/05/2018
8 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 8: TÁI CÔNG TÓM TẮT CÁC TÌNH TIẾT BƯỚC ĐẦU CỦA VỤ ÁN 19/05/2018
9 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 9: TÁI CÔNG ĐƯA MỘT CHÁU BÉ GÁI BỊ LẠC VỀ VỚI MẸ NÓ 19/05/2018
10 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 10: TÁI CÔNG TỚI NƠI XẢY RA VỤ ÁN MẠNG VÕ SƯ LAN 19/05/2018
11 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 11: TÁI CÔNG NÓI VỀ CÁI CHẾT CỦA VÕ SƯ LAN VỚI CHU TIÊN SINH VÀ CÁC PHỤ TÁ HỘ VỆ 19/05/2018
12 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 12: TÁI CÔNG CÙNG BÀ A QUỐC ĐÀM ĐẠO VỀ THI CA 19/05/2018
13 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 13: TÁI CÔNG TỚI THĂM NHÀ BUÔN ĐỒ CỔ 19/05/2018
14 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 14: TRƯỚC CÔNG ĐƯỜNG, MỤ LỖ HỖN XƯỢC VU VẠ 19/05/2018
15 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 15: ĐINH LẠI HỒNG QUAY LẠI KHU CHỢ 19/05/2018
16 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 16: BA KỴ SĨ TRỞ VỀ SAU MỘT CUỘC ĐI DÃ NGOẠI 19/05/2018
17 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 17: TÁI CÔNG TRAO ĐỔI CÙNG CÁC THUỘC HẠ VỀ VỤ ÁN VÕ SƯ LAN 19/05/2018
18 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 18: NHỮNG LO NGẠI BĂN KHOĂN CỦA BÀ A QUỐC 19/05/2018
19 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 19: MỤ ÁC PHỤ LẠI NHỤC MẠ NGÀI PHÁP QUAN 19/05/2018
20 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 20: CUỘC KHÁM NGHIỆM TỬ THI ĐƯỢC TIẾN HÀNH TRONG NGHĨA ĐỊA 19/05/2018
21 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 21: TÁI CÔNG NHẬN MỘT VĂN THƯ CỦA BỘ TỔNG BINH 19/05/2018
22 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 22: MỘT CUỘC TIẾP KHÁCH BẤT NGỜ 19/05/2018
23 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 23: MỘT BUỔI THIẾT ĐƯỜNG KỲ LẠ 19/05/2018
24 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 24: TÁI CÔNG BÍ MẬT TỚI THĂM NGHĨA ĐỊA 19/05/2018
25 Ba Vụ Án Bí Ẩn – CHƯƠNG 25: TÂM SỰ BẤT NGỜ CỦA NGƯỜI CHUYÊN KHÁM NGHIỆM TỬ THI 19/05/2018

Bình luận