Thông tin truyện

Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13

Tác giả:

Michel Benoît

Thể loại:

Tiểu thuyết

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

749

Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13

Sơ lược về tác phẩm Cùng bạn mình là cha Andréi, người bị ám sát trên một chuyến tàu từ Rome đi Paris, cha Nil đã phát hiện ra một bí mật động trời về thân thế Jesus, một bí mật hẳn sẽ khiến cả phương Tây lẫn bất cứ quốc gia nào thờ phụng Jesus cũng đều phải chao đảo. Trước mối nguy tiềm tàng ấy, không chỉ Rome mà cả Jerusalem và La Mecque cùng lao vào cuộc đua vây dồn ông, và không loại thủ đoạn nào không được viện tới…Bí ẩn tông đồ thứ mười ba không chỉ đơn thuần tìm cách làm sáng tỏ bí mật về thân thế chúa Jesus, một bí mật từng khiến thế giới tốn không biết bao nhiêu giấy mực, xương máu và nước mắt, mà còn kể lại một cách sinh động đến nghẹt thở những bí mật lịch sử, những câu chuyện hậu trường tôn giáo đầy gian dối, cạm bẫy, hiểm nguy và chết chóc, làm mê say độc giả, góp phần vinh danh Michel Benoît như một “chuyên gia về nguồn gốc Thiên chúa giáo”.Michel Benoît là nhà thần học, tiến sĩ sinh học và từng là tu sĩ. Ông rời Giáo hội năm 1984 và các nghiên cứu của ông về cuộc sống cũng như nhân thân Chúa Jésus bị Giáo hội kịch liệt phản đối. Đây cũng chính là lý do khiến ông quyết tâm theo đuổi công cuộc nghiên cứu này - vốn được thể hiện rõ qua nhiều tác phẩm văn học của ông như Tù nhân của Chúa, Bí mật tông đồ thứ mười ba...

Các chương mới nhất

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – PHẦN MỘT – 1. 03/04/2018
2 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 2. 03/04/2018
3 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 3. 03/04/2018
4 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 4. 03/04/2018
5 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 5. 03/04/2018
6 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 6. 03/04/2018
7 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 7. 03/04/2018
8 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 8. 03/04/2018
9 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 9. 03/04/2018
10 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 10. 03/04/2018
11 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 11. 03/04/2018
12 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 12. 03/04/2018
13 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 13. 03/04/2018
14 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 14. 03/04/2018
15 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 15. 03/04/2018
16 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 16. 03/04/2018
17 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 17. 03/04/2018
18 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 18. 03/04/2018
19 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 19. 03/04/2018
20 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 20. 03/04/2018
21 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 21. 03/04/2018
22 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 22. 03/04/2018
23 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 23. 03/04/2018
24 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 24. 03/04/2018
25 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 25. 03/04/2018
26 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 26. 03/04/2018
27 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 27. 03/04/2018
28 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 28. 03/04/2018
29 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 29. 03/04/2018
30 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 30. 03/04/2018
31 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 31. 03/04/2018
32 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 32. 03/04/2018
33 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 33. 03/04/2018
34 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 34. 03/04/2018
35 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – PHẦN HAI – 35. 03/04/2018
36 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 36. 03/04/2018
37 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 37. 03/04/2018
38 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 38. 03/04/2018
39 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 39. 03/04/2018
40 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 40. 03/04/2018
41 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 41. 04/04/2018
42 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 42. 04/04/2018
43 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 43. 04/04/2018
44 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 44. 04/04/2018
45 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 45. 04/04/2018
46 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 46. 04/04/2018
47 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 47. 04/04/2018
48 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 48. 04/04/2018
49 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 49. 04/04/2018
50 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 50. 04/04/2018
51 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 51. 04/04/2018
52 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 52. 04/04/2018
53 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 53. 04/04/2018
54 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 54. 04/04/2018
55 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 55. 04/04/2018
56 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 56. 04/04/2018
57 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 57. 04/04/2018
58 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 58. 04/04/2018
59 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 59. 04/04/2018
60 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 60. 04/04/2018
61 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 61. 04/04/2018
62 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 62. 04/04/2018
63 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 63. 04/04/2018
64 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 64. 04/04/2018
65 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 65. 04/04/2018
66 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 66. 04/04/2018
67 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 67. 04/04/2018
68 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 68. 04/04/2018
69 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – PH̀ẦN BA – 69. 04/04/2018
70 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 70. 04/04/2018
71 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 71. 04/04/2018
72 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 72. 04/04/2018
73 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 73. 04/04/2018
74 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 74. 04/04/2018
75 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 75. 04/04/2018
76 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 76. 04/04/2018
77 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 77. 04/04/2018
78 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 78. 04/04/2018
79 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 79. 04/04/2018
80 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 80. 04/04/2018
81 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 81. 04/04/2018
82 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 82. 04/04/2018
83 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 83. 04/04/2018
84 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 84. 04/04/2018
85 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 85. 04/04/2018
86 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 86. 04/04/2018
87 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 87. 04/04/2018
88 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 88. 04/04/2018
89 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 89. 04/04/2018
90 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 90. 04/04/2018
91 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 91. 04/04/2018
92 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 92. 04/04/2018
93 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 93. 04/04/2018
94 Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 – 94. End 04/04/2018

Bình luận