Chicken Soup For The Soul - Tập 2 - Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống

Live your dream-Làm sống lại những ước mơNever, never, never, never give up.

– Winston Churchill

Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ được đầu hàng.

– Winston Churchill


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.