Chicken Soup For The Soul - Tập 2 - Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống

One at a time – Cố gắng từng chút mộtOne at a time

I was walking down a beach at sunset. The beach was crowded but what I noticed was a boy, who kept picking something up and throwing it out into the water. As I approached even closer, I saw that the boy was picking up starfish that had been washed up on the beach and, one at a time, he was throwing them back into the water.

I was puzzled. I approached the boy and said, “Good evening, my boy. I was wondering what you are doing.”

“I’m throwing these starfish back into the ocean. You see, it’s low tide right now and all of these starfish have been washed up onto the shore. If I don’t throw them back into the sea, they’ll die up here from lack of oxygen.”

“I understand. But there must be thousands of starfish on this beach. You can’t possibly get to all of them. And this is probably happening on hundreds of beaches all up and down this coast. And don’t you realize that you can’t possibly make a difference?”

The boy smiled, bent down and picked up yet another starfish, and as he threw it back into the sea, he replied, “Made a difference to that one!”

– Jack Canfield and Mark Victor Hansen

To try is all.
It matters not if one succeeds or fails outwardly.

– Robert Thibodeau

Cố gắng từng chút một

Tôi đang đi dạo trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Dù biển đông người nhưng tôi chỉ chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì đó và ném xuống biển. Khi đến gần hơn, tôi thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị cuốn lên bờ và lần lượt ném từng con trở lại với biển.

Tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi liền tiến đến chỗ cậu bé và nói: “Chào cháu, chú thắc mắc không biết cháu đang làm gì?”.

“Cháu đang đưa những con sao biển này trở về với đại dương. Chú thấy đó, bây giờ thủy triều đang xuống và tất cả những con sao biển này đã bị giạt lên bờ. Nếu như cháu không đưa chúng trở về biển thì chúng sẽ chết ngay ở đây vì thiếu oxy”.

“Chú hiểu rồi. Nhưng có đến hàng ngàn con sao biển ở trên bãi biển này. Cháu không thể nào nhặt hết tất cả chúng được. Và chuyện này còn xảy ra ở hàng trăm chỗ khác suốt bờ biển này. Cháu có nhận thấy rằng cháu không thể làm thay đổi được thực tế sao?”

Cậu bé mỉm cười, cúi xuống và rồi nhặt con sao biển khác lên, và khi ném nó xuống biển, cậu trả lời tôi: “Nhưng cháu có thể giúp được con sao biển này!”.

– Jack Canfield và Mark Victor Hansen

Cố gắng là tất cả những gì mà bạn phải làm.
Cho dù thành công hay thất bại.

– Robert Thibodeau


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.