Chicken Soup For The Soul - Tập 2 - Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống

The prettiest angel –The prettiest angel

For the past 20 years I have spoken to all kinds of audiences in the character of Benjamin Franklin, complete with costume. One day, I was visiting and talking with pupils of a primary school. One student raised his hand and said, “I thought you died.” This was not an unusual question and I tried to find a suitable answer by saying, “Well, I did die on April 17, 1790, when I was 84 years old, but I didn’t like it and I’m never going to do it again.”

I immediately asked for any other questions and called on a boy at the back of the room who raised his hand. He asked, “When you were in Heaven, did you see my mother there?”

My heart stopped. I wanted the floor to open up and swallow me.

My only thought was, don’t blow this! I realized for an 11-year-old boy to ask that question in front of all of his classmates, it had to either be a very recent occurrence or of utmost concern. I also knew I had to say something to comfort him.

Then I heard my voice say: “I’m not sure among I met was your mother, but if it is true, she was the prettiest angel there”.

The smile on his face told me that it was the right answer. I’m not sure where it came from, but I think I just may have had a little help from the prettiest angle there.

– Ralph Archbold

The heart of a fool is in his mouth, but the mouth of a wise man is in his heart.

– Benjamin Franklin

Thiên thần đẹp nhất

Suốt 20 năm qua, tôi đã diễn thuyết trước khán giả thuộc mọi lĩnh vực và thành phần khác nhau trong một ngoại hình rất giống Tổng thống Benjamin Franklin, kể cả trang phục. Một ngày nọ, tôi đã đến thăm và trò chuyện với các em học sinh ở một trường tiểu học. Một học sinh đã giơ tay phát biểu: “Cháu nghĩ rằng ông đã chết”. Câu hỏi này thật khác thường và tôi đã cố gắng tìm câu trả lời thích hợp: “Đúng vậy, ông đã chết vào ngày 17 tháng 4 năm 1790 khi ông 84 tuổi, nhưng ông không thích như thế và ông sẽ không bao giờ làm như thế nữa”.

Ngay lập tức tôi đề nghị các em đặt những câu hỏi khác và gọi cậu bé ngồi cuối lớp đang giơ tay xin phát biểu. Cậu bé hỏi tôi: “Vậy khi ở trên Thiên đường, ông có nhìn thấy mẹ cháu ở đó không?”.

Tim tôi như ngừng đập. Tôi ước gì mặt đất có thể nứt ra và nuốt chửng tôi vào đó.

Lúc ấy, tôi chỉ có thể tự an ủi mình: “Phải chấp nhận điều này!”. Tôi hiểu rằng khi cậu bé chỉ mới 11 tuổi đặt câu hỏi đó cho tôi trước mặt các bạn nghĩa là sự kiện đau buồn ấy vừa mới xảy ra hoặc có thể là mối quan tâm rất lớn đối với cậu bé. Tôi cũng biết là mình cần phải nói một điều gì đó để an ủi cậu.

Sau đó tôi chợt trả lời: “Ông không chắc là trong những người ông gặp có mẹ cháu, nhưng nếu đúng như vậy thì mẹ cháu sẽ là thiên thần đẹp nhất trên Thiên đường”.

Nụ cười trên khuôn mặt của cậu bé đã cho tôi biết rằng đó là câu trả lời đúng. Tôi không biết những lời nói đó đến từ đâu nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi vừa mới nhận được sự giúp đỡ từ một thiên thần đẹp nhất trên Thiên đường.

– Ralph Archbold

Trái tim của kẻ xuẩn ngốc nằm ở cửa miệng, nhưng cái miệng của người thông minh lại ngự trị trong trái tim.

– Benjamin Franklin


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.