Thông tin truyện

Lý Trí Và Tình Cảm

Tác giả:

Jane Austen

Thể loại:

Tiểu thuyết

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1110

Lý Trí Và Tình Cảm

Truyện Lý trí và Tình cảm xoay quanh hai chị em Elinor và Marianne. Trong khi cô chị Elinor chủ yếu sống dựa vào lý trí (nhận thức), luôn cẩn trọng, biết cách tự kiềm chế vui buồn; cô em Marianne hành xử theo cách vô cùng lãng mạn theo ý tình của mình, buông thả vào những cảm nhận đến mức khinh suất - một tố chất tạo cho tác giả phạm trù rộng rãi để châm biếm và cảm thông. Giọng văn châm biếm xã hội trong truyện này đã đạt tầm mức cao hơn những tác phẩm khác của Jane Austen. Làm thế nào mỗi cô thiếu nữ ứng phó với bất hạnh trong tình cảm và rút tỉa được những bài học cho mình đã tạo nên mấu chốt cho câu chuyện. Mặc dù Marianne, với thái độ bất cần quy ước xã hội có thể trở nên hấp dẫn với người đọc trong thời đại phóng khoáng, tác giả có ý đề cao nhân vật Elinor. Ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái (hoặc quá nuông chiều hoặc quá khe khắt) trong giai đoạn này ở Anh Quốc cũng được trình bầy khá rõ nét. Qua cách đan kết hai chị em có tố chất khác hẳn nhau qua mỗi biến động tâm tư và những nhu cầu thực tế cùng hạn chế của nữ giới trong khung cảnh xã hội Anh Quốc vào thế kỷ 18, Jane Austen đã xây dựng nên tiền đề rằng chỉ có thể đạt được hạnh phúc khi có sự hài hòa giữa nhận thức và cảm nhận (hay ta thường nói là giữa lý trí và tình cảm).

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Lý Trí Và Tình Cảm – GIỚI THIỆU TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 16/04/2018
2 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 1 16/04/2018
3 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 2 16/04/2018
4 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 3 16/04/2018
5 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 4 16/04/2018
6 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 5 16/04/2018
7 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 6 16/04/2018
8 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 7 16/04/2018
9 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 8 16/04/2018
10 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 9 16/04/2018
11 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 10 16/04/2018
12 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 11 16/04/2018
13 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 12 16/04/2018
14 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 13 16/04/2018
15 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 14 16/04/2018
16 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 15 16/04/2018
17 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 16 16/04/2018
18 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 17 16/04/2018
19 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 18 16/04/2018
20 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 19 16/04/2018
21 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 20 16/04/2018
22 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 21 16/04/2018
23 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 22 16/04/2018
24 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 23 16/04/2018
25 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 24 16/04/2018
26 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 25 16/04/2018
27 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 26 16/04/2018
28 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 27 16/04/2018
29 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 28 16/04/2018
30 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 29 16/04/2018
31 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 30 16/04/2018
32 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 31 16/04/2018
33 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 32 16/04/2018
34 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 33 16/04/2018
35 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 34 16/04/2018
36 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 35 16/04/2018
37 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 36 16/04/2018
38 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 37 16/04/2018
39 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 38 16/04/2018
40 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 39 16/04/2018
41 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 40 16/04/2018
42 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 41 16/04/2018
43 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 42 16/04/2018
44 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 43 16/04/2018
45 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 44 16/04/2018
46 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 45 16/04/2018
47 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 46 16/04/2018
48 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 47 16/04/2018
49 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 48 16/04/2018
50 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 49 16/04/2018
51 Lý Trí Và Tình Cảm – CHƯƠNG 50 (KẾT) 16/04/2018

Bình luận