Thông tin truyện

NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

7642

NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN

Ba người lính ngự lâm - Hai mươi năm sau - Cái chết của ba người lính ngự lâm là những tác phẩm đồ Sộ tiêu biểu, đã hầu như bộc lộ hết tài năng của Alexandre Dumas Ta có thể gặp trong đó gần đủ những sắc thái của cuộc sống. Chỉ riêng ba chàng ngự lâm cùng với D Artagnan thôi cũng đã là một bức tranh toàn cảnh xuất sắc. Chúng tôi không có tham vọng tóm tắt mấy ngàn trang bút mực của một đại văn hào trong vài dòng. chỉ xin đưa ra một nhận định tầm thường: Alexandre Dumas ông đã mô tả sinh động. sâu sắc hơn "nửa phần nhân loại" và ông chỉ dừng lại Ở "một nửa" đó. cố tình giới hạn Ở đó thôi để "nửa phần còn lại" được - trang trọng một cách hài hước ý nhị: Trào lộng nhưng thật sâu thẳm sắc bén gói vào những tình tiết của tập truyện Những quận chúa nổi loạn (hay " Chiến tranh giữa các vị phu nhân") Giả như có quyền sống lâu hơn. có lẽ Alexandre Dumas đã có những nhân vật DArtagnan. Athos porthos và Aramis sông đến thời mạt vận của triều đại Bourbon để cứu vua Louis XVI khỏi rơi đầu.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – Chương 01 : Nanon De Lartlgues – Người Tình Của Công Tước D’épernon 22/06/2017
2 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 02 12/07/2017
3 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 03 12/07/2017
4 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 04 12/07/2017
5 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 05 12/07/2017
6 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 06 12/07/2017
7 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 07 12/07/2017
8 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 08 12/07/2017
9 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 09 12/07/2017
10 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 10 12/07/2017
11 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 11 12/07/2017
12 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 12 12/07/2017
13 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 13 12/07/2017
14 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 14 12/07/2017
15 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 15 12/07/2017
16 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 16 12/07/2017
17 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 17 12/07/2017
18 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 18 12/07/2017
19 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 19 12/07/2017
20 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 20 12/07/2017
21 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 21 12/07/2017
22 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 22 12/07/2017
23 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 23 12/07/2017
24 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 24 12/07/2017
25 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 25 12/07/2017
26 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 26 12/07/2017
27 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 27 12/07/2017
28 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 28 12/07/2017
29 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 29 12/07/2017
30 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 30 12/07/2017
31 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 31 12/07/2017
32 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 32 12/07/2017
33 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 33 12/07/2017
34 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 34 12/07/2017
35 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 35 12/07/2017
36 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 36 12/07/2017
37 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 37 12/07/2017
38 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 38 12/07/2017
39 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 39 12/07/2017
40 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 40 12/07/2017
41 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 41 12/07/2017
42 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 42 12/07/2017
43 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 43 12/07/2017
44 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 44 12/07/2017
45 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 45 12/07/2017
46 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 46 12/07/2017
47 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 47 12/07/2017
48 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 48 12/07/2017
49 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 49 12/07/2017
50 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 50 12/07/2017
51 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 51 12/07/2017
52 NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN – NQCNL : 52 12/07/2017

Bình luận