Truyện Thơ Ngụ Ngôn

CHƯƠNG 41: NGƯỜI LÀM VƯỜN VÀ CÁC CON TRAINgười làm vườn sắp qui tiên
Trong khi hấp hối lặng nhìn các con:
“Sau khi cha khuất đỉnh non
Trong vườn nho đó cha chôn vật gì
Các con hãy cố tìm đi
Nghề nhà trồng trọt nhiều khi rất cần”
Khi người cha đã từ trần
Các con đào bới đất cằn vườn nho
Ngỡ tìm được của cha cho
Ra công cày xới thăm dò khắp nơi
Bừa đi bừa lại đất tơi
Nho càng xanh tốt bời bời hơn xưa
Công lao động thật chẳng thừa
Tất nhiên nho được một mùa bội thu
Cả nhà từ đó giàu to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.