Thông tin truyện

Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy

Tác giả:

Joyce Wycoff

Thể loại:

Kỹ năng mềm

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2119

Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy

Được Tony Buzan phát triển vào đầu những năm 1970, Bản đồ tư duy là một công cụ hỗ trợ hiệu quả khả năng ghi nhớ thông tin, cách tổ chức công việc, lập kế hoạch, phát triển khả năng tư duy phổ biến nhất thế giới.

Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy là cuốn cẩm nang cho bạn để áp dụng phương pháp này vào trong công việc, cuộc sống hàng ngày.

Bạn có thể phá vỡ mọi chướng ngại cản trở suy nghĩ tự do để khám phá thế giới vô tận của giải pháp và ý tưởng chỉ bằng việc á dụng những kỹ thuật cho phép suy nghĩ bằng cả bộ não được cung cấp trong cuốn sách này.
Áp dụng bản đồ tư duy, bạn sẽ thấy những ý tưởng mới cứ thế hiện ra, rồi từ đó, chuỗi ý tưởng này lại khơi dậy những ý tưởng khác, mới mẻ hơn, sáng tạo hơn; và cứ như vậy…

Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy là vô hạn, giống như chính sức sáng tạo của con người vậy. Cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ áp dụng và mang lại hiệu qủa tức thì, Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy là một công cụ đầy sức mạnh giúp chúng ta phát huy tối đa khả năng sáng tạo để đạt tới đỉnh thành công trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy – Lời nói đầu 26/11/2017
2 Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy – Lời giới thiệu: Tã giấy cho chuột và Cầu vồng 26/11/2017
3 Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy – PHẦN 1: Hiểu biết về bộ não và sự sáng tạo CHƯƠNG 1: Khả năng tiềm ẩn của trí tuệ 26/11/2017
4 Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy – CHƯƠNG 2: Tính sáng tạo trong mỗi chúng ta 26/11/2017
5 Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy – PHẦN 2: Kỹ thuật của bản đồ tư duy CHƯƠNG 3: Bản đồ tư duy: Kỹ thuật suy nghĩ toàn não bộ 26/11/2017
6 Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy – Phần 3: Ứng dụng của bản đồ tư duy CHƯƠNG 4: Việc viết lách có thể trở nên dễ dàng, thú vị và cần ít nỗ lực 26/11/2017
7 Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy – CHƯƠNG 5 : Quản lý hiệu quả các kế hoạch 26/11/2017
8 Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy – CHƯƠNG 6: Động não và hơn thế nữa 26/11/2017
9 Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy – CHƯƠNG 7: Quản lý các cuộc họp 26/11/2017
10 Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy – CHƯƠNG 8: Danh sách những việc cần làm cho cả bộ não 26/11/2017
11 Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy – CHƯƠNG 9: Khả năng thuyết trình 26/11/2017
12 Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy – CHƯƠNG 10: Cải thiện kỹ năng học tập 26/11/2017
13 Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy – CHƯƠNG 11: Bản đồ tư duy đối với sự phát triển cá nhân 26/11/2017
14 Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy – KẾT LUẬN 26/11/2017

Bình luận