Thông tin truyện

BA ĐIỀU BÍ ẨN

Tác giả:

AGATHA CHRISTIE

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1761

BA ĐIỀU BÍ ẨN

BA ĐIỀU BÍ ẨN là một tác phẩm của nữ văn sĩ Agatha Christie , Agatha Christie là nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại của thể loại trinh thám, và đứng thứ hai nếu tính cả các thể loại khác (chỉ xếp sau William Shakespeare). Ước tính đã có khoảng 1 tỷ bản in bằng tiếng Anh và khoảng 1 tỷ bản in bằng 103 thứ tiếng khác những tác phẩm của Christie được tiêu thụ. Một ví dụ cho sự hấp dẫn của những tác phẩm của Agatha Christie ở nước ngoài là bà cũng là tác giả ăn khách nhất mọi thời đại ở Pháp với 40 triệu bản in bằng tiếng Pháp đã tiêu thụ (tính cho đến năm 2003), trong khi người xếp thứ 2 là nhà văn Pháp Emile Zola chỉ là 22 triệu bản.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN I : TẤM GƯƠNG CỦA NGƯỜI CHẾT (DEAD MAN’S MIRROR) – CHƯƠNG 1 27/03/2018
2 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN I : TẤM GƯƠNG CỦA NGƯỜI CHẾT (DEAD MAN’S MIRROR) – CHƯƠNG 2 27/03/2018
3 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN I : TẤM GƯƠNG CỦA NGƯỜI CHẾT (DEAD MAN’S MIRROR) – CHƯƠNG 3 27/03/2018
4 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN I : TẤM GƯƠNG CỦA NGƯỜI CHẾT (DEAD MAN’S MIRROR) – CHƯƠNG 4 27/03/2018
5 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN I : TẤM GƯƠNG CỦA NGƯỜI CHẾT (DEAD MAN’S MIRROR) – CHƯƠNG 5 27/03/2018
6 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN I : TẤM GƯƠNG CỦA NGƯỜI CHẾT (DEAD MAN’S MIRROR) – CHƯƠNG 6 27/03/2018
7 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN I : TẤM GƯƠNG CỦA NGƯỜI CHẾT (DEAD MAN’S MIRROR) – CHƯƠNG 7 27/03/2018
8 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN I : TẤM GƯƠNG CỦA NGƯỜI CHẾT (DEAD MAN’S MIRROR) – CHƯƠNG 8 27/03/2018
9 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN I : TẤM GƯƠNG CỦA NGƯỜI CHẾT (DEAD MAN’S MIRROR) – CHƯƠNG 9 27/03/2018
10 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN I : TẤM GƯƠNG CỦA NGƯỜI CHẾT (DEAD MAN’S MIRROR) – CHƯƠNG 10 27/03/2018
11 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN I : TẤM GƯƠNG CỦA NGƯỜI CHẾT (DEAD MAN’S MIRROR) – CHƯƠNG 11 27/03/2018
12 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN I : TẤM GƯƠNG CỦA NGƯỜI CHẾT (DEAD MAN’S MIRROR) – CHƯƠNG 12 27/03/2018
13 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN II : ĐÊM PHÁO HOA (MURDER IN THE MEWS) – CHƯƠNG 1 27/03/2018
14 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN II : ĐÊM PHÁO HOA (MURDER IN THE MEWS) – CHƯƠNG 2 27/03/2018
15 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN II : ĐÊM PHÁO HOA (MURDER IN THE MEWS) – CHƯƠNG 3 27/03/2018
16 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN II : ĐÊM PHÁO HOA (MURDER IN THE MEWS) – CHƯƠNG 4 27/03/2018
17 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN II : ĐÊM PHÁO HOA (MURDER IN THE MEWS) – CHƯƠNG 5 27/03/2018
18 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN II : ĐÊM PHÁO HOA (MURDER IN THE MEWS) – CHƯƠNG 6 27/03/2018
19 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN II : ĐÊM PHÁO HOA (MURDER IN THE MEWS) – CHƯƠNG 7 27/03/2018
20 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN II : ĐÊM PHÁO HOA (MURDER IN THE MEWS) – CHƯƠNG 8 27/03/2018
21 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN II : ĐÊM PHÁO HOA (MURDER IN THE MEWS) – CHƯƠNG 9 27/03/2018
22 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN II : ĐÊM PHÁO HOA (MURDER IN THE MEWS) – CHƯƠNG 10 27/03/2018
23 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN III : VỤ TRỘM VÔ LÝ (THE INCREDIBLE THEFT) – CHƯƠNG 1 27/03/2018
24 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN III : VỤ TRỘM VÔ LÝ (THE INCREDIBLE THEFT) – CHƯƠNG 2 27/03/2018
25 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN III : VỤ TRỘM VÔ LÝ (THE INCREDIBLE THEFT) – CHƯƠNG 3 27/03/2018
26 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN III : VỤ TRỘM VÔ LÝ (THE INCREDIBLE THEFT) – CHƯƠNG 4 27/03/2018
27 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN III : VỤ TRỘM VÔ LÝ (THE INCREDIBLE THEFT) – CHƯƠNG 5 27/03/2018
28 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN III : VỤ TRỘM VÔ LÝ (THE INCREDIBLE THEFT) – CHƯƠNG 6 27/03/2018
29 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN III : VỤ TRỘM VÔ LÝ (THE INCREDIBLE THEFT) – CHƯƠNG 7 27/03/2018
30 BA ĐIỀU BÍ ẨN – BÍ ẨN III : VỤ TRỘM VÔ LÝ (THE INCREDIBLE THEFT) – CHƯƠNG 8 27/03/2018

Bình luận