Dạy Con Làm Giàu – Tập 7

VÀI DÒNG CỦA SHARONMột tay cờ bạc chuyên nghiệp giống như một nhà đầu tư chuyên nghiệp ở chỗ cả hai đều sử dụng tiền của người khác. Một tay cờ bạc muốn dùng tiền của nhà cái để chơi, còn nhà đầu tư thì muốn dùng tiền của ngân hàng hay tiền của những nhà đầu tư khác để chơi. Và cả hai đều muốn gia tăng tốc độ tiền bạc của mình. Họ không cho phép đồng tiền của mình đóng băng trên chiếu bạc.

Một nhà đầu tư chuyên nghiệp tuân theo công thức sau:

1. Đầu tư tiền vào một tài sản

2. Thu lại số vốn đầu tư ban đầu

3. Nhưng vẫn nắm quyền kiểm soát tài sản đó

4. Chuyển tiền sang một tài sản khác.

5. Thu lại số vốn đầu tư ban đầu

6. Lặp lại quá trình.

Khi đóng băng tiền bạc của mình, bạn trở thành một ngân hàng của chính mình với khả năng gia tăng tốc độ đồng tiền của bạn. Hãy xem xét chữ kiểm soát và sự khác biệt giữa những loại tài sản thuộc các phân lớp khác nhau như sau:

Sở hữu doanh Bạn nắm quyền kiểm soát của chính nghiệp bạn

Sở h Bạn nắm quyền kiểm soát

401(k) Ai nắm quyền kiểm soát?

Quỹ hỗ tương Ai nắm quyền kiểm soát?

Chứng khoán Ai nắm quyền kiểm soát?

Thay vì chuyển số tiền đầu tư vào các khoản mục khác, bạn có rất ít sự lựa chọn với những khoản đầu tư trong 401(k), quỹ hỗ tương, và chứng khoán. Các công ty khác đã có chủ tịch hoặc Ban Giám đốc, những người kiểm soát hoạt động của cả doanh nghiệp bên dưới.

Các nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn muốn kiểm soát tài sản và dòng lưu kim của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.