Thông tin truyện

Khác Biệt Hay Là Chết

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

3297

Khác Biệt Hay Là Chết

Khác Biệt Hay Là Chết được giới chuyên gia đánh giá là cuốn sách marketing hay nhất của mọi thời đại. Nhờ sự ra đời của cuốn sách mà cụm từ khác biệt hóa (differentiate) đã trở thành một “từ ngữ lớn” trong thế giới kinh doanh ngày nay.

Xét thấy tầm quan trọng của việc tạo sự khác biệt, hai tác giả Jack Trout và Steve Rivkin đã cập nhật và bổ sung nhiều ý tưởng và nội dung mới váo ấn bản lần thứ hai này.

Đó là sự tổng hợp thêm 18 ví dụ thực tế, sống động và ba chương hoàn toàn mới. Một chương giới thiệu các nghiên cứu về dòng sản phẩm. Một chương trình bày sự khác biệt qua những tin đồn truyền miệng và chương còn lại nhấn mạnh rằng bạn có thể khác biệt hóa mọi thứ trong mọi lĩnh vực kinh doanh của bạn.
Như rất nhiều nhà marketing đã đọc và giữ lại cuốn khác biệt hay là chết đã làm kim chỉ nam trong suốt quá trình hoạt động của họ, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy rất nhiều điều thú vị trong ấn bản mới này.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Khác Biệt Hay Là Chết – LỜI GIỚI THIỆU 12/11/2017
2 Khác Biệt Hay Là Chết – KHỞI ĐỀ 12/11/2017
3 Khác Biệt Hay Là Chết – Chương 1 ĐẾ CHẾ CỦA SỰ LỰA CHỌN 12/11/2017
4 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 2 DÙ ĐIỀU GÌ ĐÃ XẨY RA CHO ĐỀ NGHỊ BÁN ĐỘC QUYỀN (USP) 12/11/2017
5 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 3 TÁI TẠO LẠI ĐỀ NGHỊ BÁN ĐỘC QUYỀN 12/11/2017
6 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 4 ĐỊNH HƯỚNG VÀO KHÁCH HÀNG HAY CHẤT LƯỢNG HIẾM KHI LÀ NHỮNG Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HOÁ 12/11/2017
7 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 5 SÁNG TẠO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT Ý TƯỞNG ĐỂ LÀ KHÁC BIỆT 12/11/2017
8 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 6 GIÁ HIẾM KHI LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT 12/11/2017
9 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 7 GIÒNG SẢN PHẨM RỘNG LÀ MỘT CON ĐƯỜNG KHÓ ĐỂ KHÁC BIỆT HOÁ 12/11/2017
10 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 8 NHỮNG BƯỚC ĐỂ KHÁC BIỆT HÓA 12/11/2017
11 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 9 KHÁC BIỆT HÓA CHIẾM CHỖ TRONG TÂM TRÍ 12/11/2017
12 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 10 LẦN ĐẦU TIÊN LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA 12/11/2017
13 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 11 SỞ HỮU MỘT THUỘC TÍNH LÀ MỘT CÁCH KHÁC BIỆT HÓA 12/11/2017
14 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 12 TÍNH DẪN ĐẦU LÀ MỘT CÁCH KHÁC BIỆT HÓA 12/11/2017
15 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 13 KẾ THỪA LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT 12/11/2017
16 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 14 SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA 12/11/2017
17 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 15 ĐƯỢC ƯA CHUỘNG LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA 12/11/2017
18 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 16 LÀM SAO ĐỂ MỘT SẢN PHẨM LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA 12/11/2017
19 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 17 LÀ CUỐI CÙNG CŨNG LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA 12/11/2017
20 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 18 NÓNG BỎNG LÀ MỘT CÁCH KHÁC BIỆT HÓA 12/11/2017
21 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 19 PHÁT TRIỂN CÓ THỂ HỦY HOẠI SỰ KHÁC BIỆT 12/11/2017
22 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 20 KHÁC BIỆT HÓA ĐÒI HỎI PHẢI HY SINH 12/11/2017
23 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 21 LÀ KHÁC BIỆT Ở NHỮNG NƠI CHỐN KHÁC BIỆT 12/11/2017
24 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 22 GÌN GIỮ SỰ KHÁC BIỆT CỦA BẠN 12/11/2017
25 Khác Biệt Hay Là Chết – CHƯƠNG 23 AI CÓ NHIỆM VỤ VỚI SỰ KHÁC BIỆT HÓA 12/11/2017

Bình luận