Thông tin truyện

Ngày Đầu Tiên

Tác giả:

Marc Levy

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

310

Ngày Đầu Tiên

Ngày Đầu Tiên một vật kỳ lạ được tìm thấy trong lòng ngọn núi lửa đã tắt, đảo lộn toàn bộ những gì con người tưởng rằng đã biết về sự ra đời của thế giới. Chàng là nhà vật lý thiên văn, nàng là nhà khảo cổ học. Họ cùng nhau trải nghiệm chuyến phiêu lưu làm thay đổi cả cuộc đời...

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Ngày Đầu Tiên – LỜI NÓI ĐẦU 15/01/2018
2 Ngày Đầu Tiên – QUYỂN MỘT 15/01/2018
3 Ngày Đầu Tiên – LUÂN ĐÔN 15/01/2018
4 Ngày Đầu Tiên – PARIS 15/01/2018
5 Ngày Đầu Tiên – LUÂN ĐÔN 15/01/2018
6 Ngày Đầu Tiên – PARIS 15/01/2018
7 Ngày Đầu Tiên – LUÂN ĐÔN 15/01/2018
8 Ngày Đầu Tiên – PARIS 15/01/2018
9 Ngày Đầu Tiên – LUÂN ĐÔN 15/01/2018
10 Ngày Đầu Tiên – PARIS 15/01/2018
11 Ngày Đầu Tiên – LUÂN ĐÔN 15/01/2018
12 Ngày Đầu Tiên – PARIS 15/01/2018
13 Ngày Đầu Tiên – KENT 15/01/2018
14 Ngày Đầu Tiên – PARIS 15/01/2018
15 Ngày Đầu Tiên – LUÂN ĐÔN 15/01/2018
16 Ngày Đầu Tiên – PARIS 15/01/2018
17 Ngày Đầu Tiên – ZURICH 15/01/2018
18 Ngày Đầu Tiên – LUÂN ĐÔN 15/01/2018
19 Ngày Đầu Tiên – PARIS 15/01/2018
20 Ngày Đầu Tiên – LUÂN ĐÔN 15/01/2018
21 Ngày Đầu Tiên – PARIS 15/01/2018
22 Ngày Đầu Tiên – AMSTERDAM 15/01/2018
23 Ngày Đầu Tiên – LUÂN ĐÔN 15/01/2018
24 Ngày Đầu Tiên – ST. MAWES, CORNOUAILLES 15/01/2018
25 Ngày Đầu Tiên – PARIS 15/01/2018
26 Ngày Đầu Tiên – ATHENE 15/01/2018
27 Ngày Đầu Tiên – ADDIS-ABEBA 15/01/2018
28 Ngày Đầu Tiên – HYDRA 15/01/2018
29 Ngày Đầu Tiên – THUNG LŨNG OMO 15/01/2018
30 Ngày Đầu Tiên – HYDRA 15/01/2018
31 Ngày Đầu Tiên – ATHENE 15/01/2018
32 Ngày Đầu Tiên – AMSTERDAM 15/01/2018
33 Ngày Đầu Tiên – BIỂN ÉGÉE 15/01/2018
34 Ngày Đầu Tiên – AMSTERDAM 15/01/2018
35 Ngày Đầu Tiên – HYDRA 15/01/2018
36 Ngày Đầu Tiên – AMSTERDAM 15/01/2018
37 Ngày Đầu Tiên – SÂN BAY ATHENE 15/01/2018
38 Ngày Đầu Tiên – LUÂN ĐÔN 15/01/2018
39 Ngày Đầu Tiên – ÊTIÔPIA 15/01/2018
40 Ngày Đầu Tiên – FRANCFORT 15/01/2018
41 Ngày Đầu Tiên – THUNG LŨNG OMO 15/01/2018
42 Ngày Đầu Tiên – FRANCFORT 15/01/2018
43 Ngày Đầu Tiên – MATXCƠVA 15/01/2018
44 Ngày Đầu Tiên – ROME 15/01/2018
45 Ngày Đầu Tiên – HAUTE-SAXE 15/01/2018
46 Ngày Đầu Tiên – FRANCFORT 15/01/2018
47 Ngày Đầu Tiên – AMSTERDAM 15/01/2018
48 Ngày Đầu Tiên – PARIS 15/01/2018
49 Ngày Đầu Tiên – TỪ BÊN KIA EO BIỂN MANCHE 15/01/2018
50 Ngày Đầu Tiên – PARIS 15/01/2018
51 Ngày Đầu Tiên – LUÂN ĐÔN 15/01/2018
52 Ngày Đầu Tiên – MADRID 15/01/2018
53 Ngày Đầu Tiên – LUÂN ĐÔN 15/01/2018
54 Ngày Đầu Tiên – LUÂN ĐÔN 15/01/2018
55 Ngày Đầu Tiên – LUÂN ĐÔN 15/01/2018
56 Ngày Đầu Tiên – BẮC KINH 15/01/2018
57 Ngày Đầu Tiên – LUÂN ĐÔN 15/01/2018
58 Ngày Đầu Tiên – TỈNH THIỂM TÂY 15/01/2018
59 Ngày Đầu Tiên – CẢNG BLAIR 15/01/2018
60 Ngày Đầu Tiên – LUÂN ĐÔN 15/01/2018
61 Ngày Đầu Tiên – ĐẢO GIẾNG ĐỊA NGỤC 15/01/2018
62 Ngày Đầu Tiên – LINH BẢO, TRUNG QUỐC 15/01/2018
63 Ngày Đầu Tiên – PARIS 15/01/2018
64 Ngày Đầu Tiên – ĐƯỜNG TÂY AN 15/01/2018
65 Ngày Đầu Tiên – HYDRA 15/01/2018
66 Ngày Đầu Tiên – QUYỂN HAI 15/01/2018
67 Ngày Đầu Tiên – CẢM ƠN 15/01/2018

Bình luận