Thông tin truyện

Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Từ tốt đến vĩ đại của Jim Collins là cuốn sách quản trị kinh doanh kinh điển, nằm trong số 20 tác phẩm có ảnh hưởng nhất thế giới về quản trị trong vòng 20 năm qua theo bình chọn của Tạp chí Forbes. Cuốn sách đưa ra một mô hình để chuyển một công ty chỉ ở mức bình thường, hay ở mức tốt, thành một công ty vĩ đại. Bằng cách áp dụng con người kỷ luật, suy nghĩ kỷ luật và hành động kỷ luật một công ty có thể xây dựng và tạo sự đột phá và phá vỡ những rào cản ngăn mình đến sự vĩ đại. Tác giả Jim Collins và các cộng sự của ông đã thực hiện việc nghiên cứu trong nhiều năm liền giữa những công ty vĩ đại và những công ty đối trọng để tìm ra những yếu tố đó. Ông mở đầu cuốn sách bằng câu nói đầy tính thách thức: “Tốt là kẻ thù của Vĩ Đại. Và đó là một trong những lý do chính giải thích vì sao có rất ít điều vĩ đại. Chúng ta không có những trường học vĩ đại chính vì chúng ta đã có trường học tốt. Chúng ta không có những chính quyền vĩ đại chính vì chúng ta đã có những chính quyền tốt Rất ít người sống một cuộc đời vĩ đại, vì người ta chấp nhận một cuộc sống tốt. Đa số các công ty không bao giờ trở thành vĩ đại chính là vì đa số đã trở nên khá tốt. Và đây chính là một vấn đề lớn của các công ty.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Lời Nói Đầu 14/02/2020
2 Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Chương Một: Tốt Là Kẻ Thù Của Vĩ Đại 14/02/2020
3 Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Chương Hai: Khả Năng Lãnh Đạo Cấp Độ 5 14/02/2020
4 Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Chương Ba: Con Người Đi Trước – Công Việc Theo Sau 14/02/2020
5 Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Chương Bốn: Đối Mặt Sự Thật Phũ Phàng (Nhưng Đừng Mất Niềm Tin) 14/02/2020
6 Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Những Khám Phá Bất Ngờ 14/02/2020
7 Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Chương Năm: Khái Niệm Con Nhím (Sự Đơn Giản Trong Ba Vòng Tròn) 14/02/2020
8 Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Chương Sáu: Văn Hoá Kỷ Luật 14/02/2020
9 Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Chương Bảy: Bàn Đạp Công Nghệ 14/02/2020
10 Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Chương Tám: Bánh Đà Và Vòng Lẩn Quẩn 14/02/2020
11 Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Chương Chín: Từ Tốt Đến Vĩ Đại Đến Xây Dựng Để Trường Tồn 14/02/2020
12 Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Phụ Lục 1.a : Quá Trình Tuyển Chọn Công Ty Nhảy Vọt 14/02/2020
13 Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Phụ Lục 1.b : Tuyển Chọn Công Ty So Sánh Trực Tiếp 14/02/2020
14 Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Phụ Lục 1.d : Tổng Quan Về Các Bước Nghiên Cứu 14/02/2020
15 Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Phụ Lục 2.a : Phân Tích Nguồi Gốc Tổng Giám Đốc 14/02/2020
16 Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Phụ Lục 5.a : Xếp Hạng Phân Tích Ngành 14/02/2020
17 Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Phụ Lục 8.a : Hành Vi Lẩn Quẩn Của Các Công Ty So Sánh Trực Tiếp 14/02/2020
18 Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Phụ Lục 8.b : Tóm Tắt Phân Tích Các Vụ Mua Lại Công Ty 14/02/2020

Bình luận