ANH HÙNG XẠ ĐIÊU

14. Đảo chủ Đào HoaChỉ thấy năm người đàn ông một người đàn bà bước vào sảnh, chính là Giang
Nam lục quái. Họ từ bắc xuống nam, sắp về tới cố hương, hôm ấy đi qua Thái
Hồ, chợt có nhân vật giang hồ lên thuyền ân cần tiếp đãi. Lục quái xa quê đã
lâu, không rõ tình hình võ lâm hiện tại, lúc ấy cũng không bộc lộ thân phận
của mình, chỉ có Chu Thông dùng tiếng lóng giang hồ đối đáp với họ mấy câu.
Người lên thuyền vốn là Trương đầu lĩnh thuộc hạ của Quy Vân trang.
Y vâng lệnh Lục Quán Anh ra hồ đón tiếp kẻ đối đầu của Lục trang chủ, nghe
bọn tiểu lâu la thám thính về báo Giang Nam lục quái hình dáng kỳ lạ, thân
mang binh khí, nghĩ ắt là kẻ trang chủ đang chờ, trong lòng vừa khiếp sợ vừa
căm hận, bèn đưa sáu người vào trang.
Quách Tĩnh chợt nhìn thấy sáu vị sư phụ, vô cùng mừng rỡ vội vàng bước ra
quỳ xuống dập đầu, kêu: -Đại sư phụ, Nhị sư phụ, Tam sư phụ, Tứ sư phụ, Lục
sư phụ, Thất sư phụ, các vị đều tới rồi, thật là tốt quá.
Y gọi từng vị sư phụ tuy không khỏi có chỗ rườm rà, nhưng giọng nói thành
kính, rõ ràng mười phần mừng rỡ. Lục quái tuy giận Quách Tĩnh đi theo Hoàng
Dung, nhưng rốt lại vẫn rất thương yêu y, bất ngờ lại gặp nhau ở đây, trong
lòng đều vui mừng, nỗi tức giận bất giác đã giảm quá nửa. Hàn Bảo Câu
mắng: -Tiểu tử, con tiểu yêu tinh của ngươi đâu?
Hàn Tiểu Oanh tinh mắt, đã thấy Hoàng Dung mặc nam trang ngồi trong tiệc,
bèn kéo kéo vạt áo Hàn Bảo Câu, hạ giọng nói: -Chuyện đó thong thả hãy nói.
Lục trang chủ vốn cho rằng là kẻ đối đầu tới, nhưng thấy sáu người hoàn toàn
không quen. Quách tĩnh lại gọi họ là sư phụ, lập tức yên tâm, chắp tay nói: –
Tại hạ ở chân có bệnh, không thể đứng lên, xin các vị tha lỗi.
Vội sai trang khách bày một bàn tiệc khác. Quách Tĩnh nói tên sáu vị sư phụ.
Lục trang chủ cả mừng nói: -Tại hạ nghe anh danh của lục hiệp từ lâu, hôm
nay được gặp thật là may mắn, thần thái vô cùng thân thiết.
Cừu Thiên Nhận thì nghênh ngang ngồi ở đầu tiệc, nghe danh hiệu của lục
quái chỉ cười khẽ một tiếng, cứ tiếp tục ăn uống.
Hàn Bảo Câu là người đầu tiên nổi giận, hỏi: -Vị này là ai?
Lục trang chủ nói: -Nói ra chắc lục hiệp sẽ rất mừng, vị này là Thái sơn Bắc
đẩu, tiền bối cao nhân trong võ lâm hiện nay.
Lục quái giật nảy mình. Hàn Tiểu Oanh nói: -Là Hoàng Dược Sư đảo Đào Hoa
à?
Hàn Bảo Câu nói: -Hay là Cửu chỉ thần cái?
Lục trang chủ nói: -Đều không phải. Vị này là Thiết chưởng thủy thượng phiêu
Cừu lão tiền bối.
Kha Trấn ác giật mình nói: -Là Cừu Thiên Nhận Cừu lão tiền bối à?
Cừu Thiên Nhận ngửa mặt lên trời cười lớn, dáng vẻ vô cùng đắc ý.
Lúc ấy trang khách đã bày tiệc mới, lục quái theo thứ tự ngồi xuống. Quách
Tĩnh cũng ngồi cùng với sáu vị sư phụ, lúc kéo Hoàng Dung cùng qua. Hoàng
Dung lại cười lắc đầu, không chịu ngồi cùng bàn với lục quái.
Lục trang chủ cười nói: -Ta cứ cho rằng Quách lão đệ không biết võ công, nào
ngờ lại là danh môn đệ tử nhà buôn giỏi khéo giấu hàng như không có, tại hạ
quả thật không có mắt.
Quách Tĩnh đứng lên nói: -Đệ tử chỉ có một chút công phu nhỏ nhoi, được các
sư phụ dạy dỗ, không dám khoe khoang trước mặt người khác, xin trang chủ
thứ tội.
Bọn Kha Trấn ác nghe hai người đối đáp, biết Quách Tĩinh đã biết khiêm tốn
nén mình, trong lòng cũng rất vui vẻ.
Cừu Thiên Nhận nói: -Lục hiệp cũng kể là nhân vật thành danh trong võ lâm
Giang Nam, lão phu đang có một việc lớn, nếu được lục hiệp giúp đỡ thì càng
hay lắm.
Lục trang chủ nói: -Lúc lục hiệp vào. Cừu lão tiền bối đang định nói chuyện
này. Bây giờ mời Cừu lão tiền bối chỉ điểm cho con đường sáng.
Cừu Thiên Nhận nói: -Chúng ta thân ở võ lâm, quan trọng nhất là có lòng hiệp
nghĩa, cứu nạn cho dân. Hiện đại binh nước Kim sắp nam hạ, triều Tống lại
không biết hay dở, không chịu quy thuận, hai bên giao binh không biết sẽ làm
chết bao nhiêu sinh linh. Thường có câu rất hay là Thuận với trời thì tốt.
Nghịch với trời thì chết. Lão phu lần này xuống Nam chính là muốn liên lạc với
hào kiệt Giang Nam hưởng ứng quân Kim để triều Tống thấy bị nội ngoại giáp
công không thể chống cự sẽ không đánh mà hàng. Chuyện lớn này mà thành
thì đừng nói công danh phú quý, chỉ cần bách tính trong thiên hạ mang ơn
cảm đức cũng đã không uổng một thân võ nghệ của chúng ta, không uổng hai
chữ hiệp nghĩa.
Câu ấy vừa nói ra. Giang Nam lục quái đột nhiên biến sắc, anh em họ Hàn lập
tức định phát tác. Toàn Kim Phát ngồi giữa, hai tay chia ra kéo vạt áo hai
người, đưa mắt liếc về phía Lục trang chủ một cái, có ý bảo họ xem chủ nhân
trả lời ra sao.
Lục trang chủ vốn rất khâm phục Cừu Thiên Nhận, chợt nghe y nói thế bất
giác vô cùng kinh ngạc, cười lấy lòng nói: -Vãn bối tuy không hiền đức, náu
thân nơi thảo mãng, nhưng lòng trung nghĩa không bao giờ dám quên. Quân
Kim đã muốn nam hạ cướp giang sơn chúng ta, làm hại bách tính chúng ta thì
vãn bối ắt sẽ theo hào kiệt Giang Nam thề chết để chu toàn. Lão tiền bối vừa
nói đó chắc là cố ý muốn thử vãn bối phải không?
Cừu Thiên Nhận nói: -Cái nhìn của lão đệ sao lại nông cạn như thế? Muốn giúp
triều đình chống Kim thì có gì hay? Nhiều lắm thì cũng giống Nhạc Vũ Mục,
cũng phải chết thảm ở Phong Ba đình thôi.
Lục trang chủ vừa sợ vừa giận, vốn chỉ mong y ra tay giúp đỡ để đối phó với
Hắc Phong song sát, nào ngờ y uổng mang tuyệt nghệ, làm người lại vô sỉ như
thế, bèn phất tay áo một cái, ngang nhiên nói: -Vãn bối hôm nay có kẻ đối đầu
tới trả thù, vốn mong lão tiền bối trượng nghĩa giúp đỡ, nhưng đạo khác nhau
không mưu việc với nhau, vãn bối cho dù máu đổ đầy đất cũng không dám
làm phiền đại giá, xin mời.
Rồi chắp tay một cái, rõ ràng có ý trục khách lập tức.
Giang Nam lục quái và Quách Tĩnh. Hoàng Dung nghe thấy đều ngấm ngầm
khâm phục.
Cừu Thiên Nhận cười khẽ không nói, tay trái cầm chén rượu, hai ngón tay phải
bóp miệng chén, liên tiếp xoay tròn, đột nhiên vung tay phải ra phía trước một
cái, cạnh chưởng chém ngang miệng chén, cắc một tiếng, một đoạn miệng
chén tròn tròn cao khoảng nửa tấc bay ra rơi xuống bàn. Tay trái y đặt chén
rượu xuống bàn, chỉ thấy miệng chén thấp hẳn xuống một đoạn, té ra vừa rồi
y dùng nội công cắt đứt một vòng. Đánh nát chén rượu không khó, nhưng giơ
tay vung nhẹ lại có thể chặt cái chén đứt đôi ngay ngắn chỉnh tề như thế thì
công lực quả đã vô cùng thâm hậu.
Lục trang chủ biết y cậy võ nghệ uy hiếp, đang trầm ngâm nghĩ cách đối phó
thì bên kia Mã vương thần Hàn Bảo Câu đã nổi giận, nhảy một cái ra khỏi chỗ
ngồi, đứng trước bàn tiệc quát: -Lão thất phu vô sỉ! Ngươi và ta phân cao thấp
xem sao.
Cừu Thiên Nhận nói: -Đã nghe danh Giang Nam thất quái từ lâu, hôm nay
đang muốn thử thử xem thế nào, sáu vị lên cả đi.
Lục trang chủ biết võ công của Hàn Bảo Câu còn kém xa y, nghe y gọi cả sáu
người cùng lên, chính hợp ý mình, vội nói: -Giang Nam lục hiệp trước nay cùng
tiến cùng lui, đánh nhau với một người cũng sáu người, đánh nhau với thiên
quân vạn mã cũng chỉ có sáu người, trước nay chưa vị nào chịu tụt lại phía
sau.
Chu Thông biết trong lời nói của y có ý tứ bèn quát: -Được sáu anh em tạ hôm
nay cứ gặp thử vị tiền bối thành danh trong võ lâm này xem.
Vẫy tay một cái, ngũ quái nhất tề rời khỏi bàn.
Cừu Thiên Nhận đứng phắt lên, nhấc cái ghế đang ngồi lên thong thả bước ra
giữa sảnh đặt xuống ngồi lên, chân phải gác lên chân trái, không ngừng rung
đùi, không động thanh sắc, nói: -Lão phu cứ ngồi đây đùa giỡn với các ngươi.
Bọn Kha Trấn ác cùng thở ra một hơi khí lạnh, đều biết người này nếu không
có võ công tuyệt đỉnh thì làm sao dám phách lối như thế?
Quách Tĩnh đã thấy qua những bản lĩnh kỳ quái của Cừu Thiên Nhận, biết sáu
vị sư phụ quyết không phải là đối thủ, mình đã chịu ơn nặng của sư phụ, há lại
không ra trước đánh một trận? Tuy đã động thủ thì mình không chết cũng bị
thương nhưng việc đã tới nước này quyết không thể tiếc thân, lúc ấy vội rảo
bước sấn lên trước lục quái, ôm quyền nói với Cừu Thiên Nhận: -Vãn bối xin
lãnh giáo lão tiền bối vài chiêu trước.
Cừu Thiên Nhận sửng sốt rồi ngẩng đầu lên trờ hô hô cười rộ, nói: -Cha mẹ
nuôi được ngươi không phải dễ, sao ngươi lại vất vả bỏ mạng sống ở đây?
Bọn Kha Trấn ác đồng thanh quát: -Tĩnh nhi lui ra?
Quách Tĩnh sợ các vị sư phụ cản trở, không nhiều lời nữa, chân trái hơi khuỵu
xuống, tay phải vẽ một vòng tròn. ào một tiếng đẩy ra một chưởng, chính là
chiêu Kháng long hữu hối trong Hàng long thập bát chưởng, y qua bấy nhiêu
ngày không ngừng khổ luyện, so với lúc Hồng Thất công vừa dạy cho thì oai
lực đã mạnh hơn rất nhiều.
Cừu Thiên Nhận thấy Hàn Bảo Câu nhảy ra đã biết công phu của y cũng không
cao cường gì lắm, nghĩ thầm đệ tử của họ cũng chỉ tầm thường, nào ngờ thấy
chưởng này của Quách Tĩnh đánh ra mang theo một luồng cương kình vội
điểm hai chân xuống nhảy lên không, chỉ nghe chát chát mấy tiếng, cái ghế
đàn mộc y ngồi đã bị Quách Tĩnh đánh nát. Cừu Thiên Nhận rơi xuống đất,
thần sắc có ba phần hoảng sợ, tức giận nói: -Tiểu tử vô lễ!
Quách Tĩnh vẫn có ý sợ sệt, không dám sấn lên phát chưởng, nói: -Xin tiền bối
tứ giáo.
Hoàng Dung muốn gây rối tâm ý của Cừu Thiên Nhận, bèn kêu: -Tĩnh ca ca,
không cần khách sáo với thằng già ấy!
Cừu Thiên Nhận từ khi thành danh đến nay, ai dám trước mặt gọi y là thằng
già, sau khi nổi giận định lập tức sấn tới phát chưởng ra đòn, nhưng xoay
chuyển ý nghĩ chợt nhớ tới thân phận của mình, cười nhạt một tiếng, trước
tiên tay phải đánh hờ một cái, kế đó tay trái vung chưởng, thấy Quách Tĩnh
nghiêng người tránh qua, tay phải liền móc lại, chưởng trái thuận thế đẩy ra,
xoay người một vòng, tay phải lại mau lẹ hất lên, đã biến thành chưởng.
Hoàng Dung kêu lên: -Thế thì có gì lạ? Đó là chiêu Cô nhạn xuất quần trong
Thông tý lục hợp chưởng!
Chưởng pháp này của Cừu Thiên Nhận đúng là Thông tý lục hợp chưởng, là từ
Thông tý ngũ hành quyền biến hóa ra, chiêu số tuy không kỳ ảo nhưng y đã
mất mười mấy năm để rèn luyện chưởng pháp này.
Gọi là Thông tý là có ý hai tay cùng sử dụng một kình lực, chứ không phải tay
trái có thể rút qua tay phải, tay phải có thể rút qua tay trái. Quách Tĩnh thấy
tay phải của y vung ra, tay trái quán kình tay phải, lúc tay trái vung ra thì tay
phải kéo về chặn lại để tăng thêm kình lực trên tay trái, hai tay quả thật có thế
chi viện cho nhau, khéo léo liên hoàn không dứt, một là vì đã thấy những tuyệt
kỹ lạ lùng của y, hai là vì không đủ kinh nghiệm lâm địch, trong lòng khiếp sợ,
không dám vung tay đỡ gạt, chỉ đành liên tiếp lui lại.
Cừu Thiên Nhận nghĩ thầm: -Gã thiếu niên này một chưởng đánh nát ghế, vốn
là chỉ có sức khỏe chứ võ công thì rất tầm thường.
Lúc ấy liên tiếp đánh ra ba chiêu Xuyên chưởng nốt phách. Liêu âm chưởng.
Khoa hổ đăng sơn, càng đánh càng phấn chấn tinh thần. Hoàng Dung thấy
Quách Tĩnh sắp thua trong lòng lo lắng, bước tới cạnh y, chỉ cần y gặp nguy
hiểm sẽ lập tức xông vào giúp đỡ. Quách Tĩnh nghiêng người tránh qua đối
phương nghiêng người phát cước, thoáng thấy sắc mặt của Hoàng Dung có vẻ
khác lạ, vô cùng lo lắng cho mình, tâm thần hơi bị phân tán. Cừu Thiên Nhận
thừa thế không dung tình, một chiêu Bạch xà thổ tín vỗ ra, thẳng tay đập vào
giữa ngực Quách Tĩnh. Hoàng Dung và Giang Nam lục quái, cha con họ Lục
cùng bật tiếng la hoảng, nghĩ thầm với công lực của y mà chưởng này lại đánh
trúng chỗ yếu hại trên ngực thì Quách Tĩnh không chết cũng bị thương.
Quách Tĩnh trúng một chưởng, cũng chỉ giật mình thất sắc, nhưng hai tay
chấn động một cái chứ ngực thì không thấy đau lắm, bất giác vô cùng ngạc
nhiên. Hoàng Dung thấy y đột nhiên ngẩn người, cho rằng y đã bị chưởng lực
của lão già chết chém này đánh cho hôn mê, vội vàng sấn lên đỡ y, kêu lên: –
Tĩnh ca ca, ngươi có sao không?
Trong lòng vô cùng lo lắng, hai hàng nước mắt ứa ra.
Quách tĩnh lại nói: -Không sao! Để ta thử lại.
Bèn ưỡn ngực ra, bước tới trước mặt Cừu Thiên Nhận quát: -Ngươi là Thiết
chưởng lão anh hùng thì đánh ta thêm một chưởng nữa xem.
Cừu Thiên Nhận cả giận, vận kình dùng lực, bùng một tiếng lại đánh trúng
ngực Quách Tĩnh một chưởng. Quách Tĩnh hô hô cười rộ, kêu lên: -Sư phụ.
Dung nhi, lão già này võ công rất tầm thường. Y không đánh ta một chưởng
thì thôi, đánh một chưởng thì lòi đuôi rồi.
Câu nói chưa dứt, tay trái đã quét ngang ra, sấn lên trước mặt Cừu Thiên
Nhận, quát: -Ngươi cũng nếm của ta một chường?
Cừu Thiên Nhận thấy y tay trái quét ra, miệng nói: -Nếm của ta một chưởng –
nghĩ thầm – Quyền pháp của ngươi ai mà không biết?
Hai tay chắp trước bụng đập vào vai trái của y. Nào ngờ chiêu Long chiến ư dã
này của Quách Tĩnh là công phu ảo diệu bậc nhất trong Hàng long thập bát
chưởng, hai tay đều có thể thực có thể hư, không câu nệ một lối, nhìn thấy
địch nhân chống lại tay trái, chưởng phải đột nhiên vung ra, cũng bùng một
tiếng đánh trúng cả cánh tay lẫn sườn phải của y. Cừu Thiên Nhận thân hình
như con diều đứt dây bay thẳng lên không.
Trong tiếng la hoảng của mọi người. Ở cửa đột nhiên có một người xuất hiện,
vươn tay chụp cổ áo Cừu Thiên Nhận, sãi chân bước vào trong sảnh buông y
xuống đất, ngưng thần đứng yên, trên mặt lạnh lùng không có chút gì tươi
cười. Mọi người nhìn tới người ấy chỉ ấy y thị tóc xỏa ngang vai, ngẩng đầu lên
trời, chính là Thiết thi Mai Siêu Phong.
Mọi người trong lòng đều lạnh buốt, lại thấy sau lưng y thị còn có một người
thân hình cao gầy, mặc áo bào vải xanh, vẻ mặt rất cổ quái, hai tròng mắt
dường như còn hơi động đậy chứ ngoài ra da thịt mũi miệng đều cứng đơ như
gỗ đá, giống hệt một cái đầu người chết gắn vào thân người sống, khiến người
ta vừa nhìn thấy đã lập tức thấy lạnh buốt sống lưng, ánh mắt của mọi người
vừa chạm vào khuôn mặt y đều không dám nhìn thêm lần nữa, đều lập tức
ngoảnh đi, tim đập thình thình.
Lục trang chủ không bao giờ ngờ rằng Cừu Thiên Nhận danh vang thiên hạ,
mở miệng là đại ngôn mà lại không chịu được một chưởng như thế, đang vừa
tức giận vừa buồn cười, chợt thấy Mai Siêu Phong đột nhiên xuất hiện, trong
lòng cảm thấy một mùi vị không sao nói ra được. Hoàn Nhan Khang nhìn thấy
sư phụ cả mừng, bước lên bái kiến. Mọi người thấy họ xưng hô với nhau là
thầy trò đều vô cùng ngạc nhiên. Lục trang chủ chắp tay nói: -Mai sư tỷ, xa
cách nhau hai mươi năm, hôm nay mới được gặp lại. Trần sư ca khỏe không?
Lục quái và Quách Tĩnh nghe y gọi Mai Siêu Phong là sư tỷ, lập tức ngớ mặt
nhìn nhau, ai cũng kinh hoảng. Kha Trấn ác nghĩ thầm: -Hôm nay bọn mình rơi
vào bẫy rồi, một mình Mai Siêu Phong đã khó chống cự, huống chi lại thêm sư
đệ của y thị.
Hoàng Dung lại ngấm ngầm gật đầu: -Võ công văn học, ngôn ngữ việc làm
của vị trang chủ này đều học theo cha mình, mình đã sớm ngờ rằng y và nhà
mình ắt có uyên nguyên gì đây, quả nhiên là đệ tử của cha.
Mai Siêu Phong lạnh lùng nói: -Người nói có phải là Lục Thừa Phong Lục sư đệ
không?
Lục trang chủ nói: -Chính là huynh đệ, sư tỷ từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe
chứ?
Mai Siêu Phong nói: -Nói chuyện từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe làm gì? Hai
mắt ta đã mù, ngươi không nhìn thấy sao? Sư ca Huyền Phong đã bị người ta
hại chết rồi, như thế ngươi có vừa ý không?
Lục Thừa Phong vừa sợ vừa mừng, sợ là Hắc Phong song sát hoành hành
thiên hạ sao lại chết trong tay địch nhân? Mừng là cường địch bớt đi một
người mà người còn lại đã mù cả hai mắt, nhưng nghĩ tới việc ngày xưa cùng
học võ trên đảo Đào Hoa, không kìm được tiếng thở dài, nói: -Người hại chết
Trần sư ca là ai? Sư tỷ báo thù được chưa?
Mai Siêu Phong nói: -Ta đang tìm họ khắp nơi đây.
Lục Thừa Phong nói: -Tiểu đệ có thể giúp một tay, sau khi rửa mối thù của bản
môn rồi chúng ta sẽ tính nợ cũ.
Mai Siêu Phong hừ một tiếng. Hàn Bảo Câu đập bàn đứng dậy quát lớn: -Mai
Siêu Phong, kẻ thù của ngươi đang ở đây.
Rồi định nhảy xổ tới, nhưng Toàn Kim Phát đã vươn tay kéo y lại Mai Siêu
Phong nghe thấy ngẩn người, nói: -Ngươi.., ngươi …
Cừu Thiên Nhận bị Quách Tĩnh đánh một chưởng đau thấu tim gan, lúc ấy mới
bớt đau, cao giọng nói: -Cái gì mà trả thù tính nợ, ngay cả sư phụ mình bị
người ta hại chết cũng không biết, còn khoe khoang là anh hùng hảo hán gì
nữa?
Mai Siêu Phong lật tay một cái chụp trúng cổ tay y, quát: -Ngươi nói gì?
Cừu Thiên Nhận nói: -Đảo chủ Đào Hoa Hoàng Dược Sư đã bị người ta hại
chết rồi!
Lục Thừa Phong hoảng sợ kêu lên: -Ngươi nói thật đấy chứ?
Cừu Thiên Nhận nói: -Sao lại không thật. Hoàng Dược Sư bị Toàn Chân thất tử
đồ đệ của Vương Trùng Dương vây đánh giết chết rồi!
Y nói ra câu ấy Mai Siêu Phong và Lục Thừa Phong cùng bật tiếng khóc lớn.
Hoàng Dung rú lên một tiếng, cả người lẫn ghế ngã ra phía sau ngất đi luôn.
Mọi người vốn không tin Hoàng Dược Sư võ công tuyệt thế lại bị người ta giết
chết, nhưng nghe nói bị Toàn Chân thất tử vây đánh, lúc ấy cũng không thể
không tin. Với võ công của cả bọn Mã Ngọc, Khưu Xử Cơ, Vương Xử Nhất mà
hợp lực đối phó, thì Hoàng Dược Sư có quá nửa là khó lòng chống lại.
Quách Tĩnh vội bế Hoàng Dung lên, liên tiếp gọi: -Dung nhi, tỉnh lại đi!
Thấy nàng sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, trong lòng hoảng sợ kêu lớn sư
phụ, sư phụ, mau cứu nàng đi. Chu Thông bước qua đưa tay lên mũi nàng,
nói: -Đừng sợ, chỉ là nhất thời đau đớn quá độ nên ngất đi thôi, không chết
đâu.
Rồi vận lực bấm mấy cái vào huyệt Lao cung trong lòng bàn tay nàng. Hoàng
Dung dần dần tỉnh lại khóc lớn kêu lên: -Cha đâu? Cha ơi, con cần cha mà!
Lục Thừa Phong vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ngay: -Cô ta không
phải là con sư phụ thì làm sao biết được Cửu hoa ngọc lộ hoàn?
Y nước mắt đầy mặt, lớn tiếng gọi: -Tiểu sư muội, chúng ta đi tìm bọn đạo sĩ
giặc cướp phái Toàn Chân liều mạng với họ. Mai Siêu Phong, ngươi.., ngươi có
đi không? Ngươi không đi thì ta liều mạng với ngươi trước! Đều.., đều là ngươi
không tốt, hại chết ân sư.
Lục Quán Anh thấy cha đang lúc đau đớn, ăn nói không rành mạch, vội đỡ y
lên khuyên: -Cha, người khoan hãy đau xót, chúng ta sẽ từ từ bàn bạc.
Lục Thừa Phong lớn tiếng khóc nói: -Mai Siêu Phong, mụ ác tặc nhà ngươi hại
ta bao nhiêu đau khổ. Ngươi không biết xấu hổ theo trai, chuyện đó cũng
được đi, sao còn trộm Cửu âm chân kinh của sư phụ? Sư phụ một phen nổi
giận, đánh gãy chân tất cả bốn sư huynh đệ bọn ta, trục xuất khỏi đảo Đào
Hoa, ta chỉ mong sư phụ cuối cùng sẽ chịu hồi tâm chuyển ý, thương xót bọn
ta bị hai người các ngươi làm liên lụy, lại cho được trở về sư môn. Bây giờ lão
nhân gia người đã qua đời, ta đành trọn đời ôm hận, không còn hy vọng gì
được nữa.
Mai Siêu Phong mắng: -Trước đây ta đã mắng ngươi là không có chí khí, bây
giờ vẫn muốn mắng ngươi là không có chí khí. Ngươi ba lần bốn phen mời
người tới làm khó vợ chồng ta, ép vợ chồng ta tới mức không còn đất dung
thân, mới phải gặp nạn ở đại mạc Mông Cổ. Bây giờ ngươi lại không bàn cách
trả mối thù lớn của sư phụ, lại kêu kêu khóc khóc đòi tính nợ với ta. Chúng ta
đi tìm bảy tên đạo sĩ giặc cướp ấy đi. Ngươi không đi được thì ta cõng ngươi.
Hoàng Dung thì chỉ kêu khóc: -Cha, con cần cha mà!
Chu Thông nói: -Trước tiên chúng ta phải hỏi cho rõ ràng đã.
Rồi bước tới trước mặt Cừu Thiên Nhận, phủi phủi mấy chỗ bụi đất trên người
y, cười nói: -Tiểu đồ không biết gì, mạo phạm rất nhiều, xin lão tiền bối tha tội.
Cừu Thiên Nhận tức giận nói: -Ta tuổi già mắt kém, lỡ tay thất thủ, không kể là
thua, phái tỷ thí lại.
Chu Thông vỗ nhẹ vào vai y, nắm tay trái y một cái, cười nói: -Lão tiền bối công
phu vô cùng cao cường, không cần phải tỷ thí nữa.
Rồi tươi cười trở về chỗ, tay trái cầm một chén rượu, hai ngón tay phải bóp
miệng chén, liên tiếp xoay tròn, đột nhiên đưa thẳng cánh tay ra đặt cái chén
xuống bàn, chỉ thấy miệng chén thấp hẳn một đoạn, cắc một tiếng, một đoạn
miệng chén cao khoảng nửa tấc bay ra rơi xuống mặt bàn, thủ pháp giống hệt
của Cừu Thiên Nhận mới rồi, mọi người ai cũng kinh ngạc. Chu Thông cười
nói: -Công phu của lão tiền bối quả nhiên rất cao cường, cho vãn bối ăn cắp
chiêu này, đắc tội đắc tội, cám ơn cám ơn.
Cừu Thiên Nhận lập tức biến sắc. Mọi người biết ắt có sự nhiêu khê, nhưng
nhất thời không nhìn thấy cơ quan bên trong. Chu Thông gọi: -Tĩnh nhi qua
đây sư phụ dạy ngươi bản lĩnh này, từ nay trở đi ngươi có thể lừa gạt hù dọa
người ta.
Quách Tĩnh bước qua. Chu Thông rút từ ngón trỏ ra một chiếc nhẫn nói: -Đây
là của Cừu lão tiền bối, mới rồi ta mượn được, ngươi đeo vào đi.
Cừu Thiên Nhận vừa sợ vừa tức, nhưng không rõ vì sao chiếc nhẫn rõ ràng
trên tay mình lại chuyển qua ngón tay y.
Quách Tĩnh theo lời đeo nhẫn vào. Chu Thông nói: -Trên chiếc nhẫn này có
một viên đá kim cương vô cùng cứng rắn. Ngươi dùng sức nắm chặt cái chén.
ép viên đá kim cương vào rồi lấy tay phải xoay tròn cái chén.
Quách Tĩnh làm theo lời y. Lúc ấy mọi người đều đã hiểu rõ, bọn Lục Quán Anh
không kìm được bật tiếng cười vang. Quách Tĩnh đưa tay phải ra khẽ gõ vào
cái chén, một vòng miệng chén quả nhiên theo tay rơi xuống, té ra đã bị viên
đá kim cương trên chiếc nhẫn rạch sâu một đường, chứ làm gì có nội công
thâm hậu? Hoàng Dung nhìn thấy rất thích thú, bất giác nín khóc cười ầm lên,
nhưng nghĩ tới cha, lại sụt sịt khóc lóc.
Chu Thông nói: -Cô nương khoan khóc đã, vị Cừu lão tiền bối này rất thích lừa
gạt người ta, lời nói của y chưa chắc đã thơm.
Hoàng Dung ngạc nhiên không hiểu. Chu Thông cười nói: -Lệnh tôn Hoàng lão
tiên sinh võ công cái thế, làm sao bị người ta hại chết được? Mà nói lại thì Toàn
Chân thất tử đều là nhân vật có khuôn có phép, lại không có thù oán gì với
lệnh tôn, tại sao lại đánh nhau chứ?
Hoàng Dung vội nói: -Nhất định là vì việc Chu Bá Thông sư thúc của bọn đạo sĩ
mũi trâu Khưu Xử Cơ.
Chu Thông nói: -Cái gì?
Hoàng Dung khóc nói: -Ngươi không biết đâu.
Với sự thông minh cơ cảnh của nàng vốn không đến nỗi khinh suất tin lời
người khác, nhưng một là cha con cốt nhục tình thâm, hai là giữa Hoàng Dược
Sư và Chu Bá Thông quả có thù oán rất lớn. Toàn Chân thất tử mà vây đánh
cha nàng, thì quả thật nàng không thể không tin.
Chu Thông nói: -Bất kể thế nào, ta cũng nói là lời nói của lão già này có chỗ
thối.
Hoàng Dung nói: -Ngươi nói là y đánh.., đánh …
Chu Thông nói huỵch toẹt ra luôn: -Không sai, là đánh rắm đấy? Trong người y
còn rất nhiều những thứ ma ma quỷ quỷ, ngươi tới đây mà đoán xem y dùng
làm gì.
Lúc ấy bèn từng món từng món móc ra đặt lên trên bàn, thấy là hai viên gạch,
một mớ cỏ tranh khô buộc túm vào nhau, một cái ống dẫn lửa, một con dao
đánh lửa và một hòn đá lửa.
Hoàng Dung cầm viên gạch lên bóp một cái, viên gạch theo tay vỡ nát, chỉ
dùng lực mạnh hơn một chút thì lập tức nát, thành bột. Nàng nghe lời Chu
Thông giảng giải vừa rồi, nỗi đau đớn lập tức mất đi gần hết, lúc ấy trên mặt
có vẻ vui mừng, cười nói: -Viên gạch này là làm bằng bột, mới rồi y còn biểu
diễn nội công thượng thừa một tay bóp gạch thành bột mà?
Cừu Thiên Nhận khuôn mặt già nua chợt xanh chợt trắng, không còn đất để
chui, y vốn định bịa tin Hoàng Dược Sư bị giết để nhân lúc hỗn loạn trốn đi,
nào ngờ thủ pháp lòe bịp của mình đã bị Chu Thông nhìn thấy, lúc ấy liền phất
tay áo một cái, quay người bỏ đi.
Mai Siêu Phong lật tay túm chặt y ném xuống đất quát: -Ngươi nói ân sư của
ta qua đời, rốt lại là thật hay giả?
Cái ném ấy kình lực rất mạnh. Cừu Thiên Nhận đau quá rên hừ hừ, suốt nửa
bữa cơm không nói được câu nào.
Hoàng Dung thấy trên đầu bó cỏ tranh khô có vết cháy, lập tức hiểu ra nói: –
Nhị sư phụ, người đốt mớ cỏ này giấu trong tay áo.
Rồi hít một hơi, phun một hơi xem. Giang Nam lục quái với Hoàng Dung vốn
rất nghi kỵ, nhưng lúc này đồng lòng đối phó với Cừu Thiên Nhận, lại trở thành
địch khái đồng cừu. Chu Thông rất thích Hoàng Dung điêu ngoa cổ quái rất
hợp tính y, nghe nàng gọi một tiếng: Nhị sư phụ ra miệng, lại càng vui vẻ, lập
tức làm theo lời nàng, còn nhắm mắt lắc la lắc lư, thần thái rất trịnh trọng.
Hoàng Dung vỗ tay cười nói: -Tĩnh ca ca, mới rồi chúng ta thấy lão già xấu xa
này luyện nội công, dáng vẻ không phải như thế sao?
Rồi bước tới cạnh Cừu Thiên Nhận, cười hề hề nói: -Đứng lên.
Rồi vươn tay kéo y đứng dậy, đột nhiên tay trái khẽ vung lên, đã dùng Lan hoa
phất huyệt thủ phất trúng huyệt Thần đạo dưới đốt xương sống thứ năm trên
lưng y, quát: -Rốt lại cha ta đã chết chưa? Ngươi nói ông chết thì ta sẽ lấy
mạng ngươi đấy.
Lật tay một cái, ngọn Nga mi cương thích sáng lấp lóe đã kề vào ngực y.
Mọi người nghe nàng hỏi đều thấy buồn cười, tuy hỏi cung nhưng lại không
cho y nói Hoàng Dược Sư đã chết thật. Cừu Thiên Nhận chỉ thấy trên người tê
một trận lại ngứa một trận, không sao chịu nổi, run giọng nói E là chưa chết
cũng chưa biết chừng. Hoàng Dung cười rạng rỡ, nói: -Nói thế còn nghe được,
tha cho ngươi đấy.
Rồi búng vào huyệt Khuyết bồn của y mấy cái, giải khai huyệt đạo cho y.
Lục Thừa Phong nghĩ thầm: -Tiểu sư muội hỏi han toàn theo tình cảm, chưa
nắm được yếu lĩnh.
Lúc ấy bèn hỏi: -Ngươi nói sư phụ ta bị Toàn Chân thất tử hại chết là ngươi
chính mắt nhìn thấy hay nghe tin đồn?
Cừu Thiên Nhận nói: -Là nghe người ta nói lại.
Lục Thừa Phong nói: -Ai nói?
Cừu Thiên Nhận trầm ngâm một lúc, nói: -Là Hồng Thất công.
Hoàng Dung vội nói: -Nói hôm nào?
Cừu Thiên Nhận nói: -Cách đây một tháng.
Hoàng Dung hỏi: -Thất công nói với ngươi ở đâu?
Cừu Thiên Nhận nói: -Trên đỉnh Thái Sơn, ta tỷ võ với y, y thua ta, lúc vô ý nói
ra chuyện này.
Hoàng Dung cả mừng nhảy lên trước, tay trái túm ngực y, tay phải giật một
túm râu của y, cười khanh khách nói: -Thất công mà thua lão già xấu xa nhà
người à? Mai sư tỷ, Lục sư huynh, đừng nghe y đánh.., đánh …
Nàng là con gái không nói được lời thô tục. Chu Thông nói chen vào: -Đánh
rắm con mẹ nó ấy?
Hoàng Dung nói: -Một tháng trước đây, rõ ràng Hồng Thất công cùng ở chung
một chỗ với ta và Tĩnh ca ca. Tĩnh ca ca, ngươi đánh thêm cho y một chưởng!
Quách Tĩnh nói: -Được!
Rồi tung người vọt tới định sấn lên.
Cừu Thiên Nhận cả kinh, xoay người bỏ chạy, thấy Mai Siêu Phong đứng chặn
giữa cửa bèn chạy ngược vào trong. Lục Quán Anh sấn lên cản, bị y xuất thủ
đẩy một cái loạng choạng ngã qua một bên. Nên biết Cừu Thiên Nhận tuy dối
đời trộm danh nhưng rốt lại cũng có võ công chân thực, nếu không làm sao
dám nghênh ngang động thủ với lục quái và Quách Tĩnh? Lục Quán Anh lại
không phải là địch thủ của y.
Hoàng Dung phi thân vọt tới, giang hai tay ra hỏi: -Ngươi đầu đội vò sắt, đi
trên mặt nước là công phu gì vậy?
Cừu Thiên Nhận nói: -Đó là khinh công độc môn của ta. Ngoại hiệu của ta là
Thiết chưởng thủy thượng phiêu, đó là lướt trên nước đấy.
Hoàng Dung cười nói: -À, ngươi vẫn còn già mồm nói bậy, rốt lại có chịu nói
không hả?
Cừu Thiên Nhận nói: -Ta đã lớn tuổi, công phu đã kém xưa rất nhiều, nhưng
công phu khinh công thì vẫn chưa sa sút.
Hoàng Dung nói: -Được lắm, chỗ thiên tĩnh ngoài kia có một cái bể cá vàng,
ngươi bộc lộ một chút công phu lướt trên nước cho mọi người mở rộng tầm
mắt đi, ngươi thấy chưa? Cứ ra khỏi sảnh, đi về bên trái tới dưới gốc quế là
đúng.
Cừu Thiên Nhận nói: -Biểu diễn công phu trong một cái bể cá vàng …
Y chưa nói hết câu, đột nhiên trước mắt ánh sáng chớp lên, chân bị giữ chặt,
thân hình đã bị kéo lên. Mai Siêu Phong quát: -Chết tới nơi mà còn nói cứng.
Ngọn Độc long ngân tiên đã cuốn y lên không, tới đúng phương vị Hoàng
Dung nói thì lỏng ra thả y rơi xuống bể cá. Hoàng Dung chạy tới cạnh bể cá,
ngọn Nga mi thích chớp lên, nói: -Ngươi không nói thì ta không cho ngươi lên,
lướt trên nước sẽ biến thành chìm đáy nước đấy.
Cừu Thiên Nhận hai chân đứng dưới đáy bể toan nhảy lên, vừa nhún chân thì
bị ngọn Nga mi thích của nàng ấn nhẹ vào đầu vai lại không nhảy lên được,
ướt đầm đìa ngóc đầu lên, nhăn nhó nói: -Cái vò sắt kia ngoài làm bằng sắt
mỏng, miệng vò hàn kín, trên đổ ba phân nước. Ờ chỗ con sông nhỏ kia, ta đã
đóng cọc dưới đáy sông trước, đầu cọc cách mặt nước năm sáu tấc vì vậy vì
vậy các ngươi không nhìn thấy.
Hoàng Dung hô hô cười rộ, vào sảnh ngồi xuống, không đếm xỉa gì tới y nữa.
Cừu Thiên Nhận nhảy ra khỏi bể nước, cắm đầu chạy mau.
Mai Siêu Phong và Lục Thừa Phong mới rồi vừa khóc vừa cười ầm ĩ một trận. ý
định báo thù rửa hận vốn đã giảm rất nhiều, biết sư phụ hoàn toàn chưa qua
đời, trong lòng vui mừng, lại nghe tiểu sư muội cười không ngớt miệng, khúc
kha khúc khích kể chuyện Cừu Thiên Nhận, thì làm sao còn có thể trở mặt, làm
sao còn có thể nổi giận được nữa? Y thị trầm ngâm một lúc rồi trầm giọng nói:
-Lục Thừa Phong, ngươi để đồ đệ ta đi, thì nể mặt sư phụ, chuyện trước đây
của chúng ta không hỏi tới nữa. Chuyện ngươi đuổi vợ chồng ta qua Mông Cổ
trước đây …Ờ, cũng là số phận như thế.
Lục Thừa Phong thở dài một tiếng nghĩ thầm: -Y thị chồng chết, mắt lại bị mù,
cô khổ lênh đênh trên đời. Mình hai chân tàn phế nhưng cũng có vợ có con, có
nhà có cửa, so với y thị còn may hơn gấp trăm lần. Mọi người đều đã mấy
mươi tuổi, còn nói tới oán hận cũ làm gì?
Bèn nói: -Ngươi dắt đồ đệ ngươi đi là được. Mai sư tỷ, ngày mai tiểu đệ lên
đường tới đảo Đào Hoa nghe ngóng tin tức ân sư, ngươi có đi cùng không?
Mai Siêu Phong run giọng nói: -Ngươi dám đi à?
Lục Thừa Phong nói: -Không được lệnh ân sư mà dám đặt chân lên đảo Đào
Hoa thì vốn là đã phạm quy củ, nhưng mới rồi lão họ Cừu kia xoen xoét bịa đặt
nói bậy một hồi khiến ta lại nhớ tới ân sư, không sao yên tâm được.
Hoàng Dung nói: -Mọi người cùng tới thăm cha đi, ta sẽ cầu xin cho các ngươi
là được.
Mai Siêu Phong ngẩn người ra hồi lâu, từ hốc mắt có hai hàng lệ chảy xuống
ròng ròng, nói: -Ta còn mặt mũi nào đi gặp lão nhân gia? Ân sư thương ta cô
khổ, dạy ta nuôi ta, ta lại nổi dã tâm phản bội sư môn …
Đột nhiên cao giọng quát: -Chỉ khi nào đã trả thù chồng rồi, ta sẽ tự kết liễu.
Giang Nam thất quái, có giỏi thì bước ra, hôm nay lão nương sống chết với các
ngươi. Lục sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi cứ tụ thủ bàng quan, không giúp
bên nào, bất kể ai sống ai chết cũng không được xen vào khuyên giải, đã nghe
rõ chưa?
Kha Trấn ác rảo bước ra tới giữa sảnh, dằn ngọn thiết trượng xuống nền gạch,
choang một tiếng ngân nga không dứt, trầm giọng nói: -Mai Siêu Phong,
ngươi không nhìn thấy ta, ta cũng không nhìn thấy ngươi. Đêm ấy đánh nhau
trên núi hoang, chồng ngươi chết phi mạng. Trương ngũ đệ của bọn ta cũng bị
các ngươi giết chết, ngươi có biết không?
Mai Siêu Phong nói: -Ô, chỉ còn có lục quái.
Kha Trấn ác nói: -Bọn ta đáp ứng lời của Mã Ngọc Mã đạo trưởng không tìm
ngươi trả thù làm khó nữa, hôm nay là ngươi tìm tới bọn ta. Được lắm, trời đất
tuy rộng nhưng rốt lại chúng ta cũng có duyên, chỗ nào cũng gặp nhau. Ông
trời không cho lục quái và Mai Siêu Phong ngươi cùng chung sống trên đời, ra
chiêu đi.
Mai Siêu Phong cười nhạt nói: -Sáu người các ngươi cùng lên đi.
Bọn Chu Thông đã sớm đứng bên cạnh đại ca để đề phòng Mai Siêu Phong
đột nhiên ra độc thủ, lúc ấy đều rút binh khí ra. Quách Tĩnh vội nói: -Xin đại để
đệ tử đánh trận đầu.
Lục Thừa Phong nghe Mai Siêu Phong và lục quái hai bên đối đáp, trong lòng
thấy khó xử, có ý muốn giải hòa cho đôi bên, nhưng hận mình oai không đủ
cho người phục, võ không đủ cho người sợ, nghe Quách Tĩnh nói câu ấy chợt
động tâm niệm, nói: -Các vị khoan động thủ, nghe tiểu đệ nói một câu đã. Mai
sư tỷ và lục hiệp tuy có va chạm nhưng đôi bên đều đã có người bất hạnh qua
đời, theo ngu kiến của huynh đệ thì hôm nay chỉ cần xem thắng phụ, điểm tới
là dừng, không được làm đối phương bị thương. Lục hiệp lấy sáu chọi một, tuy
trước nay vẫn là như thế nhưng rốt lại cũng không công bằng, vậy mời Mai sư
tỷ dạy cho vị Quách lão đệ này vài chiêu nên chăng?
Mai Siêu Phong cười nhạt nói chẳng lẽ ta lại có thể động thủ với bọn tiểu bối
vô danh à?
Quách Tĩnh kêu lên: -Chồng ngươi là chính tay ta giết đấy, có quan hệ gì với
các vị sư phụ của ta chứ?
Mai Siêu Phong vừa thương tâm vừa tức giận, quát: -Đúng thế? Phải giết
thằng tiểu tặc nhà ngươi trước đã.
Nghe tiếng xét hình, tay trái vung mau ra, năm ngón chụp vào thiên linh cái
của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vội nhảy ra tránh, quát: -Mai tiền bối, năm ấy vãn
bối không biết gì, lỡ tay giết chết Trần lão tiền bối, ai làm người ấy chịu, ngươi
chỉ cần hỏi ta là được. Hôm nay ngươi muốn giết muốn mổ gì ta cũng quyết
không chạy trốn. Nhưng nếu về sau ngươi vẫn còn lằng nhằng gây rối với sáu
vị sư phụ của ta thì thế nào?
Y nghĩ hôm nay đối địch với Mai Siêu Phong có quá nửa là phải chết dưới thủ
trào của y thị, nhưng vẫn muốn cởi bỏ mối nguy hiểm cho các sư phụ.
Mai Siêu Phong nói.
Đúng là ngươi không chạy chứ?
Quách Tĩnh nói: -Không chạy.
Mai Siêu Phong nói: -Được! Chuyện giữa ta và Giang Nam lục quái cũng chỉ
mội lời là xong. Hảo tiểu tử, đi theo ta!
Hoàng Dung kêu lên: -Mải sư tỷ! Y là hảo hán, ngươi lại để cho anh hùng trên
giang hồ cười à?
Mai Siêu phong tức giận nói: -Cái gì?
Hoàng Dung nói: -Y là đệ tử đích truyền của Giang Nam lục hiệp. Võ công của
lục hiệp mấy nam nay đã khác xa ngày trước, nếu họ muốn lấy mạng ngươi thi
dễ như trở bàn tay, hôm nay tha cho người là giữ thể diện cho ngươi, ngươi lại
không biết hay dở còn mở miệng huênh hoang.
Mai Siêu Phong tức giận nói: -Phì, ta lại cần họ tha mạng à? Lục quái, võ công
của các ngươi tiến bộ lắm hả? Vậy thì lại đây thử xem?
Hoàng Dung nói: -Họ cần gì phải đích thân động thủ với ngươi. Chỉ một mình
đệ tử của họ ngươi cũng chưa chắc đã thắng được.
Mai Siêu Phong quát lớn: -Nếu trong ba chiêu mà ta chưa giết được y thì ta sẽ
tự tử tại đây.
Y thị từng động thủ với Quách Tĩnh trong Triệu vương phủ, thừa biết võ công
của y ra sao, nhưng không biết trong vài tháng nay Quách Tĩnh được Cửu chỉ
thần cái truyền thụ võ nghệ, công phu đã tiến bộ vượt bậc.
Hoàng Dung nói: -Được, những người ở đây đều làm chứng nhé. Ba chiêu ít
quá, mười chiêu đi.
Quách Tĩnh nói: -Ta bồi tiếp Mai tiền bối mười lăm chiêu.
Y chỉ học được mười lăm chiêu trong Hàng long thập bát chưởng, nghĩ thầm
đánh hết mười lăm chưởng này cũng có thể chống cự được mười lăm chiêu.
Hoàng Dung nói: -Vậy xin Lục sư ca và vị khách bầu bạn với ngươi tính toán
làm chứng.
Mai Siêu Phong ngạc nhiên nói: -Ai bầu bạn với ta? Ta một mình vào trang, cần
gì ai bầu bạn?
Hoàng Dung nói: -Thế vị đứng sau lưng ngươi là ai?
Mai Siêu Phong từ khi tới Giang Nam trong bấy nhiêu ngày đều cảm thấy sau
lưng có chút lạ lùng, tựa hồ có người theo mình, nhưng bất kể mở miệng thăm
dò, ra chiêu cầm nã thế nào rốt lại cũng vẫn không tìm được chút tung tích,
còn cho rằng là mình tâm thần hoảng hốt, lòng ngờ sinh ma quỷ, nhưng đêm
trước có người thổi tiêu xua rắn giải vây cho mình, rõ ràng là một vị cao nhân
núp ở bên cạnh, lúc ấy y thị từng nhìn lên không bái tạ nhưng cũng không ai
lên tiếng. Y thị chờ dưới cây tùng mấy giờ lại không có nửa tiếng động, không
biết vị cao nhân ấy đã bỏ đi lúc nào. Lúc ấy nghe Hoàng Dung hỏi thế bất giác
cả sợ run lên nói: -Ngươi là ai? Theo ta dọc đường làm chi?
Người kia vẫn như chưa nghe thấy gì, không hề đếm xỉa. Mai Siêu Phong nhảy
xổ về phía trước, người kia tựa hồ thân hình chưa động đậy nhưng phát chụp
ấy của Mai Siêu Phong đã đánh trượt. Mọi người cả kinh đều thấy người này
công phu cao tới mức xuất kỳ, đúng là bình sinh chưa từng nhìn thấy.
Lục Thừa Phong nói: -Các hạ từ xa tới đây, vãn bối chưa kịp nghênh đón, xin
mời ngồi cùng uống một chén nên chăng?
Người kia quay người bỏ đi, lãng đãng ra khỏi sảnh.
Qua một lúc. Mai Siêu Phong lại hỏi: -Bậc tiền bối cao nhân đêm trước thổi sáo
có phải là các hạ không? Mai Siêu Phong rất cảm kích.
Mọi người không kìm được nỗi hoảng sợ, vì Mai Siêu Phong dùng tai thay mắt,
với thính lực của y thị mà vẫn không nghe được tiếng chân của người ấy bước
ra ngoài. Hoàng Dung nói: -Mai sư tỷ, y đi rồi.
Mai Siêu Phong hoảng sợ nói: -Y đi ra rồi à? Ta.., tại sao ta không nghe thấy gì
cả?
Hoàng Dung nói: -Ngươi mau đi tìm y đi, đừng ở đây ra oai nữa.
Mai Siêu Phong ngẩn người ồ lên, trên mặt lại hiện ra vẻ thê thảm quát: –
Thằng tiểu tử họ Quách, tiếp chiêu đây!
Hai tay giơ lên, mười ngón tay khoằm khoằm co lại, dưới ánh đuốc phát ra
màu sáng xanh lờ rnờ nhưng chưa đánh ra.
Quách Tĩnh nói: -Ta ở đây này.
Mai Siêu Phong chỉ mới nghe y nói chữ ta, chưởng phải hơi chớp lên, năm
ngón tay trái đã chụp tới giữa mặt y. Quách Tĩnh thấy y thị ra chiêu vô cùng
mau lẹ, thân hình hơi nghiêng đi tay trái đánh lại một chưởng. Mai Siêu Phong
nghe tiếng đang định tránh thì đã không kịp. Hàng long thập bát chưởng
chiêu nào cũng vô cùng ảo diệu, bùng một tiếng đã bị đánh trúng đầu vai. Mai
Siêu Phong lập tức bị hất lui ba bước, nhưng y thị võ công rất ngụy dị, thân
hình tuy bắn ra nhưng không biết thế nào thủ trảo vẫn chụp mau ra phía
trước. Chiêu này rất kỳ lạ. Quách Tĩnh chưa từng nhìn thấy, đang giật mình thì
ba huyệt Nội khuyết. Ngoại quan. Hội tông trên cổ tay phải đã bị y thị đồng
thời chụp trúng.
Quách Tĩnh lúc bình thời từng nghe các sư phụ nói qua là Cửu âm bạch cốt
trảo của Mai Siêu Phong chuyên đánh mau tới vào những lúc đối phương biết
rõ là không thể phát chiêu nên rất khó né tránh đỡ gạt, y bước ra động thủ với
Mai Siêu Phong vốn đã chú tâm đề phòng điều đó. Nào ngờ chiêu số của y thị
biến hóa đa đoan, tuy đã bị trúng một chưởng vẫn có thể lật tay lập tức chụp
cứng uyển môn của y.
Quách Tĩnh kêu thầm: -Không xong!
Toàn thân đã lập tức tê rần, lúc nguy cấp ngón trỏ và ngón giữa tay phải cong
lại, nửa quyền nửa chưởng đánh luôn vào trước ngực y thị, đó là nửa chiêu
Tiềm long vật dụng vốn là tay trái đồng thời móc vào trong, đẩy phải móc trái,
địch nhân rất khó né tránh, nhưng bây giờ tay phải bị nắm, chỉ có thể đánh
được nửa chiêu. Hàng long thập bát chưởng oai lực rất lớn tuy chỉ có nửa
chiêu cũng đã không phải tầm thường. Mai Siêu Phong nghe tiếng gió kỳ lạ,
đã không phải chưởng phong cũng không phải quyền phong vội nghiêng
người qua một bên nhưng đầu vai vẫn bị đánh trúng, chỉ cảm thấy một sức
mạnh rất lớn xô mình bắn ra phía sau, tay phải vung mau ra, cũng đẩy Quách
Tĩnh một cái.
Một chiêu này hai người đều dùng toàn lực, chỉ nghe bùng một tiếng lớn, hai
người đồng thời va vào cột sảnh sau lưng. Ngói gạch bụi bặm trên mái nhà rào
rào tuôn xuống. Đám trang đinh cùng bật tiếng la hét, chạy ra ngoài sảnh.
Giang Nam lục quái ngớ mặt nhìn nhau đều vừa sợ vừa mừng: -Tĩnh nhi học ở
đâu võ công cao cường như thế?
Hàn Bảo Câu nhìn Hoàng Dung một cái, nghĩ thầm: -Chắc là do nàng truyền
thụ.
Trong lòng ngấm ngầm khâm phục: Võ công của đảo Đào Hoa quả nhiên rất
cao cường.
Lúc ấy Quách Tĩnh và Mai Siêu Phong đều thi triển tuyệt học đánh nhau kịch
liệt, một người chưởng pháp tinh diệu, lực đạo trầm hùng, một người thủ trảo
tàn độc, chiêu số kỳ ảo, trong đại sảnh chỉ nghe tiếng gió vù vù. Mai Siêu
Phong lui tới xoay chuyển, tấn công khắp bốn phương tám hướng. Quách Tĩnh
biết địch nhân chiêu số kỳ ảo, nếu lấy chiêu chiết chiêu với y thị nhất định sẽ
bị thua thiệt, nhớ lại lời Hồng Thất công hôm trước dạy y đối phó với Lạc anh
thần kiếm chưởng của Hoàng Dung, bất kể địch nhân múa may hoa dạng,
thiên biến vạn hóa thế nào, mình cũng cứ dùng mười lăm chiêu liên hoàn
trong Hàng long thập bát chưởng ngăn chặn, liên tục đổi chiêu đánh ra, yếu
quyết ấy quả nhiên có hiệu quả, hai người đánh tới bốn năm mươi chiêu mà
Mai Siêu Phong vẫn không tiến gần hơn được nửa bước. Chỉ thấy Hoàng Dung
vẻ mặt rạng rỡ, lục quái chắt lưỡi không thôi, cha con họ Lục thì mắt hoa lòng
hoảng.
Lục Thừa Phong nghĩ thầm: -Mai sư tỷ công phu tinh tiến như thế, lần này nếu
y thị động thủ với mình thì chỉ trong mười chiêu mình còn gì là tính mạng? Vị
Quách lão đệ này tuổi còn trẻ tại sao lại có võ công tinh thâm như thế? Đúng
là mình không có mắt, may là mình đối xử với y lễ mạo chu đáo, không hề có
chút sơ xuất coi thường.
Hoàn Nhan Khang thì vừa ghen tỵ vừa tức tối: -Gã tiểu tử này vốn không địch
nổi mình, nhưng từ nay trở đi làm sao còn động thủ với y được nữa?
Hoàng Dung lớn tiếng kêu lên: -Mai sư tỷ, đã tám mươi chiêu rồi, ngươi còn
chưa nhận thua sao?
Vốn chỉ mới có khoảng trên dưới sáu mươi chiêu, nhưng nàng lại nói thêm hai
mươi chiêu.
Mai Siêu Phong tức giận dị thường, nghĩ thầm: ta khổ luyện mấy mươi năm
mà lại không đối phó được với thằng tiểu tử ngươi à? Lúc ấy chưởng đánh trảo
chụp, càng đánh càng mau. Võ công của y thị với Quách Tĩnh vốn đâu phải chỉ
hơn gấp đôi, chỉ vì một là y thị hai mắt đã mù rốt lại cũng bị thiệt thòi, hai là vì
muốn trả thù cho chồng cũng không khỏi có chỗ nôn nóng, phạm vào điều đại
kỵ của võ học, ba là Quách Tĩnh tuổi trẻ sức khỏe, học được chiêu số kỳ diệu
của Hàng long thập bát chưởng, nên hai người càng đánh nhau tới mức khó
giải khó phân. Dần dần gần tới một trăm chiêu. Mai Siêu Phong đã dần dần
hiểu được đại khái thứ tự mười lăm chiêu chưởng pháp của y, biết chưởng
pháp của y oai lực rất lớn, không thể cận công, lúc ấy bèn cách y hơn một
trượng lui tới ra vào muốn cho y mệt mỏi, thi triển Hàng long thập bát chưởng
rất hao thần phí sức, thời gian càng đài chưởng lực của Quách Tĩnh đánh ra
quả nhiên đã kém xa lúc đầu.
Mai Siêu Phong thừa thế sấn mau vào, hai tay một trên một dưới dùng chiêu
số Cửu âm bạch cốt trảo kèm Tồi tâm chưởng pháp. Hoàng Dung biết nếu
đánh thêm nữa nhất định Quách Tĩnh sẽ thua, không ngừng kêu lên: -Mai sư
tỷ, hơn một trăm chiêu rồi, gần hai trăm chiêu rồi, còn chưa nhận thua sao?
Mai Siêu Phong lờ đi như không nghe, càng đánh càng hung dữ.
Hoàng Dung linh cơ chợt động, tung người nhảy vọt tới cạnh gốc cột kêu lên:
-Tĩnh ca ca, nhìn ta đây!
Quách Tĩnh liên tiếp đánh ra hai chiêu Lợi thiệp đại xuyên. Hồng tàm ư lực đẩy
Mai Siêu Phong lui ra, ngẩng nhìn chỉ thấy Hoàng Dung chạy quanh gốc cột,
liên tiếp lấy tay ra hiệu, nhất thời còn chưa hiểu rõ. Hoàng Dung kêu lên: -Lại
đây đánh nhau với y thị.
Quách Tĩnh lúc ấy mới hiểu ra, xoay người nhẩy tới cạnh cột. Mai Siêu phong
năm ngón tay chụp tới. Quách Tĩnh lập tức núp vào sau cột, chát một tiếng,
năm ngón tay của Mai Siêu Phong đã cắm ngập vào cột. Y thị toàn dựa vào
tiếng quyền phong cước bộ để nhận ra phương vị của đối phương, nhưng cây
cột thì đứng yên trên mặt đất, không có âm thanh tiếng động gì. Quách Tĩnh
đang lúc đánh nhau kịch liệt đột nhiên lại núp vào sau cột, làm sao y thị biết
được. Đến khi giật mình phát giác ra thì Quách Tĩnh đã ào một chưởng từ sau
cột đánh ra, lúc ấy chỉ còn cách thẳng thắn đón tiếp, chưởng trái gạt đúng vào
đòn đánh tới hai người đều bị chấn động bắn ra mấy bước, năm ngón tay của
y thị mới theo đó rút được khỏi cột.
Mai Siêu Phong tức giận dị thường, không chờ Quách Tĩnh đứng vững, lại
nhanh như chớp sấn vào. Chỉ nghe soạt một tiếng, vạt áo của Quách Tĩnh đã
bị xé rách một mảnh, cánh tay cũng bị thủ trảo của y thị quệt trúng, may là
chưa bị thương, y trong lòng hoảng sợ, đánh trả một chưỏng, chưa được ba
chiêu lại lui về núp sau gốc cột. Mai Siêu Phong lớn tiếng chửi mắng, năm
ngón tay trái lại cắm luôn vào cột.
Quách Tĩnh lần này không thừa thế tấn công, kêu lên: -Mai tiền bối võ công
của ta thua xa ngươi, xin ngươi thủ hạ lưu tình.
Mọi người nhìn thấy Quách Tĩnh đã chiếm thượng phong, y dựa vào gốc cột
đánh nhau, rõ ràng đã đứng vào thế bất bại, nói thế là còn giữ thể diện cho y
thị, muốn y thị dừng tay. Lục Thừa Phong nghĩ thầm chuyện này mà kết thúc
như thế thì không gì tốt hơn.
Mai Siêu Phong lạnh lùng nói: -Nếu là tỷ thí võ công mà trong ba chiêu ta
không thắng được ngươi thì đã sớm nhận thua rồi, nhưng hôm nay không phải
là tỷ võ mà là trả thù. Ta đã thua ngươi rồi, nhưng không giết ngươi không
được!
Câu nói chưa dứt, hai tay đã vung lên, tay trái liên tiếp phát ra ba chưởng, tay
phải liên tiếp phát ra ba chưởng, đều đánh vào giữa cây cột, kế quát lớn một
tiếng, song chưởng đồng thời đẩy ra, lách cách một tràng, cây cột gãy ngang
đoạn giữa.
Mọi người trong sảnh đều một thân võ công, kiến cơ mau lẹ, thấy y thị phát
chưởng đánh vào cột đã cùng nhảy ra ngoài sảnh. Lục Quán Anh bế cha chạy
ra sau cùng, chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang trời, nửa mái sảnh sụp xuống, chỉ
có Binh mã Chỉ huy sứ Đoàn đại nhân chạy ra không kịp, hai chân bị một cái
xà lớn đè lên, kêu ầm lên xin cứu mạng. Hoàn Nhan Khang bước qua nhấc
thanh xà lên kéo y đứng dậy, nắm tay y nhân lúc hỗn loạn định bỏ chạy. Hai
người vừa mới quay đi, sau lưng đã thấy tê rần, không biết đã bị ai điểm trúng
huyệt đạo.
Mai Siêu Phong toàn thần tập trung vào Quách Tĩnh, nghe thấy y từ trong
sảnh phi thân ra ngoài lập tức nhảy xổ theo.
Lúc ấy trước trang viện mây dày trăng khuất, mọi người vừa định thần đã thấy
Quách Mai hai người lại lăn xả vào nhau. Dưới ánh sao thưa thớt, hai cái bóng
người lúc phân lúc hợp, trong tiếng chưởng phong vù vù kèm theo tiếng khớp
xương của Mai Siêu Phong vang lên lách cách, so với lúc kịch đấu mới rồi trong
sảnh còn đáng sợ hơn. Quách Tĩnh vốn không chống nổi, trong bóng tối mờ
mờ lại càng bất lợi, trong chớp mắt liên tiếp bị nguy hiểm, chỉ thấy Mai Siêu
Phong chân trái lật ngang, lập tức phóng chân phải ra đá thẳng vào bắp chân
y thị, chỉ cần trúng một cái thì chân y thị nhất định phải gãy lìa. Nào ngờ Mai
Siêu Phong quét chân cái ấy chỉ là hư chiêu, mới quét được nửa vòng đã lập
tức nhảy về phía sau, tay trái chụp xuống chân y.
Lục Quán Anh ở bên cạnh nhìn thấy rất rõ ràng, hoảng sợ kêu lên: -Cẩn thận
đấy!
Hôm trước bắp chân y bị chụp là Hoàn Nhan Khang dùng đúng chiêu này.
Trong chớp mắt ấy Quách Tĩnh đã cảm thấy nguy hiểm, tay trái xuyên thẳng
vào chạm đúng cổ tay Mai Siêu Phong. Đó là biến chiêu lúc nguy cấp, chiêu số
tuy mau nhưng kình lực lại yếu. Mai Siêu Phong và y cổ tay vừa chạm nhau,
lập tức phát giác, cổ tay lật lại một cái, ngón út, ngón vô danh và ngón giữa
đã nắm được mu bàn tay y. Quách Tĩnh biết là nguy hiểm, tay phải vù một
tiếng đánh ra. Mai Siêu Phong co người nhảy ra, buông tiếng cười lớn.
Quách Tĩnh chỉ thấy mu bàn tay trái tê rát như bị lửa đốt, cúi đầu nhìn thấy
mu bàn tay đã bị rạch thủng, ba dòng máu chảy ra tựa hồ có màu đen, đột
nhiên nhớ lại chín cái đầu lâu mà Mai Siêu Phong để lại trên dốc núi dựng
đứng ở Mông Cổ trước đây. Mã Ngọc nói trên thủ trảo của y thị có tẩm chất
kịch độc, mới rồi cánh tay bị y thị quệt trúng, nhưng chưa rách thịt chảy máu,
nên chưa bị trúng độc, bây giờ đã khó chạy khỏi nguy hiểm, kêu lên: -Dung
nhi, ta trúng độc rồi.
Không chờ Hoàng Dung trả lời, vọt người tới vù vù hai chưởng đánh ra, chỉ
muốn bắt sống y thị, buộc y thị giao ra thuốc giải thì mình mới sống được. Mai
Siêu Phong thấy chưởng phong hung mãnh đã sớm tránh ra.
Bọn Hoàng Dung nghe Quách Tĩnh nói, ai cũng cả sợ Kha Trấn ác vung thiết
trượng một cái, lục quái và Hoàng Dung bảy người vây tròn Mai Siêu Phong
vào giữa. Hoàng Dung quát: -Mai sư tỷ, ngươi đã sớm thua rồi tại sao còn
đánh? Mau đưa thuốc giải ra cứu y.
Mai Siêu Phong cảm thấy chưởng pháp của Quách Tĩnh lợi hại, không dám
phân tâm trả lời, trong bụng mừng thầm: -Y càng vận kình, độc tính phát tác
càng mau, hôm nay cho dù ta mất mạng ở đây thì cũng đã trả được thù cho
chồng rồi.
Quách Tĩnh lúc ấy chỉ thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân thấy thư thái khoan
khoái không sao tả được, tay trái lại càng tê rần không còn sức lực, dần dần
không muốn đả thương địch nhân nữa, đó chính là hiện tượng chất độc phát
tác, nếu trước đây y không uống máu của con bảo xà thì nhất định đã mất
mạng.
Hoàng Dung nhìn thấy trên mặt y có vẻ thẫn thờ như cười mà không phải
cười, bèn lớn tiếng gọi: -Tĩnh ca ca, mau lui ra!
Rồi rút ngọn Nga mi thích định nhảy xổ vào Mai Siêu Phong.
Quách Tĩnh nghe tiếng nàng gọi, tinh thần đột nhiên phấn chấn, chưởng trái
vỗ ra, đây là chiêu thứ mười một Đột như kỳ lai trong Hàng long thập bát
chưởng, chỉ là tay trái tê rần, thế chưởng đánh ra rất chậm. Hoàng Dung. Hàn
Bảo Câu. Nam Hy nhân. Toàn Kim Phát bốn người đang đồng thời xông vào
tấn công Mai Siêu Phong, lại thấy Quách Tĩnh nhẹ nhàng phát ra chưởng ấy,
nhưng y thị lại không né tránh, một chưởng đánh trúng đầu vai, lập tức ngã
lăn ra.
Nguyên là Mai Siêu Phong đối địch hoàn toàn dựa vào hai tai nghe ngóng,
phát chưởng này của Quách tĩnh lại rất chậm, không có tiếng gió, y thị làm sao
nghe được?
Hoàng Dung sửng sốt. Hàn, Nam, Toàn ba người đã đồng thời nhảy xổ lên
người Mai Siêu Phong toan đè y thị xuống đất, lại bị y thị hai tay rung lên hất
ra.
Hàn Bảo Câu và Toàn Kim Phát lập tức bị y thị giằng ra khỏi. Y thị lập tức vung
tay chụp tới Nam Hy Nhân. Nam Hy Nhân thấy đòn tới lợi hại, lăn tròn trở ra.
Mai Siêu Phong đã thừa thế nhảy lên, không đề phòng chưa kịp đứng vững thì
bối tâm lại trúng một chưởng của Quách Tĩnh, lại ngã xuống lần nữa. Chưởng
này cũng không có tiếng vang đánh tới, khó tránh khó đỡ, chỉ là đánh ra rất
chậm, lực đạo không mạnh, tuy đánh trúng chỗ yếu hại trên lưng, nhưng
không bị thương.
Quách Tĩnh đánh ra hai chưởng ấy xong thần trí đã cảm thấy mơ hồ, thân hình
lắc lư mấy cái, loạng choạng một bước ngã phịch xuống đất, đúng vào bên
cạnh Mai Siêu Phong. Hoàng Dung vội vàng cúi xuống đỡ y Mai Siêu Phong
nghe tiếng, người chưa đứng lên năm ngón đã chụp qua, đột nhiên thấy ngón
tay đau buốt, lập tức hiểu ra, biết đã chụp trúng gai nhọn trên tấm Nhuyễn vị
giáp của Hoàng Dung, vội dùng chiêu Lý ngư đả đỉnh nhảy vọt lên. Chỉ nghe
một người quát: -Cái này là cho ngươi!
Trong tiếng gió rít, một vật kỳ lạ bắn tới. Mai Siêu Phong lắng nghe không
nhận ra là loại binh khí gì, tay phải vung ra chát một tiếng đánh vật ấy rơi
xuống, nguyên là một cái ghế, vừa cảm thấy kỳ lạ chợt nghe tiếng gió ào ào
một vật lớn hơn lại bay mau tới, lập tức vươn tay chụp, lại là một cái mặt bàn
vừa láng vừa cứng, không thể giữ được. Nguyên là Chu Thông trước tiên ném
một cai ghế rồi núp sau một cái bàn gỗ tử đàn, nắm chặt hai chân bàn đẩy vào
y thị. Mai Siêu Phong phi chân đá cái bàn tung ra. Chu Thông buông chân
bàn, tay phải vươn ra phía trước, lại có ba con vật sống bắn vào cổ áo y thị.
Mai Siêu Phong đột nhiên thấy trước ngực có mấy con vật trơn trơn lạnh lạnh
nhảy bừa lên, bất giác giật nảy mình toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm: -Đây là ám
khí cổ quái gì thế? Hay là yêu pháp?
Vội đưa tay chụp lấy, té ra là mấy con cá vàng, nhưng vừa chạm vào vạt áo lại
càng hoảng sợ, không biết mấy lọ thuốc giải trong bọc đã đâu mất, cả ngọn
chuỷ thủ và kinh văn Cửu âm chân kinh cuốn quanh ngọn chuỷ thủ cũng
không thấy đâu nữa. Y thị trong lòng lạnh buốt, lập tức bất động đứng ngây
người ra tại chỗ.
Nguyên trước đó khi cột nhà đổ xuống đè lên cái bể cá, cá vàng đã theo nước
nhảy ra trên mặt đất Chu Thông biết Mai Siêu Phong tri giác rất linh mẫn, thủ
pháp lại mau lẹ, hơn xa bọn Bành Liên Hổ. Cừu Thiên Nhận nên nhặt ba con
cá vàng bỏ vào trong áo y thị để y thị giật mình phân tâm, sau đó mới thi triển
thủ pháp Diệu thủ không không khoắng sạch đồ vật trong bọc y thị. Y mở nút
bình ra đưa cho Kha Trấn ác ngửi, hạ giọng nói: -Thế nào?
Kha Trấn ác là đại hành gia dùng độc, vừa nghe mùi thuốc liền nói: -Trong
uống ngoài thoa đều dùng thuốc này.
Mai Siêu Phong nghe họ đối đáp, tung người vọt tới trên không vồ xuống.
Kha Trấn ác vung ngọn Hàng ma trượng chống đỡ. Kim long tiên của Hàn Bảo
Câu, đòn cân của Toàn Kim Phát, đòn gánh bằng gang của Nam Hy Nhân ba
phía cùng lúc tấn công. Mai Siêu Phong vươn tay rút ngọn Độc long ngân tiên
trong lưng ra, chợt nghe tiếng gió rít lên, đã thấy có binh khí đâm vào cổ tay
mình, đành buông tay đánh trả một chiêu, gạt thanh trường kiếm của Hàn
Tiểu Oanh ra.
Bên này Chu Thông đưa thuốc giải cho Hoàng Dung nói: -Cho y uống một ít,
thoa một ít, tiện tay nhét luôn thanh chuỷ thủ vào bọc Quách Tĩnh, nói: -Cái
này vốn là của ngươi.
Rồi vung Thiết phiến xông vào giáp công Mai Siêu Phong.
Bảy người xa cách nhau mười mấy năm đều chuyên cần khổ luyện, người nào
công lực cũng tiến triển rất nhiều, trường ác đấu này so với trận ác đấu trong
đêm trên núi hoang năm xưa còn đáng sợ hơn gấp mấy lần.
Cha con Lục Thừa Phong nhìn thấy hoa mắt kinh hồn, đều nghĩ thầm: -Võ
công của Mai Siêu Phong cố nhiên lợi hại vô song, nhưng Giang Nam thất quái
quả thật cũng danh bất hư truyền.
Lục Thừa Phong gọi lớn: -Các vị dừng tay nghe tại hạ nói một câu.
Nhưng mọi người đang đánh nhau kịch liệt, làm sao có thể dừng tay được?
Quách Tĩnh uống thuốc xong, không bao lâu thần trí đã tỉnh táo, chất độc phát
tác mau mà hóa giải cũng mau, vết thương tuy vẫn còn đau nhưng cánh tay
đã có thể co duỗi, lập tức đứng dậy xông vào vòng chiến, lúc nãy y đánh nhau
đã khéo léo dùng một chưởng đắc thủ, lúc ấy đã hiểu được yếu quyết nhìn
thật rõ chỗ sơ hở từ từ đánh ra một chưởng, vừa chạm vào người Mai Siêu
Phong thì đột nhiên phát kình.
Chiêu Chấn kinh bách lý này oai lực cực lớn. Mai Siêu Phong trước khi việc xảy
ra hoàn toàn không có dấu hiệu gì, đột nhiên trúng chưởng làm sao chi trì
được, lập tức ngã vật xuống. Quách Tĩnh khom lưng chụp cứng binh khí của
Hàn Bảo Câu và Nam Hy Nhân đồng thời đánh xuống, kêu lên: -Sư phụ, tha
mạng cho y thị..
Rồi cùng Giang Nam lục quái nhất tề nhảy lùi ra. Mai Siêu Phong tung người
nhảy lên, biết Quách Tĩnh dùng lối đánh ấy thì mình mắt đã bị mù rất khó đón
đỡ, chỉ đành rút ngọn Độc long ngân tiên hộ thân để y không thể tới gần.
Quách Tĩnh nói: -Bọn ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đi đi!
Mai Siêu Phong thu ngọn ngân tiên lại nói: -Vậy trả kinh văn lại cho ta.
Chu Thông sửng sốt, nói: -Ta không lấy kinh văn của ngươi. Giang Nam thất
quái trước nay không bịa đặt.
Y vốn không biết cái bọc gói ngọn chuỷ thủ chính là tấm da ghi Cửu âm chân
kinh.
Mai Siêu Phong biết Giang Nam thất quái tuy có thâm cừu đại oán với y thị
nhưng ai cũng nói một là một, nói hai là hai, quyết không đặt chuyện lừa
người, vậy ắt mới rồi đánh nhau với Quách Tĩnh đã bị rơi mất, trong lòng vô
cùng hoảng sợ, khom người mò mẫm trên mặt đất, mò nửa ngày chẳng thấy
tung tích kinh văn đâu. Mọi người thấy y thị là một người đàn bà mù lòa mò
mẫm trong đám gạch ngói hấp tấp giở đông lật tây đều bất giác nảy lòng
thương xót. Lục Thừa Phong nói: -Lục Quán Anh, ngươi tìm giúp Mai sư bá.
Nưng lại nghĩ thầm: -Bộ Cửu âm chân kinh này là của ân sư, lẽ ra phải trả lại
cho ân sư mới đúng.
Liền hắng giọng hai tiếng. Lục Quán Anh hiểu ý gật gật đầu. Quách Tĩnh cũng
tới tìm giúp, nhưng có thấy kinh văn gì đâu? Lục Thừa Phong nói: -Mai sư tỷ ở
đây quyết không có đâu, chỉ sợ ngươi làm rơi trên đường rồi.
Mai Siêu Phong không đáp, hai tay vẫn mò mẫm dưới đất.
Đột nhiên trước mắt mọi người hoa lên, chỉ thấy quái nhân áo xanh lại xuất
hiện sau lưng Mai Siêu Phong. Y thân pháp vô cùng mau lẹ, mọi người đều
không thấy rõ y vọt vào thế nào, chỉ thấy y vươn tay một cái đã chụp trúng
lưng Mai Siêu Phong nhấc lên, trong chớp mắt đã chạy khuất vào khu rừng
ngoài trang viện. Mai Siêu Phong một thân võ công mà bị y chụp lấy lại không
động đậy gì được Mọi người vừa giật mình thì chỉ còn thấy bóng hai người
thấp thoáng, ngớ mặt nhìn nhau hồi lâu không nói gì, chỉ nghe tiếng sóng trên
hồ vỗ vào bờ ì oạp.
Qua hồi lâu Kha Trấn ác mới nói: -Tiểu đồ đánh nhau với mụ ác phụ ấy làm
hỏng cả sảnh đường đẹp đẽ của trang chủ, quả thật rất có lỗi.
Lục Thừa Phong nói: -Hôm nay Lục hiệp và Quách huynh quang lâm giúp già
trẻ trong tệ trang thoát được kiếp nạn, tại hạ cám ơn còn chưa kịp. Kha đại
hiệp nói thế không khỏi có chỗ sơ tình quá.
Lục Quán Anh nói: -Mời các vị vào hậu sảnh nghỉ ngơi. Quách thế huynh, vết
thương của ngươi còn đau không?
Quách Tĩnh mới đáp được một câu: -Không sao!
Thì trước mắt bóng xanh chớp lên, quái nhân áo xanh kia đã cùng Mai Siêu
Phong trở lại trước trang viện.
Mai Siêu Phong khoanh tay đứng, quát: -Gã tiểu tử họ Quách kia, ngươi dùng
Hàng long thập bát chưởng Hồng Thất công dạy cho để đánh ta, ta hai mắt bị
mù, vì thế không thể chống cự. Họ Mai này còn sống không lâu, thắng phụ
cũng không lưu tâm, nhưng nếu giang hồ đồn đại ra, nói Mai Siêu Phong
không thắng được truyền nhân của lão ăn mày, há chẳng phải là làm mất oai
danh ân sư của ta ở đảo Đào Hoa sao? Nào nào nào, ta với ngươi đánh nhau
trận nữa.
Quách Tĩnh nói: -Ta vốn không phải là đối thủ của ngươi, chỉ nhờ ngươi bị kém
mắt nên mới giữ được tính mạng thôi. Ta đã nhận thua rồi.
Mai Siêu Phong nói: -Hàng long thập bát chưởng tất cả có mười tám chưởng,
sao ngươi không sử dụng hết?
Quách Tĩnh nói: -Chỉ vì ta đầu óc ngu xuẩn …
Hoàng Dung liên tiếp lấy tay ra hiệu bảo y không nên nói thật, nhưng Quách
Tĩnh vẫn nói tiếp: -Hồng tiền bối chỉ dạy cho ta mười lăm chưởng.
Mai Siêu Phong nói: -Hay lắm, ngươi chỉ biết mười lăm chưởng mà Mai Siêu
Phong lại bại dưới tay ngươi, lão ăn mày Hồng Thất công ấy lợi hại đến thế kia
đấy? Không được, không đánh trận nữa không được.
Mọi người nghe ngữ khí của y thị thì tựa hồ đã không còn muốn trả cái thù
giết chồng mà đã thành tranh giành thanh danh oai vọng giữa Hoàng Dược Sư
và Hồng Thất công.
Quách Tĩnh nói: -Hoàng cô nương còn nhỏ tuổi mà ta còn không phải là đối
thủ, huống chi là ngươi? Võ công của đảo Đào Hoa trước nay ta rất khâm
phục.
Hoàng Dung nói: -Mai sư tỷ, ngươi còn nói gì nữa, trong thiên hạ chẳng lẽ còn
có ai thắng được cha ta sao?
Mai Siêu Phong nói: -Không được, không đánh trận nữa không được!
Rồi không chờ Quách Tĩnh ưng thuận, vươn tay chụp tới. Quách Tĩnh bị ép
không sao tránh được, nói: -Nếu đã như thế thì xin Mai tiền bối chỉ giáo.
Rồi vung chường vỗ ra. Mai Siêu Phong lật cổ tay biến thành trảo, quát: -Cứ
đánh vô thanh chưởng, chứ có tiếng thì ngươi không phải là đối thủ của ta
đâu.
Quách Tĩnh nhảy ra mấy bước, nói: -Đại sư phụ của ta cũng kém mắt, nếu
người khác dùng chưởng pháp vô thanh để lừa dối ông ắt ta sẽ căm hận thấu
xương. Lấy đó mà so, thì ta há lại có thể đối xử với ngươi như thế sao? Mới rồi
ta bị trúng độc trảo của ngươi, lúc sinh tử quan đầu bất đắc dĩ phải dùng vô
thanh chưởng để giữ mạng, chứ nếu tỷ thí so tài thì như thế rất không quang
minh lỗi lạc, vãn bối không dám vâng lệnh.
Mai Siêu Phong thấy y nói rất thành thật, trong lòng hơi rúng động – Gã thiếu
niên này cũng cứng cỏi lắm – nhưng lại lập tức cao giọng quát: -Ta đã bảo
ngươi đánh vô thanh chưởng thì tự nhiên có cách phá, còn lải nhải cái gì thế?
Quách Tĩnh nhìn quái nhân áo xanh một cái, nghĩ thầm: -Chẳng lẽ chỉ mới có
một lúc vừa rồi mà y đã dạy Mai Siêu Phong biết cách đối phó với vô thanh
chưởng sao?
Thấy y thị cứ nằng nặc ép buộc, bèn nói: -Được, ta lại tiếp Mai tiền bối mười
lăm chiêu.
Y định đem mười lăm chưởng trong Hàng long thập bát chưởng đánh lại một
lượt, cho dù không thể thắng y thị cũng có thể bảo vệ cho mình, lúc ấy nhảy
ra phía sau rồi nhón chân bước lên, từ từ đẩy chường ra, chỉ nghe bên cạnh
người có một tiếng vù khẽ vang lên. Mai Siêu Phong cổ tay ngoặc lại móc đúng
vào cánh tay y, trong lúc tối tăm mà như hai mắt y thị lại có thể nhìn thấy rất
rõ ràng.
Quách Tĩnh giật nảy mình, chưởng trái rút mau về bước qua bên trái, một
chiêu Lợi thiệp đại xuyên lại từ từ đẩy ra. Tay chưởng của y vừa đẩy ra được
mấy tấc, lại một tiếng vù vang lên. Mai Siêu Phong đã biết phương vị tay
chưởng của y, bèn cướp tiên cơ lấy nhanh đánh chậm. Quách Tĩnh lui lại hơi
chậm, suýt nữa bị thủ trảo của y thị quét trúng, sau lúc ngạc nhiên hoảng sợ,
vội nhảy mau ra, nghĩ thầm: -Y thị biết được đường tới của chưởng mình đã kỳ
lạ, tại sao lại có thể đoán được trước khi mình chưa đánh ra? Chiêu thứ ba y
càng thận trọng, chính là chiêu Kháng long hữu hối mà y đắc ý nhất, chợt
nghe vù một tiếng. Mai Siêu Phong năm ngón tay như gang như sắt đã chụp
tới cổ tay y.
Quách Tĩnh biết then chốt là ở tiếng vù kia, đến chiêu thứ tư nhìn về phía quái
nhân áo xanh một cái, quả nhiên thấy ngón tay y khẽ bật, một viên đá nhỏ xé
gió bay ra. Quách Tĩnh đã hiểu ngay: -Té ra là y búng đá chỉ điểm phương vị,
mình đánh phía đông y ném qua phía đông, mình đánh phía tây y ném qua
phía tây. Có điều tại sao y lại đoán được đường đi của phát chưởng? ồ, phải
rồi, hôm trước Dung nhi đánh nhau với Lương Tử ông. Hồng Thất công đã gọi
trước quyền chiêu của y ra, cũng chính là đạo lý này đây. Mình sử hết mười
lăm chiêu thì nhận thua là được rồi.
Hàng long thập bát chưởng biến hóa không nhiều. Quách tĩnh lại chưa học
hết, tuy mỗi chiêu đánh ra oai lực rất lớn, nhưng Mai Siêu Phong đã biết thế
tới của chưởng chiêu, tự nhiên có thể kịp thời né tránh hóa giải. Lại đánh thêm
vài chiêu, quái khách áo xanh đột nhiên vù vù vù búng ra ba viên đá. Mai Siêu
Phong đổi thủ làm công, hung hăng ba lần liên tiếp ra sát thủ. Quách Tĩnh cố
gắng đỡ gạt, đánh trả lại hai chưởng.
Hai người đánh nhau dần dần khẩn trương, chỉ nghe trong tiếng chưởng
phong ào ào có kèm theo tiếng đá bay vù vù. Hoàng Dung thấy tình thế không
hay, nhặt một vốc đĩa vỡ dưới đất lên, có lúc ném bừa lên không, có lúc ném
vào những viên đá của quái nhân kia, một là để nhiễu loạn âm thanh, hai là để
đánh chúng bay chệch đi. Nhưng không ngờ chỉ lực của quái nhân kia càng
mạnh hơn, những viên đá nhỏ bắn ra mang lực đạo rất lớn, tiếng xé gió vô
cùng rõ ràng, những mảnh đĩa vỡ Hoàng Dung ném ra cố nhiên không đánh
được chúng rơi xuống, mà cũng không át được tiếng gió của những viên đá
nhỏ ấy.
Cha con họ Lục và Giang Nam lục quái đều vô cùng kinh dị Ngươi này chỉ dựa
vào sức ngón tay mà tại sao lại bắn được đá ra với kình lực mạnh như thế?
Cho dù là cung sắt cũng không thể bắn được đạn rít thành tiếng lớn như vậy.
Ai mà bị bắn trúng một viên há không bị xuyên luôn vào óc sao?
Lúc ấy Hoàng Dung đã buông tay, ngẩn người nhìn nhìn quái khách kia.
Lúc ấy Quách Tĩnh đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Mai Siêu Phong nắm
được tiên cơ, chiêu nào cũng ra sát thủ vô cùng lợi hại. Đột nhiên choang
choang hai tiếng, hai viên đá xé không khí bay tới, viên trước bay hơi chậm,
viên sau bay mau hơn, hai viên chạm vào nhau trên không bắn ra tia lửa tung
tóe, những mảnh đá vụn bắn tung tóe khắp tám phía. Mai Siêu Phong mượn
oai thế ấy sấn thẳng vào. Quách Tĩnh thấy đòn tới hung dữ, khó có thể đón
đỡ, nhớ tới bốn chữ Nam Hy Nhân dạy đánh thua thì chạy, bèn xoay người bỏ
chạy.
Hoàng Dung đột nhiên gọi lớn: -Cha?
Rồi xông vào quái khách áo xanh, nhảy xổ vào lòng y, bật tiếng khóc lớn, kêu
lên: -Cha, mặt của cha, mặt của cha … Tại sao lại biến thành thế này?
Quách Tĩnh quay lại, thấy Mai Siêu Phong đang đứng trước mặt mình lắng tai
nghe ngóng tiếng đạn đá cơ hội thoáng qua này làm sao bỏ qua được, lập tức
giơ chưởng từ từ đẩy vào vai y thị, một chưởng này dùng hết mười thành công
lực, chưởng phải hết sức đánh ra, chưởng trái tiếp theo một đòn, lực đạo vô
cùng trầm mãnh. Mai Siêu Phong bị trúng liên tiếp hai chưởng lộn nhào một
vòng ngã luôn xuống đất, không bò lên được.
Lục Thừa Phong nghe Hoàng Dung gọi người kia là cha, buồn vui lẫn lộn, quên
mất hai chân mình tàn phế, đột nhiên đứng lên định bước tới, nhưng cũng lập
tức ngã xuống.
Quái khách áo xanh kia tay trái ôm lấy Hoàng Dung, tay phải từ từ vuốt lên
mặt một cái, té ra trên mặt y mang một cái mặt nạ da người, cho nên nhìn
thấy vô cùng kỳ quái ngụy dị. Khuôn mặt thật của y vừa lộ ra, chỉ thấy y tướng
mạo thanh cù, phong tư tuấn tú ung dung tiêu sái, khí vũ hiên ngang. Hoàng
Dung mắt còn đẫm lệ, lớn tiếng reo mừng, giật lấy cái mặt nạ chụp lên mặt
mình rồi nhào vào lòng y, ôm chặt cổ y, vừa cười vừa nhảy nhót.
Quái khách áo xanh ấy chính là đảo chủ đảo Đào Hoa Hoàng Dược Sư.
Hoàng Dung cười nói: -Cha, người làm sao tới được đây? Mới rồi lão già họ
Cừu kia rủa cha, sao cha không dạy dỗ y.
Hoàng Dược Sư sa sầm mặt nói: -Tại sao ta tới đây à? Tới tìm ngươi!
Hoàng Dung mừng rỡ nói: -Cha, cha hoàn thành tâm nguyện rồi phải không?
Vậy thì tốt quá, tốt quá?
Nói xong vỗ tay reo hò.
Hoàng Dược Sư nói: -Hoàn thành cái gì? Vì đi tìm con nha đầu ngươi, còn kể
gì hoàn thành với không hoàn thành.
Hoàng Dung rất khó xử, nàng biết cha từng lấy được nửa dưới bộ Cửu âm
chân kinh, nửa trên tuy không lấy được nhưng đã phát nguyện muốn dựa vào
sự thông minh tài trí của mình, từ quyển hạ sáng chế ra cơ sở nội công của
quyển thượng, nói: -Cửu âm chân kinh cũng là do người ta viết ra, người khác
viết được thì Hoàng Dược Sư ta lại viết không được à? Nếu không luyện được
võ công ghi chép trong kinh sẽ không rời khỏi đảo Đào Hoa một bước.
Nào ngờ quyển hạ bị Trần Huyền Phong. Mai Siêu Phong ăn trộm mất, quyển
thượng viết ra cũng trở thành vô ích. Lần này vì mình bướng bỉnh, làm hại y
phải trái lời thề, lập tức dịu dàng nói: -Cha, từ nay trở đi, con sẽ vĩnh viễn
ngoan ngoãn, đến chết cũng nghe lời cha mà.
Hoàng Dược Sư thấy con gái yêu khỏe mạnh, vốn đã rất mừng, lại nghe nàng
nói thế, trong lòng rất khoan khoái, nói: -Đỡ sư tỷ ngươi dậy.
Hoàng Dung bước qua đỡ Mai Siêu Phong dậy. Lục Quán Anh cũng đã đỡ cha
dậy, song song lạy rạp xuống đất.
Hoàng Dược Sư thở dài một tiếng nói: -Thừa Phong, ngươi tốt lắm, đứng dậy
đi. Năm ấy ta nóng nảy, trách lầm ngươi rồi.
Lục Thừa Phong nghẹn ngào nói: -Sư phụ, lão nhân gia người khỏe chứ?
Hoàng Dược Sư nói: -Cũng chưa bị người ta chọc giận mà chết.
Hoàng Dung cười nói: -Cha, không phải là cha nói con chứ?
Hoàng Dược Sư hừ một tiếng nói: -Ngươi cũng có phần.
Hoàng Dung lè lè lưỡi, nói: -Cha, con giới thiệu cha với mấy người bạn, đây là
Giang Nam lục quái nổi tiếng trên giang hồ, là sư phụ của Tĩnh ca ca.
Hoàng Dược Sư đảo mắt nhột cái, không nhìn ngó gì tới lục quái, nói: -Ta
không gặp người ngoài.
Lục quái thấy y ngạo mạn vô lễ như thế đều đùng đùng nổi giận, nhưng sợ oai
danh và võ công mà y vừa bộc lộ, nhất thời cũng không dám phát tác.
Hoàng Dược Sư nói với con gái: -Ngươi còn cần lấy cái gì không? Chúng ta về
nhà thôi.
Hoàng Dung cười nói: -Chẳng có gì cần lấy cả, nhưng có cái này phải trả lại
Lục sư ca.
Rồi lấy trong bọc ra bao thuốc Cửu hoa ngọc lộ hoàn đưa Lục Thừa Phong,
nói: -Lục sư ca, số dược hoàn này điều chế không dễ, trả lại cho ngươi đây.
Lục Thừa Phong xua tay không nhận, nói với Hoàng Dược: -Sư Đệ tử hôm nay
được gặp ân sư, quả thật vô cùng mừng rỡ, nếu ân sư có thể nghỉ lại ở tệ
trang thêm vài giờ, thì đệ tử càng …
Hoàng Dược Sư không đáp, chỉ Lục Quán Anh hỏi: -Y là con ngươi à?
Lục Thừa Phong nói: -Dạ.
Lục Quán Anh không chờ cha gọi, vội bước lên cung cung kính kính dập đầu
bốn cái, nói: -Đồ tôn xin ra mắt sư tổ.
Hoàng Dược Sư nói: -Thôi đi!
Cũng không cúi xuống đỡ dậy, lại vươn tay nắm lấy hậu tâm y nhấc lên một
cái, chưởng phải đã đập mạnh xuống vai y. Lục Thừa Phong cả kinh kêu lên: –
Ân sư, con chỉ có một đứa con trai ấy …
Hoàng Dược Sư một chưởng ấy kình lực không nhẹ. Lục Quán Anh đầu vai
trúng chưởng đứng không vững bắn lại bảy tám bước rồi ngã ngửa, nhưng
không hề bị tổn thương gì, sửng sốt đứng lên. Hoàng Dược Sư nói với Lục
Thừa Phong: -Ngươi tốt lắm, không truyền công phu cho y. Thằng nhỏ này là
đồ đệ của phái Tiên Hà phải không?
Lục Thừa Phong lúc ấy mới biết sư phụ một nhấc một đẩy như thế là để thử
xem gia số võ công của con mình, vội nói: -Đệ tử không dám trái với quy củ sư
môn, không được ân sư ưng thuận quyết không dám đem võ công của ân sư
dạy cho người khác. Thằng nhỏ này là đệ tứ của Khô Mộc đại sư phái Tiên Hà.
Hoàng Dược Sư cười nhạt một tiếng, nói: -Một chút công phu nhỏ nhoi của
Khô Mộc mà đại sư cái gì? Sở học của ngươi còn cao hơn y gấp trăm lần, bắt
đầu từ hôm nay, ngươi tự mình dạy võ cho con trai đi. Võ công phái Tiên Hà
thì xách dép cho chúng ta cũng không đáng.
Lục Thừa Phong cả mừng, vội bảo con trai Mau, mau tạ ân điển của tổ sư gia.
Lục Quán Anh lại tới dập đầu bốn cái trước mặt Hoàng Dược. Sư Hoàng Dược
Sư ngẩng đầu nhìn trời không thèm để mắt tới.
Lục Thừa Phong trên đảo Đào Hoa học được một thân võ công, tuy hai chân
tàn phế nhưng công phu trên tay vẫn còn, trong lòng lại hiểu sâu về tinh nghĩa
võ học, thấy đứa con một của mình tuy siêng năng luyện võ nhưng chưa được
thầy giỏi chỉ điểm nên thành tựu chỉ có hạn, mà mình thì rõ ràng đầy bụng yếu
quyết võ công có thể dạy y nhưng vì môn quy nên chưa dám tiết lộ, vì thế sợ
con trai lằng nhằng nên trước nay không để y biết mình biết võ công, lúc ấy lại
được kể vào hàng đệ tử của ân sư, lại được sư phụ ưng thuận cho phép dạy
lại cho con, võ công của con mình nay mai sẽ tiến bộ rất mau, trong lòng làm
sao không vui vẻ?
Nghĩ muốn nói ra vài câu tỏ lòng cảm kích, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, không
nói nên lời.
Hoàng Dược Sư trợn mắt nhìn y một cái, nói: -Cái này là cho ngươi!
Tay trái khẽ vung ra, hai trang giấy trắng một trước một sau bay về phía y.
Y đứng cách Lục Thừa Phong hơn một trượng, hai tờ giấy mỏng nhè nhẹ bay
tới như bị một trận gió cuốn đi trên tờ giấy mỏng không sao dùng lực, ném tờ
giấy đi xa quả thật khó hơn nhiều so với việc ném một tảng đá nặng vài trăm
cân, mọi người ai cũng khâm phục.
Hoàng Dung vô cùng đắc ý, hạ giọng nói với Quách Tĩnh Tĩnh: -Ca ca, công
phu của cha ta thế nào?
Quách Tĩnh nói: -Võ công của lệnh tôn xuất thần nhập hóa. Dung nhi, cô về
tới nhà rồi đừng ham chơi, nên chăm chỉ theo ông học võ.
Hoàng Dung vội nói: -Ngươi cũng đi chứ, chẳng lẽ ngươi không đi à?
Quách Tĩnh nói: -Ta phải theo sư phụ ta. Qua một thời gian ta sẽ tới thăm cô.
Hoàng Dung nóng ruột, nắm chặt tay y, kêu lên: -Không, không ta không chia
tay với ngươi đâu.
Quách tĩnh lại biết tình thế này không thể không chia tay với nàng, không kìm
được sự đau xót trong lòng.
Lục Thừa Phong đón lấy hai trang giấy, nhìn thấy trên giấy viết đầy chữ.
Lục Quán Anh cầm đuốc từ tay trang đinh bước tới cạnh soi cho cha xem. Lục
Thừa Phong vừa nhìn qua, thấy trên hai trang giấy đều viết yếu chỉ khẩu quyết
luyện công, lại là thủ bút của Hoàng Dược Sư, hai mươi năm không gặp, nét
chữ của sư phụ lại thêm đẹp đẽ cứng cáp, nhan đề viết đầu trang bên phải là
sáu chữ Toàn phong tảo diệp thoái pháp. Lục Thừa Phong biết Toàn phong tảo
diệp thoái và Lạc anh thần kiếm chưởng đều là những tuyệt kỹ đắc ý mà sư
phụ sáng chế ra lúc trẻ, sáu đệ tử không ai được truyền thụ, nếu ngày trước
được truyền thụ thì không biết sẽ vui mừng thế nào, nhưng hiện tuy mình
không luyện được cũng có thể dạy lại cho con, vẫn là ơn lớn của sư phụ, lúc
ấy bèn cung cung kính kính cất vào bọc, lại phục xuống đất bái tạ.
Hoàng Dược Sư nói: -Cước pháp này so với lúc ta sáng chế lúc trẻ có rất nhiều
chỗ khác nhau, chiêu số tuy cũng là một nhưng cước pháp này phải bắt đầu
luyện với nội công. Ngươi mỗi ngày theo khẩu quyết luyện công mà vận khí,
nếu nhanh thì sau năm sáu năm có thể đi lại không cần chống gậy.
Lục Thừa Phong vừa đau xót vừa mừng rỡ, trăm mối cảm xúc trào dâng.
Hoàng Dược Sư lại nói: -Chân ngươi tàn phế chữa không được rồi, công phu
hạ bàn cũng không thể luyện được nữa, có điều theo khẩu quyết nội công của
ta, thì đi lại chậm rãi như người thường không có gì khó. Ờ …
Y đã sớm hối hận về việc năm xưa nóng giận quá đáng, phạt nặng bốn người
đệ tử vô tội mấy năm nay dốc lòng nghĩ ra bí quyết nội công Toàn phong tảo
diệp thoái, chính là muốn truyền lại cho bốn người để họ có thể tu tập lại nội
công hạ bàn, khôi phục việc đi đứng. Chỉ là y vốn sính cường hiếu thắng, tuy
trong lòng rất hối hận nhưng ngoài miệng không chịu nói ra, vì vậy thiên nội
công này rõ ràng là mới sáng chế ra toàn bộ nhưng vẫn dùng một cái tên cũ
không có liên quan gì, không chịu bộc lộ cái ý nhận sai xin lỗi, qua một lúc lại
nói: -Ngươi tìm ba sư đệ về cả đây, đem khẩu quyết này dạy lại cho họ.
Lục Thừa Phong nói một tiếng: -Dạ.
Rồi nói: -Hành tung của Khúc sư đệ và Phùng sư đệ thì trước nay đệ tử chưa
nghe ngóng được. Vũ sư đệ thì đã chết lâu rồi.
Hoàng Dược Sư trong lòng chợt đau xót, hai ánh mắt sáng quắc chiếu thẳng
vào Mai Siêu Phong, y thị không nhìn thấy nên cũng thôi, chứ người khác ai
cũng vô cùng hồi hộp. Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói: -Siêu Phong, ngươi làm
điều ác lớn, cũng gặp chuyện khổ lớn. Mới rồi lão họ Cừu kia rủa ta chết,
ngươi cũng còn khóc được mấy giọt nước mắt, còn muốn trả thù cho ta. Xét
tới mấy giọt nước mắt ấy, ta để cho ngươi sống thêm vài năm.
Mai Siêu Phong không bao giờ ngờ rằng sư phụ lại tha mạng cho mình dễ
dàng như thế, vô cùng vui mừng, lạy rạp xuống đất.
Hoàng Dược Sư nói: -Tốt lắm, tốt lắm!
Rồi vươn tay nhè nhẹ vỗ lên lưng y thị ba chưởng.
Mai Siêu Phong đột nhiên thấy hậu tâm hơi đau, lần này hoảng sợ suýt ngất,
run giọng nói: -Ân sư đệ tử tội đáng muôn chết, xin người ra ơn xử tử ngay lập
tức, tha cho con không phải chịu khổ hình Phụ cốt châm.
Y thị lúc nhỏ từng nghe chồng nói qua sư phụ có một loại ám khí độc môn là
Phụ cốt châm, chỉ cần đưa tay vỗ nhẹ lên người địch nhân một cái, ngọn châm
sẽ đi sâu vào thịt gắn chặt vào khớp xương trong người. Trên châm có tẩm
thuốc độc dược tính lại phát tác rất chậm, mỗi ngày sáu lần theo huyết mạch
vận hành, khiến người ta đau đớn không sao nói được, nhất thời không chết
được mà phải bị giày vò sau một hai năm mới chết. Người có võ công cao
cường mà vận công chống lại thì càng chống càng đau, phải chịu khổ sở như
lửa cháy thêm dầu, lại càng đau đớn.
Nhưng phàm là người có công phu đến lúc ấy lại không thể không cắn chặt
răng cố gắng vận công, biết rõ là uống thuốc độc cho đỡ khát, lần sau chất
độc phát tác lại càng hung mãnh, nhưng cũng chỉ đành chống được lần nào
hay lần ấy.
Mai Siêu Phong biết chỉ cần trúng một mũi châm ấy là đã bước vào địa ngục ở
nhân gian, huống hồ lại trúng tới ba mũi? Bèn rút ngọn Độc long ngân tiên
đập mạnh lên đầu.
Hoàng Dược Sư vươn tay một cái đã đoạt được ngọn Độc long tiên, lạnh lùng
nói: -Có gì mà gấp? Muốn chết cũng không dễ đâu!
Mai Siêu Phong muốn chết không được, nghĩ thầm: -Nhất định sư phụ muốn
mình phải chịu đau khổ, quyết không để cho mình được chết dễ dàng như vậy,
không kìm được cười thảm một tiếng, nói với Quách Tĩnh: -Đa tạ ngươi đã một
đao đâm chết chồng ta, thằng chồng giặc ấy chết cũng được ung dung tự tại!
Hoàng Dược Sư nói: -Dược tính trên Phụ cốt châm sau một năm mới phát tác.
Trong một năm ấy có ba việc cho ngươi làm, ngươi làm xong thì tới đào Đào
Hoa gặp ta, sẽ có cách lấy châm ra cho ngươi.
Mai Siêu Phong cả mừng, vội hỏi: -Đệ tử có gặp dầu sôi lửa bỏng cũng sẽ làm
tròn việc ân sư giao.
Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói: -Ngươi biết ta sai ngươi đi làm chuyện gì không
mà đáp ứng mau lẹ như thế?
Mai Siêu Phong không dám nói gì, chỉ còn cách dập đầu lạy lục.
Hoàng Dược Sư nói: -Việc thứ nhất là ngươi để mất Cửu âm chân kinh thì phải
đi tìm về, nếu người ta đã đọc qua thì giết họ đi, một người đọc qua thì giết
một người, một trăm người đọc qua thì giết một trăm người, nếu mới giết chín
mươi chín người thì đừng tới gặp ta vội.
Mọi người nghe thế trong lòng đều lạnh buốt. Giang Nam lục quái nghĩ thầm: –
Hoàng Dược Sư có ngoại hiệu là Đông tà, tính nết việc làm quả nhiên cũng rất
tà môn.
Lại nghe y nói tiếp: -Bốn sư huynh đệ Khúc, Lục, Vũ, Phùng của ngươi đều vì
ngươi mà bị liên lụy, ngươi đi tìm Linh Phong, Mặc Phong về đây. Rồi đi hỏi
thăm tìm người nhà con cái Nhãn Phong đưa cả tới Quy Vân trang. Đó là việc
thứ hai.
Mai Siêu Phong nhất nhất vâng dạ.
Lục Thừa Phong nghĩ thầm: -Chuyện đó thì mình có thể làm.
Nhưng y biết tính nết sư phụ, không dám nói chen vào. Hoàng Dược Sư ngẩng
đầu nhìn trời, nhìn nhìn sao Bắc đẩu ở chân trời, thong thả nói: -Cửu âm chân
kinh là các ngươi tự ý lấy đi công phu trong kinh ta không sai các ngươi luyện
tập nhưng các ngươi tự luyện, chắc ngươi cũng phải biết nên làm thế nào.
Qua một lúc lại nói: -Đó là việc thứ ba.
Mai Siêu Phong nhất thời không hiểu rõ ý sư phụ, cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu
mới sực hiểu ra, run lên nói: -Khi nào làm xong hai việc đầu đệ tử sẽ hủy hết
công phu Cửu âm bạch cốt trào và Tồi tâm chưởng.
Quách Tĩnh không hiểu, kéo kéo tay áo Hoàng Dung, đưa mắt có ý hỏi.
Hoàng Dung trên mặt có vẻ rất bất nhẫn, đưa tay phải chặt chặt vào tay trái
mình. Quách Tĩnh lúc ấy mới hiểu rõ: -Té ra là tự chặt tay mình.
Nghĩ thầm: -Mai Siêu Phong tuy làm nhiều việc ác nhưng nếu thật lòng hối cải
thì cần gì phải dùng hình phạt thảm khốc như thế? Phải bảo Dung nhi năn nỉ
giùm y thị.
Đang nghĩ về chuyện ấy. Hoàng Dược Sư chợt quay lại vẫy y nói: -Ngươi tên
Quách Tĩnh phải không?
Quách Tĩnh vội bước lên vái lạy, nói: -Đệ tử là Quách Tĩnh xin ra mắt Hoàng lão
tiền bối.
Hoàng Dược Sư nói: -Đệ tử của ta là Trần Huyền Phong là do ngươi giết phải
không? Bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ đâu?
Quách Tĩnh nghe lời lẽ của y có ý không hay, trong lòng hoảng sợ, nói: -Lúc ấy
đệ tứ tuổi nhỏ không biết gì, bị Trần tiền bối bắt giữ, trong lúc hoảng sợ lỡ tay
đả thương y.
Hoàng Dược Sư hừ một tiếng, lạnh dùng nói: -Trần Huyền Phong tuy là phản
đồ của môn phái ta nhưng môn phái ta tự có người giết y, môn nhân đảo Đào
Hoa há lại để cho người ngoài giết à?
Quách Tĩnh không biết trả lời thế nào.
Hoàng Dung vội nói: -Cha, lúc ấy y chỉ có sáu tuổi có biết gì đâu?
Hoàng Dược Sư làm như không nghe, lại nói: -Lão ăn mày họ Hồng vốn không
chịu nhận đệ tử mà lại dạy ngươi mười lăm chưởng trong Hàng long thập bát
chưởng đắc ý nhất của y, ngươi ắt có chỗ hơn người. Nếu không thì cho dù
ngươi có hoa ngôn xảo ngữ cũng không thể được y yêu mến đâu. Ngươi dùng
bản lĩnh mà lão ăn mày dạy ngươi đánh bại đệ tử của ta, hừ hừ, lần sau lão ăn
mày gặp ta, y lại không múa mép à?
Hoàng Dung cười nói: -Cha, hoa ngôn xảo ngữ thì có, nhưng không phải là y
mà là con. Y rất thành thật, cha đừng hung dữ dọa y mà.
Hoàng Dược Sư sau khi vợ chết, sống chung với con gái, vô cùng chiều
chuộng nàng vì thế khiến nàng vô cùng ngang ngược, chẳng có chút quy củ
gì, hôm trước bị cha trách mắng vài câu lập tức bỏ nhà ra đi. Hoàng Dược Sư
vốn nghĩ con gái cưng lưu lạc giang hồ nhất định sẽ tiều tụy khổ sở, nào ngờ
khi gặp lại lại thấy nàng còn xinh đẹp hơn trước, lại thấy nàng tỏ vẻ thân thiết
với Quách Tĩnh, chuyện gì cũng lo lắng cho y tựa hồ còn hơn cả cha, trong
lòng rất ghen tức, lúc ấy không kể gì tới con gái, nói với Quách Tĩnh Lão ăn
mày dạy ngươi bản lĩnh, cho ngươi đem ra đánh bại Mai Siêu Phong, rõ ràng là
cười môn đệ của ta không có người, các đệ tử không ai bằng …
Hoàng Dung vội nói: -Cha, ai nói là đệ tử đảo Đào Hoa không có người? Y coi
thường Mai sư tỷ bị mù, trên chưởng pháp may mắn chiếm được chút tiện
nghi, có gì là lạ? Cha cứ bảo y bịt mắt lại đánh nhau với Mai sư tỷ mà xem. Để
con làm cho cha hả giận.
Rồi tung người nhảy ra quát: -Lại đây, lại đây, ta dùng công phu tầm thường
mà cha ta dạy tỷ thí công bằng với chưởng pháp đắc ý nhất mà Hồng Thất
công dạy ngươi.
Nàng biết công phu của Quách Tĩnh với mình tương đương nhau, hai người chỉ
cần đánh nhau vài mươi chiêu ngang tài ngang sức, thì cha cũng sẽ hết giận.
Quách Tĩnh hiểu dụng ý của nàng, thấy Hoàng Dược Sư chưa cản trở, bèn nói:
-Trước nay ta không thắng được cô, bây giờ lại xin cô đánh cho vài quyền vậy.
Nói xong lập tức bước tới trước mặt Hoàng Dung.
Hoàng Dung quát: -Xem chiêu!
Rồi vung tay chém ngang, gió rít vù vù, chính là chiêu Vũ cấp phong cuồng
trong Lạc anh thần kiếm chưởng. Quách Tĩnh bèn dùng chiêu số trong Hàng
long thập bát chưởng đối địch, nhưng y rất yêu thương Hoàng Dung, làm sao
chịu dùng toàn lực? Nhưng Hàng long thập bát chưởng toàn dựa vào kình
cương lực mạnh để thủ thắng, còn nói tới chiêu số phức tạp kỳ ảo thì làm sao
so được với Lạc anh thần kiếm chưởng, chỉ mới qua vài chiêu, y đã bị trúng
liên tiếp mấy chưởng. Hoàng Dung muốn cha hả giận, mấy chưởng ấy đều
đánh thật nặng, biết rõ Quách Tĩnh xương cốt khỏe mạnh, mấy chưởng ấy có
thể chịu nổi, cao giọng quát: -Ngươi còn chưa nhận thua à, miệng thì nói
nhưng tay vẫn đánh không ngừng.
Hoàng Dược Sư sắc mặt xám xanh, cười nhạt nói: -Trò đùa này thì có gì đáng
xem?
Cũng không thấy thân hình y lay động, nhưng đột nhiên đã sấn tới bên cạnh,
hai tay chia ra chụp vào cổ áo sau lưng hai người ném ra hai bên. Tuy là chụp
như nhau, nhưng kình lực lại khác hẳn nhau, tay trái ném con gái chỉ là xô
nàng ra, còn tay phải ném Quách Tĩnh thì vận lực rất mạnh, muốn quật y thật
mạnh xuống đất. Quách Tĩnh thân hình trên không không vận lực được, chỉ
thấy không làm chủ được ngã về phía sau, nhưng chân vừa chạm đất đã lập
tức đứng vững, cũng không bị ngã.
Y mà ngã một cái thâm tím mặt mũi, nửa ngày bò dậy không được thì cũng
thôi, nhưng như thế thì Hoàng Dược Sư tuy thầm khen công phu hạ bàn của
thằng tiểu tử này không kém song càng tức giận, quát: -Ta không có đệ tử, chỉ
còn cách tự mình ra tiếp ngươi vài chưởng.
Quách Tĩnh vội khom người nói: -Đệ tử dù mật to bằng trời cũng không dám
qua chiêu với tiền bối.
Hoàng Dược Sư cười nhạt nói: -Hừ, qua chiêu với ta à? Tiểu tử ngươi chưa
đáng đâu. Ta đứng bất động ở đây ngươi cứ đem Hàng long thập bát chưởng
từng chưởng từng chưởng đánh vào người ta, chỉ cần làm ta hơi nhích người
đi né tránh hay giơ tay đón đỡ thì kể như ta thua, được không?
Quách Tĩnh nói: -Đệ tử không dám.
Hoàng Dược Sư nói: -Không dám cũng bắt ngươi phải dám.
Quách Tĩnh nghĩ thầm: -Đã tới nước này mà không động thủ thì muôn vạn lần
không được, chỉ còn cách đánh y vài chưởng. Y chẳng qua là muốn mượn lực
đẩy lực hất mình trở ra, mình ngã vài cái thì có gì đâu?
Hoàng Dược Sư thấy y còn ngần ngừ, nhưng trên mặt lại có vẻ hăm hở muốn
thử, bèn nói: -Động thủ mau đi, ngươi không ra chiêu thì ta sẽ đánh ngươi
đấy.
Quách Tĩnh nói: -Đã có lệnh của tiền bối, đệ tử không dám không tuân.
Rồi xuống tấn ra thế, vặn người vươn tay, vẽ vòng đánh ra một chưởng, chính
là chiêu Kháng long hữu hối mà y luyện tập thành thục nhất. Y đã sợ làm
Hoàng Dược Sư bị thương, lại sợ nếu dùng toàn lực thì kình lực phản kích
cũng sẽ rất mạnh nên chỉ dùng sáu thành công lực. Chưởng ấy đánh tới ngực
Hoàng Dược Sư đột nhiên trên người y trơn tuột như bôi dầu, tay chưởng vừa
chạm tới đã trượt qua một bên. Hoàng Dược Sư nói: -Sao thế, ngươi coi
thường ta à, ngươi sợ ta không chịu nổi Hàng long chưởng oai mãnh thần diệu
của ngươi phải không?
Quách Tĩnh nói: -Đệ tử không dám.
Chiêu thứ hai Hoặc dược tại uyên cũng không dám dùng hết sức, hít sâu một
hơi, vù một tiếng, chưởng trái phóng ra trước, chưởng phải lập tức xuyên qua
dưới chưởng trái phát lên, đánh thẳng vào bụng dưới y. Hoàng Dược Sư nói: –
Như thế mới ra hồn chứ.
Hôm trước Hồng Thất công dạy Quách Tĩnh thử chưởng vào cây tùng, bắt y
tay chưởng vừa chạm vào thân cây phải lập tức phát kình mới có công hiệu
đẩy cứng phá mạnh, y đã rèn luyện theo pháp môn ấy hàng ngàn hàng vạn
lần, đầu ngón tay hơi chạm vào vạt áo Hoàng Dược Sư là lập tức phát kình,
nào ngờ đúng trong chớp mắt kình lực vừa phát, lực đạo chưa tới thì bụng
dưới đối phương đột nhiên hóp vào, chỉ nghe cắc một tiếng, cổ tay đã bị trặc
khớp, phát chưởng này của y nếu đánh trượt thì không bị gì, chẳng qua chỉ là
phí sức, nhưng rõ ràng đánh vào chỗ chịu lực mà phát kình mau lẹ, luồng kình
lực ấy đột nhiên lại trở thành vô ảnh vô tung, lúc muốn thu kình thì làm sao
còn kịp, chỉ cảm thấy cánh tay đau buốt vội nhảy ra vài thước, cánh tay đã
không nhấc lên được.
Giang Nam lục quái thấy Hoàng Dược Sư quả nhiên không né tránh, không trả
đòn, thân hình không động đậy, mà trong một chiêu lại đánh trặc khớp cổ tay
Quách Tĩnh, vừa khâm phục vừa lo lắng.
Chỉ nghe Hoàng Dược Sư quát: -Ngươi cũng nếm của ta một chưởng để biết
Hàng long thập bát chưởng của lão ăn mày lợi hại hay chưởng pháp của đảo
Đào Hoa ta lợi hại.
Câu nói vừa dứt chưởng phong đã rít lên. Quách Tĩnh nhịn đau tung người
nhảy ra muốn tránh qua một bên, nào ngờ Hoàng Dược Sư chưởng chưa phát
tới chân đã đá ra, một quét một móc. Quách Tĩnh lập tức ngã vật xuống.
Hoàng Dung hoảng sợ kêu lên: -Cha đừng đánh mà!
Từ bên cạnh lách vào nằm phục trên người Quách Tĩnh. Hoàng Dược Sư biến
chưởng thành trảo, nắm lưng con gái nhấc lên, tay trái chém mạnh xuống.
Giang Nam lục quái biết một chường này đánh xuống thì Quách Tính không
chết cũng trọng thương, nhất tề xông vào. Toàn Kim Phát đứng gần nhất, quả
cân trên chiếc đòn cân đánh thẳng vào cổ tay trái y. Hoàng Dược Sư đặt con
gái qua một bên, hai tay tùy ý vung ra cướp đòn cân của Toàn Kim Phát và
trường kiếm trong tay Hàn Tiểu Oanh, dùng kiếm đập lên đòn cân, leng keng
một tiếng, kiếm và đòn cân gãy thành bốn đoạn.
Lục Thừa Phong kêu lên: -Sư phụ …
Muốn lên tiếng khuyên can, nhưng sợ oai thầy lại không dám nói tiếp.
Hoàng Dung khóc nói: -Cha, cha giết y đi, con vĩnh viễn không gặp cha nữa
đâu.
Rồi chạy mau về phía Thái Hồ. Ầm một tiếng nhảy luôn xuống nước. Hoàng
Dược Sư vừa giận vừa sợ, tuy biết con gái thông thạo thủy tính, từ nhỏ
thường đùa giỡn với rùa cá trong sóng biển ở Đông Hải, cả ngày không lên bờ
cũng không việc gì, nhưng lần này nàng đi không biết lúc nào mới gặp lại, vội
phi thân vọt ra ven hồ, trong đêm tối mờ mịt, chỉ thấy một làn bọt nước từ đáy
hồ sủi thẳng lên.
Hoàng Dược Sư ngẩn người ra hồi lâu, ngoảnh lại nhìn thấy Chu Thông đã nắn
lại cổ tay cho Quách Tĩnh, lập tức giận lây qua y, lạnh lùng nói: -Bảy người các
ngươi tự sát đi, để ta xuất thủ thì phải nếm mùi đau khổ đấy.
Kha Trấn ác cầm ngang thiết trượng, nói: -Nam tử hán đại trượng phu chết
còn không sợ, sợ gì đau khổ?
Chu Thông nói: -Giang Nam lục quái đã về tới cố hương, hôm nay chôn xác ở
Ngũ Hồ, còn hối tiếc gì nữa.
Sáu người kẻ cầm binh khí, kẻ thì tay không, bày thành trận thế chống địch.
Quách Tĩnh nghĩ thầm: -Sáu vị sư phụ làm sao là đối thủ của y được, chỉ uổng
mạng vô ích, há lại vì mình mà làm hại các vị sư phụ sao?
Vội vàng tung người vọt tới, nói: -Trần Huyền Phong là do đệ tử giết, các vị sư
phụ của ta vô can, một mình ta đền mạng cho y.
Rồi lập tức ưỡn ngực hiên ngang nói với Hoàng Dược Sư: -Chỉ là đệ tử thù cha
chưa trả, tiền bối có thể nới hạn cho một tháng, sau ba mươi ngày đệ tử sẽ
đích thân tới đảo Đào Hoa chịu chết được không?
Hoàng Dược Sư lúc ấy nộ khí đã giảm, lại lo lắng cho con gái, không còn lòng
dạ nào đếm xỉa tới y vung tay một cái, quay người bỏ đi.
Mọi người không kìm được ngạc nhiên, tại sao Quách Tĩnh chỉ nói một câu như
thế mà lại dễ dàng xua được y đi? Chỉ e y còn có thủ đoạn tàn độc lợi hại,
nhưng thấy y khuất dần trong màn đêm không thấy đâu nữa.
Lục Thừa Phong ngẩn người ra hồi lâu mới nói: -Mời các vịvào hậu đường nghỉ
ngơi.
Mai Siêu Phong hô hô cười lớn, hai tay áo phất lên, đã nhảy lùi ra hơn một
trượng, xoay người cũng lao vào màn dêm mờ mịt. Lục Thừa Phong gọi: -Mai
sư tỷ, mang đệ tử của người đi theo chứ!
Trong màn đêm dày đặc vẫn im lặng. Mai Siêu Phong đã đi xa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.