ANH HÙNG XẠ ĐIÊU

39. Thị phi thiện ácQuách Tĩnh phi ngựa đi mau được mấy hôm, đã rời khỏi nơi nguy hiểm.
Trên đường về nam khí trời ấm dần, cỏ xanh ngày dài, dọc đường sau cơn binh
lửa nhà cửa thành quách điêu tàn, xác chết đầy đường, những điều nghe thấy
đều là việc cay mắt đau lòng. Một hôm tới một ngôi đình hỏng tạm nghỉ chân,
thấy trên vách đề mấy hàng chữ:
Thơ thời Đường có câu:
Róc rách khe quanh bóng nắng tà,
Chỉ nghe tiếng quạ vẳng xa xa,
Ngàn thôn muôn xóm như Hàn thực,
Khói bếp không bay chỉ thấy hoa.
Nay giang sơn gấm vóc của chúng ta đã thành chiến trường của quân mọi rợ,
sinh dân đồ thán còn hơn trong bài thơ này nữa.
Quách Tĩnh nhìn mấy hàng chữ ấy ngẩn người xuất thần, nỗi buồn kéo tới,
không kìm được ứa nước mắt.
Y lang thang rong ruổi, không biết đi đâu, chỉ trong một năm mà mẹ, Hoàng
Dung, sư phụ, những người thân nhất trên đời đã lần lượt ra đi. Âu Dương
Phong hại chết ân sư và Hoàng Dung thì vốn có thể tìm y trả thù, nhưng vừa
nghĩ tới hai chữ trả thù thì cảnh tượng thảm sát toàn thành ở Hoa Thích Tử
Mô lại lập tức hiện ra trong lòng, hối hận rằng tuy trả được thù cha nhưng lại
làm hại không biết bao nhiêu bách tính vô tội, trong lòng làm sao yên ổn
được? Xem ra việc trả thù ấy chưa chắc đã là phải.
Bấy nhiêu ý nghĩ kéo tới trong lòng: -Mình một đời khổ luyện võ nghệ, luyện
tới mức như bây giờ có làm được gì? Ngay cả mẹ và Dung nhi cũng không bảo
vệ được thì luyện võ nghệ có ích lợi gì? Mình dốc đòng muốn làm người tốt,
nhưng rốt lại để cho ai sung sướng chứ? Mẹ và Dung nhi vì mình mà chết, em
Hoa Tranh thì vì mình mà đau khổ suốt đời, đúng là mình làm hại không biết
bao nhiêu người.
Bọn Hoàn Nhan Hồng Liệt, Ma Ha Mạt tự nhiên là người xấu. Nhưng Thành
Cát Tư Hãn thì sao? Ông giết Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng gọi là người tốt,
nhưng lại sai mình đi đánh Đại Tống, ông nuôi mẹ con mình hai mươi năm, rốt
lại lại bức tử mẹ mình.
Mình kết nghĩa huynh đệ với Dương Khang, nhưng hai người thủy chung lòng
dạ khác nhau. Tỷ tỷ Mục Niệm Từ là người tốt, tại sao lại dốc lòng yêu thương
Dương Khang như thế? Đà Lôi an đáp tâm đầu ý hợp với mình, nếu y mang
quân tấn công phía nam thì mình có phải gặp y trên chiến trường, đánh nhau
sống chết hay không? Không, không, mỗi người đều có mẹ, đều là mẹ mình
mang thai mười tháng sinh ra, khổ cực vất vả nuôi đến khi lớn lên, mình làm
sao giết con cái người khác để mẹ họ đau lòng? Họ không nỡ giết mình, mình
cũng không nỡ giết họ.
Nhưng chẳng lẽ cứ để mặc họ tới tàn sát bách tính Đại Tống chúng ta? Học võ
là để đánh người giết người, xem ra hai mươi năm qua mình đều lầm cả, mình
cứ chăm chăm khổ luyện, rốt lại chỉ hại người. Nếu sớm biết thế này, mình
không biết một chút võ nghệ nào lại hay. Nhưng nếu không học võ thì làm
được chuyện gì? Mình sống trên đời rất lại để làm gì? Trong mấy mươi năm tới
mình phải làm gì? Sống là tốt hay chết sớm đi là tốt? Nếu sống thì bây giờ đã
phiền não không biết bao nhiêu, về sau càng ngày lại càng nhiều hơn. Mà nếu
sớm chết đi thì lúc đầu mẹ mình sinh mình làm gì? Lại cần gì phải vất vả nuôi
mình khôn lớn?
Bấy nhiêu ý nghĩ trở đi trở lại, càng nghĩ càng mờ mịt.
Liên tiếp mấy ngày, y cả ngày không ăn không ngủ, lần mò trên đồng trống,
chỉ nghĩ ngợi bấy nhiêu việc. Lại nghĩ: -Mẹ và các vị ân sư trước nay vẫn dạy
mình làm người phải trọng nghĩa thủ tín, vì thế mình tuy rất yêu thương Dưng
nhi nhưng thủy chung vẫn không bỏ hôn ước của đại hãn, kết quả là không
những làm mẹ và Dung nhi chết uổng, mà đại hãn, Đà Lôi, Hoa Tranh trong
lòng cũng có gì vui sướng đâu? Bảy vị ân sư Giang Nam thất hiệp và Hồng ân
sư đều là kẻ sĩ hiệp nghĩa, cũng không ai có chưng cục tốt đẹp. Âu Dương
Phong và Cừu Thiên Nhận làm nhiều điều bất nghĩa thì vẫn tiêu dao tự tại.
Trên thế gian rốt lại còn có đạo trời lẽ trời không ông trời rốt lại có mắt hay
không?
Hôm ấy tới một tiểu trấn thuộc phủ Tế Nam sơn Đông, y vào một tửu quán
uống rượu giải sầu một mình, vừa uống được vài chén chợt một hán tử xông
vào cửa chỉ mặt y ngoác mồm chửi: -Thằng giặc Thát Đát hại ta nhà phá
người chết, hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi.
Nói xong vung quyền đánh vào giữa mặt y. Quách Tĩnh giật mình, tay trái lật
lại một cái nắm cứng cổ tay y xô nhẹ ra, người ấy ngã lăn ra đất, rõ ràng
không hề biết võ công. Quách Tĩnh thấy vô ý mà hất y ngã vỡ đầu chảy máu,
vô cùng hối hận, vội đưa tay đỡ y dậy, nòi “Đại ca, ngươi nhận lầm ngươi rồi?
Người kia gào lên be be, chỉ chửi: -Thằng giặc “Thát Đát” ngoài cửa lại có mấy
mươi hán tử xông vào sấn tới vung quyền phóng cước đánh đá. Quách Tĩnh
mấy hôm ấy đã biết võ công làm hại người, quyết ý không động thủ với ai, lại
thêm những người này đều không quen biết, lại không biết võ nghệ, chỉ đánh
bừa đá ẩu, lúc ấy tránh đông né tây, không hề đánh trả. Nhưng bên ngoài
người kéo tới càng lúc càng đông, đứng dày đặc khắp trong ngoài quán rượu,
rốt lại y cũng bị đánh trúng mấy đòn.
Y đang muốn vận kình xô mọi người ra chạy ra khỏi quán chợt nghe ngoài cửa
có người cao giọng nói: -Tĩnh nhi, ngươi ở đây làm gì thế?
Quách Tĩnh ngẩng nhìn thấy người ấy mặc đạo bào, râu dài phất phơ, chính là
Trường Xuân tử Khưu Xử Cơ, trong lòng cả mừng, kêu lên: -Khưu đạo trưởng,
đám người này không biết vì sao lại đánh con.
Khưu Xử Cơ hai tay vung ra hai bên, rẽ mọi người ra bước tới kéo Quách Tĩnh
ra ngoài.
Mọi người theo sau đánh đá chửi bới, nhưng Khưu Quách hai người sãi chân
chạy mau, Quách Tĩnh gọi con tiểu hồng mã chạy theo, trong giây lát hai
người một ngựa đã chạy ra đồng trống, bỏ đám người phía sau mất hút.
Quách Tĩnh kể chuyện đám người kia vô cớ đánh mình. Khưu Xử Cơ cười nói: –
Ngươi mặc quần áo theo lối Mông Cổ, họ chửi ngươi là người “Thát Đát” thôi.
Kế nói việc quân Mông Cổ giao chiến với quân Kim ở một dải sơn Đông, bách
tính ở đó đã chịu khổ vì quân Kim đã lâu, lúc đầu ra sức giúp đỡ quân Mông
Cổ nào ngờ tướng sĩ Mông Cổ cũng tàn ngược như người Kim, đem sự tàn bạo
này thay sự tàn bạo kia, cướp bóc đốt phá giết chóc hãm hiếp lại càng hại
bách tính thêm khốn khổ. Đại đội quân Mông Cổ tràn qua, bách tính không
dám làm gì, nhưng quan binh chỉ cần có ai rơi lại phía sau thì đều bị bách tính
đánh chết.
Khưu Xử Cơ lại hỏi: -Rồi ngươi cứ để họ đánh thế à? Ngươi nhìn xem trên
người ngươi bao nhiêu là vết bầm tím.
Quách Tĩnh thở dài một tiếng, kể lại việc đại hãn ra mật lệnh tấn công phương
nam, bức tử mẹ y.
Khưu Xử Cơ hoảng sợ nói: -Thành Cát Tư Hãn đã có kế sách đánh Tống,
chúng ta phải mau mau nam hạ báo cho triều đình sớm phòng bị.
Quách Tĩnh lắc đầu nói: -Như thế có gì hay? Kết quả chỉ khiến tướng sĩ đôi bên
đánh nhau thây chất thành núi, bách tính thì nhà phá người chết.
Khưu Xử Cơ nói: -Nếu nhà Tống mất về Mông Cổ thì bách tính càng chịu khổ
nhiều hơn.
Quách Tĩnh nói: -Khưu đạo trưởng, con có rất nhiều việc không hiểu được,
muốn thỉnh giáo người chỉ điểm.
Khưu Xử Cơ kéo tay y tới ngồi dưới một gốc hòe, nói: -Ngươi nói đi!
Quách Tĩnh lúc ấy đem tất cả những suy nghĩ về việc sai đúng khó biết rõ, học
võ cũng vô ích trong mấy hôm rồi nói ra, sau cùng thở dài nói: -Đệ tử lập chí
suốt đời này không tranh đấu với người ta nửa. Chỉ hận là không thể quên tất
cả võ công đã học được chỉ vì luyện võ lâu ngày đã quen tay, mới rồi bất cẩn
một cái lại xô người ta ngã vỡ đầu chảy máu.
Khưu Xử Cơ lắc đầu nói: -Tĩnh nhi, ngươi nghĩ thế không đúng rồi. Mấy mươi
năm trước bí kíp võ lâm Cửu âm chân kinh xuất hiện trên đời, không biết bao
nhiêu hào kiệt giang hồ đã vì nó mà chuốc cái họa sát thân, về sau luận kiếm ở
Hoa sơn, sư phụ ta là Trùng Dương chân nhân đứng đầu quần hùng, đoạt
được chân kinh. Lão nhân gia người vốn đã định hủy đi, nhưng về sau lại nói:
Nước có thể chở thuyền nhưng cũng có thể làm lật thuyền, là phúc hay là họa
thì còn tùy ở người dùng, rốt lại vẫn giữ bộ kinh thư ấy đến nay. Những văn tài
võ lược võ khí sắc bén trên đời, không gì không thể tạo phúc cho người mà
cũng không gì không thể gây họa cho đời. Chỉ cần ngươi dốc lòng làm thiện thì
võ công càng cao cường càng tốt, cần gì phải quên đi?
Quách Tĩnh trầm ngâm hồi lâu rồi nói: -Lời của đạo trường tuy không sai,
nhưng nghĩ tới chuyện đời hôm nay, hảo hán giang hồ đều khen Đông tà, Tây
độc, Nam đế, Bắc cái bốn người là võ công cao cường nhất. Nhưng đệ tử nghĩ
kỹ lại, nếu muốn luyện võ công tới mức bốn vị tiền bối ấy thì thiên nan vạn
nan, mà cho dù tới được mức ấy, thì cũng có ích gì cho người cho mình đâu?
Khưu Xử Cơ ngẩn người ra hồi lâu mới nói: -Hoàng Dược Sư hành vi hẹp hòi kỳ
quái, tuy vì hận đời ghét tục nhưng trong lòng cũng có nỗi khổ khó nói ra,
nhưng chỉ làm điều mình cho là đúng, trước nay không nghĩ gì tới người khác,
ta thấy không được. Âu Dương Phong làm ác nhiều bề thì không cần nói nữa.
Đoàn hoàng gia từ hòa khoan hậu, nếu làm vua một cõi thì vốn có thể tạo
phúc cho bách tính, nhưng y lại vì một chút ân oán nhỏ trốn đời ẩn cư, cũng
không thể kể là người đại nhân đại dũng. Chỉ có Hồng Thất công Hồng bang
chủ hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổn phù nguy, ta đối với ông ta mới khâm
phục sát đất. Lần luận kiếm ở Hoa sơn lần thứ hai trong chớp mắt sẽ tới cho
dù có ai võ công cao hơn Hồng Thất công thì kẻ sĩ hào kiệt trong thiên hạ vẫn
cứ tôn Hồng Thất công là người đứng đầu võ lâm hiện nay.
Quách Tĩnh nghe tới mấy chữ Luận kiếm ở Hoa sơn, trong lòng hoảng sợ, nói:
-Thương thế của ân sư con đã khỏi hẳn chưa? Lão nhân gia người có tới Hoa
sơn phó ước không?
Khưu Xử Cơ nói: -Sau khi ta từ Tây Vực trở về cũng chưa gặp Hồng bang chủ,
nhưng bất kể ông có xuất thủ hay không thì nhất định cũng sẽ tới Hoa sơn. Ta
cũng đang vì chuyện đó mà đi qua đây ngươi theo ta đi xem không?
Quách Tĩnh trong mấy hôm ấy trong lòng nguội lạnh thấy việc tranh bá quyết
thắng rất phiền phức, lắc đầu nói: -Đệ tử không đi, xin đạo trưởng đừng trách.
Khưu Xử Cơ nói: -Ngươi định đi đâu?
Quách Tĩnh thẫn thờ đáp: -Đệ tử không biết. Đi đâu cũng thế thôi!
Khưu Xử Cơ thấy thần sắc y phờ phạc, hình dung tiều tụy như vừa mắc bệnh
nặng mới khỏi, trong lòng rất lo lắng, nhưng tuy gợi chuyện đủ cách mà
Quách Tĩnh vẫn cứ lắc đầu không nói. Khưu Xử Cơ nghĩ thầm: -Trước nay y
vốn nghe lời Hồng bang chủ, nếu y tới Hoa sơn, thầy trò gặp nhau, hoặc có
thể khiến y trở lại như cũ, ra dáng con người. Nhưng làm sao Khuyên y đi đây?
Đột nhiên nhớ lại một chuyện, bèn nói: -Tĩnh nhi, ngươi muốn quên tất cả
những võ công đã học được thì cũng có cách đấy.
Quách Tĩnh nói: -Thật à?
Khưu Xử Cơ nói: -Trên đời có một người lúc vô ý học được võ công thượng
thặng trong Cửu âm chân kinh, nhưng về sau lại nghĩ việc ấy là trái với lời thề,
phụ mất lời dặn dò của người khác nên rốt lại đã cố gắng quên được tất cả
các võ công ấy. Ngươi muốn học thì không đi thỉnh giáo ông ta không xong.
Quách Tĩnh nhảy bật dậy kêu lên: -Đúng, là Chu Bá Thông Chu đại ca.
Rồi lập tức nhớ lại Chu Bá Thông là sư thúc của Khưu Xử Cơ, mình lại buột
miệng kêu y là đại ca, há không phải là còn cao hơn Khưu Xử Cơ một bậc,
không kìm được vô cùng xấu hổ.
Khưu Xử Cơ cười khẽ một tiếng, nói: -Chu sư thúc trước nay cũng không phân
biệt tôn ty lớn nhỏ giữa bọn ta, ngươi thích thế nào thì cứ gọi thế ấy, ta không
để ý đâu.
Quách Tĩnh nói: -Y ở đâu?
Khưu Xử Cơ nói: -Lần luận kiếm này ở Hoa sơn, nhất định Chu sư thúc sẽ tới.
Quách Tĩnh nói: -Được, vậy thì con theo đạo trưởng lên Hoa sơn.
Hai người đi tới thị trấn phía trước, Quách Tĩnh bỏ tiền ra mua cho Khưu Xử
Cơ một con ngựa. Hai người sóng cương cùng đi, không chỉ một ngày, dần
dần đã tới dưới núi Hoa sơn.
Hoa sơn được gọi là Tây nhạc trong Ngũ nhạc, người xưa ví Ngũ nhạc với Ngũ
kinh, nói: -Hoa sơn là kinh Xuân thu, chủ về oai nghiêm tiêu sái, hiểm trở cheo
leo nhất trong các danh sơn trên thiên hạ. Hai người tới đình sơn Tôn ở cửa
núi phía nam, chỉ thấy bên cạnh đình mọc mười hai dây mây long đằng, ngoằn
ngoèo nhiều đốt nhánh chĩa lên không giống hệt con rồng đang bay. Quách
Tĩnh nhìn thấy nhánh mây già bay lên không như thế đột nhiên nhớ tới chiêu
Phi long tại thiên, chỉ cảm thấy theo tổng cương của Cửu âm chân kinh thì có
thể dựa theo tư thế của mười hai dây mây này sáng chế ra mười hai chiêu
quyền lộ cổ kính mạnh mẽ.
Đang lúc xuất thần, đột nhiên giật mình nhớ lại: -Mình chỉ mong quên hết
những võ công đã học, tại sao lại còn nghĩ tới chuyện chiêu số mới mẻ, nghiên
cứu cách thức đả thương người khác? Mình chìm đắm sâu như thế, quả thật là
không còn thuốc nào cứu chữa.
Chợt nghe Khưu Xử Cơ nói: -Hoa sơn là linh địa của Đạo gia ta, mười hai dây
mây long đằng lớn này tương truyền là do Hy Di tiên sinh Trần Đoàn lão tổ
trồng.
Quách Tĩnh nói: -Trần Đoàn lão tổ à? Đó có phải là vị tiên trưởng ngủ suốt năm
không dậy không?
Khưu Xử Cơ nói: -Trần Đoàn lão tổ sinh ở thời Đường mạt, trải qua năm đời
Lương Đường Tấn Hán Chu, mỗi khi nghe thay đổi triều đại thì đều buồn rầu
không vui, đóng cửa nằm cao. Thế gian đồn ông ngủ một giấc cả năm trời,
thật ra chỉ là ông ta lo lắng vì thiên hạ phân tranh, bách tính chịu khổ, không
muốn ra cửa mà thôi. Đến khi nghe Tống Thái tổ lên ngôi, lại hô hô cười rộ, vui
mừng tới nỗi ngã lăn từ lưng lừa xuống đất, nói thiên hạ từ nay được thái bình
rồi. Tống Thái tổ nhân hậu thương dân, bách tính trong thiên hạ quả thật
được nhiều điều hay từ ông ta.
Quách Tĩnh nói: -Nếu Trần Đoàn lão tổ sống vào thời nay chắc cũng không khỏi
lại phải đóng cửa ngủ hết năm này tháng khác đâu.
Khưu Xử Cơ thở dài một tiếng, nói: -Mông Cổ dấy lên ở phương bắc, có ý nam
xâm, vua tôi nhà Tống lại hôn mê tầm thường như thế, nhìn thấy thế cục của
thiên hạ đã không làm gì được nữa rồi. Nhưng nam tử chúng ta biết rõ là
không làm gì được cũng phải làm. Hy Di tiên sinh tuy là cao nhân, nhưng lo
đời mà rủ tay áo nằm cao, lại không phải là lối hành sự eủa kẻ nhân danh hiệp
sĩ.
Quách Tĩnh im lặng.
Hai người để ngựa lại dưới chân núi, thong thả lên núi, qua bãi Đào Hoa, vượt
hẻm Hy Di, lên bãi sa Mộng, đường núi càng đi càng hiểm trở, lúc lên tới cửa
Tây Huyền phải bám vào dây sắt mà lên, hai người đều là một thân khinh công
thượng thừa, chỉ trong khoảnh khắc đã lên tới. Lại đi thêm bảy dặm tới bãi
Thanh, qua khỏi bãi thì đá núi lởm chởm, trên sườn phía bắc có đá lớn chặn
đường. Khưu Xử Cơ nói: -Tảng đá này gọi là Đồng Tâm thạch, qua khỏi đó
đường núi càng hiểm trở, du khách tới đây đều phải quay lại.
Từ xa nhìn thấy một ngôi thạch đình nho nhỏ.
Khưu Xử Cơ nói: -Đó chính là Đổ Kỳ đình. Tương truyền Tống Thái tổ và Hy Di
tiên sinh từng đánh cờ vây ở đó đem núi Hoa sơn làm vật đánh cuộc, Tống
Thái tổ thua, từ đó đất đai trong núi Hoa sơn không phải đóng thuế nữa.
Quách Tĩnh nói: -Thành Cát Tư Hãn, quốc vương Hoa Thích Tử Mô, hoàng đế
Đại Kim Đại Tống đều như lấy thiên hạ làm vật đánh cuộc mọi người cùng
đánh cờ.
Khưu Xử Cơ gật đầu nói: -Đúng thế. Tĩnh nhi, mấy năm nay người họe hành
suy nghĩ rất có kiến thức, đã không còn là một gã tiểu tử ngốc ngờ ngờ
nghệch nghệch như lúc trước Lại nói bấy nhiêu các đế vương nguyên soái lấy
thiên hạ làm vật đánh cuộc, thua thì không chỉ thua mất giang sơn và tính
mạng của mình mà còn làm bách tính trong thiên hạ phải chịu khổ.
Lại qua hẻm Thiên Xích, hẻm Bách Xích, người đi phải nghiêng người mới lách
qua được. Quách Tĩnh nghĩ thầm: -Nếu có địch nhân ở đây đột nhiên ra tay
tập kích thì thật khó chống cự.
Tâm niệm vừa động, chợt nghe phía trước có người quát lớn: -Khưu Xử Cơ,
hôm trước ở lầu Yên Vũ đã tha mạng cho ngươi, lại còn lên Hoa sơn làm gì?
Khưu Xử Cơ vội bước mau tới vài bước chiếm chỗ lõm trên sườn núi mới ngẩng
đầu lên nhìn, chỉ thấy bốn người bọn sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Linh Trí
thượng nhân, Hầu Thông Hải đang đứng một hàng ở đầu bên kia đường núi.
Lúc Khưu Xử Cơ lên núi đã nghĩ tới chuyến đi này nhất định sẽ gặp bọn đại
địch Âu Dương Phong, Cừu Thiên Nhận, nhưng Chu Bá Thông, Hồng Thất
công, Quách Tĩnh đều tới cũng có thể đối địch được, nhưng không ngờ bọn sa
Thông Thiên cũng có gan lên núi. Chỗ y đứng tuy hơi rộng rãi bằng phẳng
nhưng địa thế vẫn rất hiểm trở, chỉ cần bị địch nhân xô một cái nhất định phải
ngã xuống vực sâu vạn trượng, việc tới lúc nguy cấp không kịp nghĩ ngợi gì
nhiều, soạt một tiếng rút trường kiếm ra, một chiêu Bạch hồng kinh thiên
phóng vào Hầu Thông Hải, thấy trong bốn địch nhân chỉ có Hầu Thông Hải
yếu nhất, lại bị gãy một cánh tay, nên kiếm ấy là đánh vào chỗ yếu của bên
địch. Hầu Thông Hải thấy kiếm chiêu lợi hại đành nghiêng người tránh qua,
một tay nhấc ngọn Tam cổ xoa lên đỡ. Phán quan bút của Bành Liên Hổ và
đồng bạt của Linh Trí thượng nhân hai bên giáp kích, rõ ràng muốn đẩy Khưu
Xử Cơ rơi xuống vực.
Khưu Xử Cơ trường kiếm dính vào Tam cổ xoa của Hầu Thông Hải một cái,
kình lực vận tới mũi kiếm, vừa mượn lực một cái thân hình đã bay lên không
vọt qua đầu Hầu Thông Hải. Binh khí của Bành Liên Hổ và Linh Trí thượng
nhân đánh vào vách đá trên núi, lửa bắn tung tóe. Sa Thông Thiên trong miếu
Thiết Thương bị mất một cánh tay, lúc ấy vết thương còn chưa lành hẳn, thấy
sư đệ làm lỡ việc lập tức dùng thuật Di hình hoán vị định chặn ngang trước
mặt Khưu Xử Cơ. Chỉ thấy Khưu Xử Cơ kiếm quang chớp chớp, đâm mau mấy
chiêu. Sa Thông Thiên thân hình vừa chớp lên chưa kịp chặn lại đã bị y sấn
mau tới trước mặt. Sa Bành hai người cao giọng quát tháo từ phía sau đuổi
tới. Khưu Xử Cơ quay kiếm đón đỡ mấy chiêu, Linh Trí thượng nhân vung đồng
bạt xông tới, ba món binh khí tấn công ráo riết.
Thấy Khưu Xử Cơ tình thế nguy cấp, Quách Tĩnh vốn định xông lên cứu viện
nhưng cảm thấy động thủ với người là việc vô cùng xấu xa, thấy đôi bên đánh
nhau kịch liệt cảm thấy rất chán ghét, lúc ấy quay đi không nhìn, bám mây vịn
cỏ theo đường khác xuống núi. Y thong thả bước đi, hai ý nghĩ trong lòng
không ngừng chống đối nhau: -Nên xông lên giúp đỡ Khưu đạo trưởng hay
quả thật từ nay trở đi không động võ với người khác?
Y càng nghĩ càng thấy hồ đồ, nghĩ ngợi: -Nếu Khưu đạo trưởng bị bọn Bành
Liên Hổ hại chết, há chẳng phải toàn là do mình không đúng? Nhưng nếu xông
lên giúp đỡ, đánh bọn Bành Liên Hổ rơi xuống vực thì rốt lại có nên hay
không?
Y càng đi càng xa, sau cùng không nghe tiếng binh khí chạm nhau nữa, một
mình ngồi trên tảng đá, ngơ ngẩn xuất thần.
Qua hồi lâu, chợt nghe sau cây thông bên cạnh có một tiếng sáo vang lên, một
người sau gốc tùng nhô ra. Quách Tĩnh quay lại thấy người ấy tóc trắng mặt
hồng, chính là sâm tiên lão quái Lương Tử Ông, lúc ấy cũng không đếm xỉa gì
tới, vẫn cứ tập trung suy nghĩ. Lương Tử Ông lại giật nảy mình, biết Quách
Tĩnh võ công tiến triển rất xa, mình đã sớm không phải là địch thủ, lập tức co
người lại núp sau gốc cây. Núp một lúc thấy y vẫn không đuổi theo, lại thấy y
thất hồn lạc phách, mặt mày đăm chiêu, không ngừng lẩm bẩm một mình như
bị trúng tà, nghĩ thầm: -Thằng tiểu tử này hôm nay có vẻ kỳ quái, cứ thử y
xem.
Y không dám tới gần, nhặt một viên đá ném vào lưng Quách Tĩnh. Quách Tĩnh
nghe tiếng gió, nghiêng người tránh qua, vẫn không đếm xỉa gì tới.
Lương Tử Ông bạo gan hơn, từ sau gốc cây bước ra, tiến tới vài bước, hạ
giọng gọi: -Quách Tĩnh, ngươi làm gì ở đó thế?
Quách Tĩnh nói: -Ta đang nghĩ xem dùng võ công đả thương người khác là nên
hay không nên?
Lương Tử Ông sửng sốt, kế cả mừng nghĩ thầm: -Thằng tiểu tử này quả là ngu
ngốc tới mức khốn khổ.
Lại bước tới mấy bước, nói: -Đả thương người khác là việc vô cùng xấu xa, tự
nhiên là không nên.
Quách Tĩnh nói: -Ngươi cũng nghĩ thế à? Ta đang mong có thể quên hết tất cả
võ công đã học được.
Lương Tử Ông thấy y nhìn ra chân trời xuất thần, thong thả bước tới sau lưng
y, dịu dàng nói: -Ta cũng đang hết sức để quên võ công của mình, để ta giúp
ngươi một tay được không?
Quách Tĩnh nói: -Tốt lắm, ngươi nói nên làm thế nào?
Lương Tử Ông nói: -Ờ, ta có cách hay”, hai tay vung ra đột nhiên dùng Đại
cầm nã thủ nắm vào huyệt Thiên trụ trên cổ và huyệt Thần đường sau lưng y.
Quách Tĩnh đang sửng sốt thì thấy toàn thân đã tê rần, không còn cách nào
động đậy. Lương Tử Ông cười hung dữ nói: -Ta hút hết máu tươi của ngươi,
ngươi sẽ hoàn toàn không biết võ công.
Rồi há miệng cắn vào cổ họng Quách Tĩnh, dùng sức hút máu, nghĩ thầm: –
Mình vất vả nuôi được một con bảo xà mà bị thằng tiểu tử ngốc này hút hết
máu, đến nỗi y võ công càng ngày càng cao, còn mình thì chẳng có chút tiến
bộ gì, không uống máu tươi của y thì không lấy gì mà bù đắp lại được, Tuy việc
xảy ra đã lâu, máu con bảo xà chưa chắc đã còn công hiệu, nhưng y cũng
không đếm xỉa gì tới.
Biến cố xảy ra bất ngờ, Quách Tĩnh chỉ cảm thấy trên cổ đau buốt, mắt nảy
đom đóm, vội vàng vận kình giật ra, nhưng hai đại huyệt đã bị địch nhân giữ
chặt, toàn thân không sử được nửa điểm kình lực. Chỉ thấy Lương Tử Ông hai
mắt đầy vằn đỏ, vẻ mặt vô cùng hung ác cắn vào cổ y, càng cắn càng mạnh,
chỉ cần cổ họng bị y cắn đứt thì làm sao còn được tính mạng? Đang lúc nguy
cấp cũng không còn thời gian để nghĩ có nên động võ với người ta hay không,
lập tức sử dụng công phu Dịch cân đoàn cốt, một luồng chân khí từ đan điền
xông lên thúc vào hai huyệt Thiên trụ, Thần đường.
Lương Tử Ông hai tay nắm rất chặt, nào ngờ trong huyệt đạo của đối phương
đột nhiên có một luồng lực đạo hất ra, y cảm thấy hổ khẩu chấn động, không
tự chủ được buông tay ra. Quách Tĩnh cúi đầu hích vai, vận lực vào lưng,
Lương Tử Ông chân đứng không vững, thân hình đột nhiên trượt qua vai
Quách Tĩnh, trong tiếng kêu thảm rơi thẳng xuống vực sâu muôn trượng.
Tiếng gào thảm dội lại trong hang núi, tiếng vọng bốn phía càng vang càng
nhiều, càng vang càng to, Quách Tĩnh nghe thấy bất giác nổi da gà.
Qua hồi lâu y mới định thần, sờ sờ vết thương trên cổ mới nhớ là trong lúc vô
ý đã dùng võ công giết chết một người, nhưng lại nghĩ: -Mình không giết y, y
cũng giết mình. Nếu mình giết y là không phải thì chẳng lẽ y giết mình là phải
sao?
Thò đầu nhìn xuống vực, thấy vực sâu không thấy đáy, sâm tiên lão quái
không biết đã chôn thây ở đâu.
Quách Tĩnh ngồi trên tảng đá xé vạt áo băng vết thương trên cổ, chợt nghe
kịch kịch kịch mấy tiếng đứt nối, một con quái vật từ sau núi chuyển ra. Y giật
nảy mình, định thần nhìn kỹ thì nguyên là một người, chỉ thấy người ấy đầu
dưới chân trên trồng cây chuối đi tới, mỗi tay nắm một hòn đá tròn, lấy tay
thay chân, tiếng kịch kịch kịch là hai viên đá trong tay y đập xuống đường núi
vạng lên. Quách Tĩnh vô cùng ngạc nhiên, ngồi xổm xuống nhìn mặt người ấy
lại càng kinh ngạc, té ra quái nhân ấy chính là Tây độc Âu Dương Phong.
Y vừa bị tập kích, thấy Âu Dương Phong đóng thần giả ma như thế, nghĩ thầm
nhất định là có quỷ kế, lập tức lùi lại hai bước, ngưng thần đề phòng. Chỉ thấy
Âu Dương Phong hai tay cong cong về phía sau, nhảy lên một tảng đá, dùng
đầu đáp xuống, hai tay ép chặt vào sườn, dựng thẳng người lên, lại càng
giống một cái thây ma. Quách Tĩnh nảy dạ hiếu kỳ, kêu lên: -Âu Dương tiên
sinh, ngươi làm gì thế?
Âu Dương Phong không đáp, tựa hồ không hề nghe thấy y hỏi. Quách tĩnh lại
lui lại mấy bước, đứng cách ra xa xa, chưởng trái giơ lên đề phòng y đột nhiên
ra quái chiêu rồi mới nhìn xem động tĩnh.
Qua khoảng thời gian uống cạn chén trà, Âu Dương Phong cứ lộn ngược bất
động. Quách Tĩnh muốn biết nguyên nhân, khổ nỗi y thân thể chổng ngược
lên, không dễ nhìn rõ vẻ mặt của y, lúc ấy xoạc hai chân ra, cúi đầu nhìn qua
hai chân mình một cái, chỉ thấy Âu Dương Phong mặt đầy mồ hôi, vẻ mặt vô
cùng đau đớn, tựa hồ đang tu tập một loại nội công quái dị, đột nhiên giang
ngang hai tay ra, thân hình lại như một con ốc lớn xoay tròn, càng xoay càng
mau, chỉ nghe tiếng gió vù vù, vạt áo rít lên.
Quách Tĩnh nghĩ thầm: -Y quả nhiên đang luyện công, môn võ công này lộn
ngược người lại mà luyện, thật là cổ quái.
Chỉ nghĩ tu tập loại nội công thượng thừa này rất dễ bị ngoại tà xâm nhập, vì
lúc bấy giờ tinh lực hội tụ bên trong, hoàn toàn không có sức chống lại ngoại
tà xâm phạm, nên lúc tu tập nếu không co sư phụ bạn bè võ công cao cường
ở bên cạnh chiếu cố thì phải núp ở nơi vắng vẻ yên tĩnh để tránh chuyện bất
trắc. Nhưng Âu Dương Phong một mình tu tập ở đây tựa hồ không có ai bảo
vệ, quả thật vô cùng bất ngờ. Trước mắt đã là kỳ luận kiếm lần thứ hai ở Hoa
sơn, cao thủ hội họp như mây, người nào cũng rất úy ky y, cho dù khéo léo đề
phòng cũng không khỏi bị người ám toán, mà y dám to gan như thế, lại ở chỗ
này một mình luyện công sao? Đúng lúc ấy đừng nói là cao thủ ra chiêu hại
người, chỉ cần một người đàn ông khỏe mạnh bình thường bước lên đánh cho
một quyền một cước, thì y nhất định phải bị trọng thương.
Thấy Âu Dương Phong như miếng thịt nằm trên thớt, chỉ chờ người ta cắt mổ,
Quách Tĩnh nghĩ thầm lúc này mà không trả thù thì còn đợi đến bao giờ? Chỉ vì
mới rồi y giết chết Lương Tử Ông, trong lòng đang có ý hối hận, bước tới hai
bước lại dừng lại, rõ ràng không hạ sát thủ được.
Âu Dương Phong xoay tròn khoảng thời gian uống cạn chén trà thì dần dần
chậm lại, cuối cùng bất động đờ ra hồi lâu, kế cầm hai hòn đá chống xuống
đất lại kịch kịch kịch theo đường cũ trở về. Quách Tĩnh nảy dạ hiếu kỳ, muốn
xem y đi đâu, lối lộn ngược này rốt lại là công phu kỳ diệu gì, lúc ấy rón rén
theo phía sau y.
Âu Dương Phong đi bằng tay rõ ràng cũng không chậm hơn chân, lên núi qua
đỉnh, càng lên càng cao. Quách Tĩnh theo y lên thẳng trên núi, tới trước một
đỉnh núi xanh biếc đầy rêu, chỉ thấy y tới trước một sơn động rồi đứng yên bất
động.
Quách Tĩnh núp sau một tảng đá lớn, chợt nghe Âu Dương Phong cao giọng
nói: -Hợp hổ vân bát anh, tinh nhĩ cát cận, tư cổ nhĩ. Ngươi giải thích không
đúng, ta luyện không xong.
Quách Tĩnh rất ngạc nhiên, nghĩ thầm ba câu đầu rõ ràng là đoạn tiếng Phạn
trong Cửu âm chân kinh, lại có chỗ nào bất đồng với những lời ghi chép trong
kinh văn, vừa xoay chuyển ý nghĩ, nhớ lại hôm trước mình bị ép viết kinh trên
thuyền giữa biển, được Hồng Thất công dạy là cố ý viết sai, ba câu này nhất
định là do mình tùy ý viết ra, nhưng không biết y đang nói chuyện với ai ở đó?
Chỉ nghe một giọng con gái trong trẻo trong động vang ra: -Công phu của
ngươi chưa tới nơi tới chốn, tự nhiên là luyện không được, chứ ta mà giải thích
sai à?
Quách Tĩnh vừa nghe giọng nói ấy suýt bật tiếng la hoảng, không phải là
Hoàng Dung mà y ngày đêm mong nhớ thì là ai? Chẳng lẽ nàng chưa từng
mất mạng trên đại mạc sao? Chẳng lẽ lúc này đang trong mộng hay trong ảo
cảnh? Chẳng lẽ mình thần hồn điên đảo, lại nghe lầm giọng của người khác
sao?
Âu Dương Phong nói: -Ta luyện theo đúng lời ngươi nói, không hề có chỗ nào
sai, tại sao Nhâm mạch và mạch Dương duy lại không thể đảo chuyển?
Cô gái kia nói: -Hỏa hầu không đủ, có cưỡng cầu cũng uổng công.
Giọng nói này rõ ràng là Hoàng Dung, không còn gì nghi ngờ nữa, Quách Tĩnh
mừng sợ lẫn lộn, thân hình lảo đảo mấy lần suýt ngất đi, sau khi cảm xúc dâng
trào, vết thương trên cổ vỡ ra, máu tươi từ miếng vải bó không ngừng thấm
ra, nhưng y hoàn toàn không biết.
Chỉ nghe Âu Dương Phong tức giận nói: -Giờ Ngọ ngày mai đã là tới kỳ luận
kiếm, ta làm sao có thể thong thả tập luyện được nữa? Mau mau dịch toàn bộ
kinh văn ra cho ta nghe, không được đùn đẩy lôi thôi.
Quách Tĩnh lúc ấy mới rõ y đang mạo hiểm tu tập nội công, quả thật vì kỳ luận
kiếm đã tới sát trước mắt, không thể trì hoãn.
Chợt nghe Hoàng Dung cười: -Nói ngươi và Tĩnh ca ca ta có giao ước, y tha
ngươi ba lần không giết, ngươi cũng không được ép ta, vậy để lúc nào ta vui
vẻ sẽ dạy ngươi.
Quách Tĩnh nghe nàng nói bốn chữ “Tĩnh ca ca ta”. Trong lòng cảm thấy ngọt
ngào khoan khoái không sao tả được, hận không thể nhảy lên reo mừng để
bộc lộ sự vui sướng.
Âu Dương Phong lạnh lùng nói: -Tình thế đã tới lúc cấp bách, cho dù có hẹn
ước thì việc hôm nay cũng phải tùng quyền.
Nói xong hai tay chống một cái lộn người lật lại, thân hình đã đứng thẳng lên,
ném hai viên đá trong tay, sãi chân bước vào động. Hoàng Dung kêu lên
không biết xấu hổ, ta không dạy ngươi nữa!
Âu Dương Phong liên tiếp cười lên quái dị, hạ giọng nói: -Để ta xem ngươi có
dạy hay không?
Chỉ nghe Hoàng Dung hoảng sợ kêu lên: -Ái chà.
Kế đó soạt một tiếng, như tiếng vải bị xé, lúc ấy Quách Tĩnh đời nào còn nghĩ
tới chuyện nên động võ với người hay không nữa, quát lớn: -Dung nhi, ta ở
đây.
Chưởng trái hộ thân, sấn mau vào động.
Âu Dương Phong tay trái nắm ngọn trúc bổng của Hoàng Dung, tay phải đang
vươn ra chụp tay trái nàng. Hoàng Dung ra chiêu Bổng khiêu lại Khuyển đâm
chếch ra phía trước, đột nhiên giật ngọn trúc bổng ra khỏi tay y. Âu Dương
Phong bật tiếng khen ngợi, đang định tấn công tiếp chợt nghe tiếng Quách
Tĩnh quát ngoài động. Y là đại tôn sư võ học, vốn không thất tín với người
khác, lúc ấy vì tình thế bức bách nên bất đắc dĩ phải dùng sức mạnh với
Hoàng Dung, chợt nghe Quách Tĩnh tới bất giác đỏ bừng cả mặt mũi, đoán
nhất định y sẽ chất vấn việc mình bội ước lúc ấy phất tay áo một cái che mặt,
lướt qua người Quách Tĩnh chạy mau ra khỏi động, trong chớp mắt đã mất
hút.
Quách Tĩnh chạy vào nắm chặt tay Hoàng Dung kêu lên: -Dung nhi, thật là
nhớ cô chết mất thôi!
Trong lòng khích động, bất giác toàn thân phát run.
Hoàng Dung hai tay giãy một cái, lạnh lùng nói: -Ngươi là ai? Kéo ta làm gì?
Quách Tĩnh sửng sốt nói: -Ta.., ta là Quách Tĩnh mà. Cô.., cô chưa chết, ta.., ta

Hoàng Dung nói: -Ta không quen ngươi!
Rồi đi thẳng ra động. Quách Tĩnh đuổi lên trước vái lia lịa, khẩn cầu: -Dung
nhi, Dung nhi, cô nghe ta nói đã!
Hoàng Dung hừ một tiếng, nói: -Cái tên Dung nhi mà ngươi được gọi à? Ngươi
là người gì của ta?
Quách Tĩnh há hốc miệng, nhất thời không nói nên lời.
Hoàng Dung nhìn y một cái, thấy y thân hình gầy quắt, vẻ mặt tiều tụy, trong
lòng chợt có ý bất nhẫn, nhưng kế đó lại nghĩ tới y mấy lần thất hứa với mình,
căm hờn cắn môi một cái, rảo bước đi về phía trước. Quách Tĩnh quýnh lên,
kéo tay áo nàng nói: -Cô nghe ta nói một câu đã.
Hoàng Dung nói: -Nói đi?
Quách Tĩnh nói: -Lúc ta ở bãi cát nhìn thấy chiếc áo lông điêu và kim hoàn của
cô, chỉ cho rằng cô …
Hoàng Dung nói: -Ngươi muốn ta nghe một câu thì ta đã nghe rồi đấy.
Rồi giật tay áo lại một cái, quay người đi tiếp. Quách Tĩnh vừa quýnh vừa lo,
thấy nàng quyết ý tuyệt tình, sợ từ nay trở đi sẽ không được gặp nàng, nhưng
quả thật không biết nên nói thế nào để bộc lộ rõ tâm ý của mình, thấy nàng tà
áo phất phơ đi thẳng lên núi, chỉ đành nín tiếng im lặng đi theo.
Hoàng Dung vừa gặp lại Quách Tĩnh, tâm tình cũng rất khích động, nhớ lại
mình ném kim hoàn và áo lông điêu trên đầm cát để dụ Âu Dương Phong đuổi
theo, từ Tây Vực về đông muôn ý nghĩ đều nguội lạnh, một mình cô khổ lênh
đênh, chỉ muốn trở về đảo Đào Hoa gặp mặt cha, tới sơn Đông lại mắc bệnh
nặng một trận. Lúc mắc bệnh không ai lo lắng lại càng đau xót, trên giường
bệnh nghĩ tới Quách Tĩnh bạc tình phụ nghĩa, quả thật rất giận cha mẹ lẽ ra
không nên sinh mình ra trên đời để đến nỗi phải chịu đủ mùi đau khổ giằng xé
thế này. Đến khi khỏi bệnh lại bị Âu Dương Phong bắt gặp ở Lỗ Nam, bị ép
theo lên Hoa sơn giải thích kinh văn. Ngoảnh nhìn việc cũ đều là chuyện đáng
hận, lại nghe thấy tiếng chân Quách Tĩnh từng bước từng bước theo sát phía
sau.
Nàng đi rất mau, Quách Tĩnh theo cũng mau, nàng đi chậm Quách Tĩnh cũng
đi chậm. Nàng đi một lúc đột nhiên quay lại cao giọng nói: -Ngươi theo ta làm
gì?
Quách Tĩnh nói: -Ta vĩnh viễn đi theo cô, suốt đời này không chia lìa nữa.
Hoàng Dung cười nhạt nói: -Ngươi là phò mã gia của đại hãn, theo con nha
đầu khốn khổ như ta làm gì?
Quách Tĩnh đáp: -Đại hãn hại chết mẹ ta, ta làm sao làm phò mã của y?
Hoàng Dung cả giận, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, nói: -Hay lắm, ngươi
nói ngươi quả thật còn nhớ ta một chút, té ra là bị đại hãn đuổi đi, không làm
được phò mã, mới lại tìm con nha đầu cùng khổ ta. Chẳng lẽ ta là kẻ hèn hạ,
để mặc cho ngươi tùy ý coi thường à?
Nói xong không kìm được tức giận bật khóc.
Quách Tĩnh thấy nàng rơi nước mắt, lại càng luống cuống, muốn nói vài câu
biện bạch, an ủi nhưng không biết làm sao mở miệng, ngẩn ra một lúc mới
nói: -Dung nhi, ta đang ở đây, cô muốn đánh muốn giết thì cứ tùy ý.
Hoàng Dung buồn rầu nói: -Tại sao ta phải đánh phải giết ngươi, cứ cho rằng
chúng ta lỡ làm quen với nhau một lần, thôi xin ngươi đừng đi theo ta nữa.
Quách Tĩnh thấy nàng thủy chung không chịu tha thứ, sắc mặt trắng bệch kêu
lên: -Cô muốn thế nào mới chịu tin tưởng ta?
Hoàng Dung nói: -Hôm nay ngươi tốt với ta, ngày mai em Hoa Tranh, chị Hoa
Tranh gì đó mà tới thì lập tức vứt ta ra sau lưng. Trừ phi ngươi chết ngay lập
tức thì ta mới tin lời ngươi.
Quách Tĩnh trong lòng nhiệt huyết trào lên, gật đầu một cái, quay người sãi
chân chạy ra bờ vực. Đó là một trong những chỗ hiểm trở nhất trên núi Hoa
sơn, gọi là Xả thân nhai, từ đó nhảy xuống nhất định phải tan xương nát thịt.
Hoàng Dung biết tính y ngay thẳng, chỉ sợ y nói là làm, vội vàng sấn lên, quờ
tay nắm lấy vạt áo sau lưng y, trên tay vừa sử kình, điểm chân đã vọt qua vai
y, đứng trước bờ vực, vừa tức vừa sợ rơi nước mắt nói: -Được, ta biết ngươi
không có chút nào thương xót ta. Ta thuận miệng tức giận nói một câu, ngươi
cũng không chịu dễ dàng bỏ qua. Theo như ngươi nói thì ngươi không cần
giận ta, cứ vĩnh viễn không thấy mặt ta là được.
Nàng thân hình run lên, sắc mặt trắng bệch, đứng trên bờ vực cheo leo như
một cành hoa bạch trà lắc lư trước gió. Quách Tĩnh không kìm được mình, cậy
sức toan nhảy luôn xuống vực, nhưng đến lúc ấy lại sợ nàng sẩy chân trượt
xuống, vội nói: -Cô đứng vào trong một chút.
Hoàng Dung thấy y lo lắng cho mình, không kìm được chua xót, khóc nói: -Ai
cần ngươi giả tình giả ý nói như thế? Ta mắc bệnh ở sơn Đông không ai đếm
xỉa, lúc ấy sao ngươi không tới lo lắng cho ta? Ta bị lão tặc Âu Dương Phong
bắt được, dùng hết tâm cơ vẫn không thoát khỏi tay y, tại sao ngươi không tới
cứu ta? Mẹ ta không cần ta, bà bỏ ta mà chết. Cha ta không cần ta, ông cũng
không đi tìm ta. Ngươi tự nhiên là càng không cần ta nữa! Trên đời này không
ai cần ta, không ai thương ta!
Nói tới đó giẫm chân lia lịa, buông tiếng khóc lớn, nỗi cô khổ thương tâm trong
bấy nhiêu ngày đến lúc ấy mới trút ra hết.
Quách Tĩnh trong lòng muôn mối yêu thương, chỉ thấy nàng nói câu nào cũng
không sai, càng nghe càng giận mình. Một cơn gió đưa tới, Hoàng Dung chỉ
cảm thấy trên người ớn lạnh, co co người lại. Quách Tĩnh cởi áo ngoài đang
định khoác cho nàng, chợt nghe bên sườn núi một tiếng quát lớn: -Ai dám to
gan như thế, lại dám hà hiếp Hoàng cô nương của bọn ta?
Chỉ thấy một người tóc trắng râu dài từ sau sườn núi chuyển ra, chính là Lão
Ngoan đồng Chu Bá Thông.
Quách Tĩnh chỉ chăm chú nhìn Hoàng Dung, còn ai tới thì hoàn toàn không
đếm xỉa. Hoàng Dung trong lòng đã hết giận, quát: -Lão Ngoan đồng, ta bảo
ngươi đi giết Cừu Thiên Nhận, đầu y đâu?
Chu Bá Thông cười hì hì, không có gì đưa ra, chỉ sợ nàng lên tiếng trách móc,
muốn nghĩ cách làm nàng vui lòng, bèn nói: -Hoàng cô nương, ai làm cô giận
đấy? Lão Ngoan đồng sẽ rửa hận giúp cô.
Hoàng Dung chỉ Quách Tĩnh nói: -Không phải y thì là ai?
Chu Bá Thông dốc ý lấy lòng Hoàng Dung, cũng không lên tiếng, lật tay tát
một cái, lại thuận tay tát cho cái nữa, chát chát hai tiếng, đánh Quách Tĩnh hai
tát rất nặng, Quách Tĩnh đang lúc không để ý gì tới bên ngoài, hoàn toàn
không đề phòng, Lão Ngoan đồng ra tay lại nặng, chỉ cảm thấy trước mặt tối
sầm, hai má lập tức sưng vù. Chu Bá Thông nói: -Hoàng cô nương, đủ chưa,
nếu không đủ ta sẽ đánh thêm.
Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh hai má sưng vù, in rõ năm vết ngón tay, lửa giận
đầy lòng lập tức biến thành thương xót, lòng thương xót lại chuyển thành tức
giận Chu Bá Thông, quát: -Ta tự tức giận y, có can hệ gì tới ngươi? Ai bảo
ngươi xuất thủ đánh người. Ta bảo ngươi đi giết Cừu Thiên Nhận, sao ngươi
không nghe lời ta?
Chu Bá Thông lè lưỡi không rút lại được, nghĩ thầm: -Té ra Lão Ngoan đồng vỗ
đuôi ngựa mà thành mó dái ngựa rồi.
Còn đang lúng túng, đột nhiên sườn núi sau lưng có tiếng binh khí vang lên,
văng vẳng kèm theo tiếng quát tháo, nghĩ thầm bây giờ không chạy còn đợi
lúc nào? Lập tức kêu lên: -Có quá nửa là lão già Cừu Thiên Nhận tới, để ta
xuống đó giết y.
Câu nói chưa dứt đã như một làn khói lướt ra sau góc núi. Nếu quả thật là Cừu
Thiên Nhận tới thì Chu Bá Thông tránh mặt sợ còn chưa kịp, làm sao dám
xông tới ra chiêu? Hôm ấy y và Cừu Thiên Nhận, Âu Dương Phong, Quách Tĩnh
ba người trong thạch thất tối om ở Tây Vực đánh mò, Quách Tĩnh và Âu
Dương Phong trước sau thoát thân, Cừu Thiên Nhận rốt lại cũng tìm được cơ
hội vọt ra ngoài. Chu Bá Thông vẫn đuổi sát không tha. Cừu Thiên Nhận bị y
ép tới mức gân cốt rã rời, vừa nhục nhã vừa căm hờn, nghĩ thầm mình là bang
chủ một đại bang trong võ lâm mà lại bị nhục nhã thế này, chỉ mong tìm được
cách tự tử cho yên thân để khỏi bị rơi vào tay y mà bị hành hạ, vừa liếc mắt
thấy trong bãi cát đá có mấy con rắn độc nằm cuốn tròn. Y biết loại rắn này
độc vô cùng, chỉ cần bị cắn một cái là toàn thân lập tức cứng đờ, chết không
sung sướng gì, lúc ấy quờ lấy một con, cặp ngón tay vào cổ con rắn kêu lên: –
Lão tặc Chu Bá Thông, ngươi giỏi lắm!
Đang định đưa con rắn vào cổ tay mình, nào ngờ Chu Bá Thông bình sinh sợ
nhất là rắn, la hoảng một tiếng xoay người bỏ chạy.
Cừu Thiên Nhận sửng sốt, hồi lâu mới hiểu y vốn sợ rắn, lúc ấy cục diện đã đổi
ngược, Cừu Thiên Nhận tay trái bắt thêm một con rắn, quát tháo la thét đuổi
theo phía sau. Chu Bá Thông sợ tới mức tan lòng nát mật, sãi chân chạy mau.
Cừu Thiên Nhận có ngoại hiệu là Thiết chưởng thủy thượng phiêu, khinh công
còn cao hơn y, nếu không phải có lòng úy kỵ y, không dám bức bách quá mức
thì đã đuổi kịp rồi. Hai người một chạy một đuổi, đến khi trời tối Chu Bá Thông
mới thừa cơ thoát thân. Cừu Thiên Nhận lần ấy đuổi theo quả thật là lấy tiến
làm lui, trong bụng chỉ cười thầm, lại không dám đuổi theo nữa. Hôm sau Chu
Bá Thông cướp một con tuấn mã, ra roi phóng mau về đông, chỉ sợ Cừu Thiên
Nhận đuổi kịp.
Hoàng Dung thấy Chu Bá Thông chạy đi, nhìn Quách Tĩnh chằm chằm một lúc,
thở dài một tiếng, cúi đầu không nói gì nữa. Quách Tĩnh kêu một tiếng: -Dung
nhi!
Hoàng Dung ờ khẽ một tiếng. Quách Tĩnh muốn nói mấy câu tạ lỗi, nhưng biết
mình ngu ngốc vụng về, sợ nói sai một câu lại làm nàng tức giận. Hai người
đứng trước gió, Hoàng Dung đột nhiên nhảy mũi mấy cái. Quách Tĩnh vốn đã
cởi áo ngoài, lập tức khoác lên người nàng. Hoàng Dung cúi đầu không đếm
xỉa gì tới.
Chợt nghe Chu Bá Thông hô hô cười rộ, kêu lớn.
-Hay lắm, hay lắm?
Hoàng Dung vươn tay ra nắm tay Quách Tĩnh, cúi đầu nói: -Tĩnh ca ca, chúng
ta đi xem đi.
Quách Tĩnh mừng quá rơi nước mắt, không nói nên lời. Hoàng Dung đưa tay
áo lau nước mắt cho y cười nói: -Trên mặt vừa có nước mắt, lại vừa có vết
ngón tay, người ta lại bảo là ta đánh ngươi khóc đấy.
Nàng vừa bật tiếng cười, hai người mới thấy dễ nói chuyện, trải qua biến cố
ấy, tình ý lại càng sâu sắc hơn.
Hai người tay nắm tay chuyển qua sườn núi, chỉ thấy Chu Bá Thông ôm bụng
nhấc chân vô cùng đắc ý, Khưu Xử Cơ cầm kiếm đứng hầu bên cạnh. Sa
Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Linh Trí thượng nhân, Hầu Thông Hải bốn người
kẻ cầm võ khí sấn lên, kẻ lùi lại tránh ra, thần thái đều khắc hẳn nhau, nhưng
đều đứng cứng đờ bất động như tượng gỗ, nguyên là đều bị Chu Bá Thông
điểm trúng huyệt đạo.
Chu Bá Thông nói: -Hôm ấy ta cọ ghét trên người vê thành dược hoàn cho các
ngươi uống, mấy gã gian tặc xấu xa các ngươi cũng khôn ngoan, thấy không
có độc lại không nghe lệnh cha các ngươi nữa, hừ hừ, hôm nay thì thế nào?
Y tuy chế ngự cả bốn người nhưng nhất thời lại không nghĩ ra cách xử trị, thấy
Quách Hoàng hai người bước tới, nói: -Hoàng cô nương, bốn gã gian tặc xấu
xa này ta tặng cho cô đấy!
Hoàng Dung nói: -Ta nhận làm gì? Hừ, ngươi không muốn giết người, lại
không muốn tha người, bắt bọn gian tặc xấu xa này lại không có cách nào sai
sử ngươi gọi ta ba tiếng “Hảo tỷ tỷ” ta sẽ dạy ngươi một cách.
Chu Bá Thông cả mừng liên tiếp kêu ba tiếng: “Hảo tỷ tỷ”, mỗi tiếng lại vái một
vái. Hoàng Dung bĩu môi cười một cái, chỉ Bành Liên Hổ nói: -Ngươi mò trên
người y xem.
Chu Bá Thông theo lời lục soát lấy trong người Bành Liên Hổ ra một cái nhẫn
độc châm, hai bình thuốc giải. Hoàng Dung nói: -Y từng dùng cái đó đâm sư
điệt Mã Ngọc của ngươi, ngươi châm lên người họ mấy cái đi.
Bọn Bành Liên Hổ nghe thấy rất rõ, sợ tới mức hồn bất phụ thể, khổ nỗi huyệt
đạo đã bị điểm không động đậy gì được, chỉ thấy trên người liên tiếp đau nhói,
ai cũng đã bị Chu Bá Thông châm cho mấy cái. Hoàng Dung nói: -Thuốc giải
trong tay ngươi, ngươi bảo họ làm chuyện gì xem họ có dám chống lại hay
không?
Chu Bá Thông cả mừng, nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, cọ trên người ra rất
nhiều cáu ghét, trút thuốc giải vào đó vê thành viên tròn, đưa Khưu Xử Cơ nói:
-Ngươi áp giải bốn thằng giặc xấu xa này xuống cung Trùng Dương núi Chung
Nam giam cấm hai mươi năm. Nếu trên đường mà chúng ngoan ngoãn thì cho
mỗi đứa uống một viên linh đan diệu dược của ta, nếu không thì cứ để cho
chúng bị chất độc phát tác, cái đó gọi là mình làm mình chịu, không cần nhân
từ.
Khưu Xử Cơ khom người vâng dạ. Hoàng Dung cười nói: -Lão Ngoan đồng,
mấy câu mới rồi của ngươi nói rất hợp tình hợp lý, một năm không gặp nhau,
ngươi đã tiến bộ rất nhiều.
Chu Bá Thông vô cùng đắc ý, giải huyệt cho bọn Bành Liên Hổ, nói: -Các
ngươi tới cung Trùng Dương ở yên hai mươi năm ở đó cho ta, nếu thành thật
sửa lỗi thì sau này còn có thể làm được người tốt, nếu không chịu học cho tốt,
hừ hừ, các Đạo gia phái Toàn Chân ta ai cũng là tay lão thủ giết người không
chớp mắt, lóc thịt chẳng cau mày, sẽ biến bốn thằng gian tặc xấu xa các ngươi
thành thịt băm, mọi người chia nhau ăn, xem các ngươi còn tác quái được nữa
không?
Bọn Bành Liên Hổ đâu dám nói nhiều, luôn miệng vâng dạ. Khưu Xử Cơ nhịn
cười, hướng Chu Thông vái lạy từ biệt, cầm kiếm áp giải bốn người xuống núi.
Hoàng Dung cười nói: -Lão Ngoan đồng, ngươi học cách giáo huấn kẻ khác lúc
nào vậy? Khúc đầu nói nghe còn có lý, tới đoạn sau càng nói lại càng chẳng ra
lời lẽ gì nữa.
Chu Bá Thông ngẩng lên trời cười lớn, chợt thấy trên đỉnh núi cao bên trái có
ánh sáng trắng chớp lên, rõ ràng là ánh binh khí lớn lên dưới nắng, kêu lên: –
Ủa, lại là cái gì thế này?
Quách Hoàng hai người cùng ngẩng đầu thì đã không thấy ánh sáng đâu nữa.
Chu Bá Thông chỉ sợ Hoàng Dung hỏi y về việc Cừu Thiên Nhận, bèn nói: -Ta
đi xem thử.
Rồi sãi chân như bay, vọt lên đỉnh núi.
Quách Hoàng hai người đều đầy bụng có lời muốn nói, lúc ấy tìm vào một sơn
động, kể chuyện từ khi chia tay đến nay. Lần ấy nói chuyện đến lúc mặt trời
lặn xuống núi, vẫn còn chưa hết. Quách Tĩnh mang lương khô trong túi ra,
chia cho Hoàng Dung cùng ăn.
Nàng vừa ăn vừa cười, nói: -Lão tặc Âu Dương Phong ép ta dạy Cửu âm chân
kinh cho y, thiên kinh văn của ngươi viết thì lại đảo lộn lên xuống, ta giải thích
bừa cho y một trận, y tưởng là thật, đã khổ luyện mấy tháng rồi. Ta nói công
phu thượng thặng này phải chổng ngược đầu mà luyện, y quả nhiên đầu dưới
chân trên luyện công, cố gắng vận khí cho kinh mạch trong cơ thể nghịch
hành. Bản lĩnh của lão xấu xa này quả thật không kém, đã luyện được bốn
kinh Âm duy, Dương duy, Âm kiều, Dương kiều nghịch hành như ý. Nếu kinh
mạch toàn thân y đều nghịch hành, không biết sẽ biến ra thành cái gì nữa?
Nói tới đó cười khúc khích. Quách Tĩnh cũng cười nói: -Chẳng trách gì ta thấy
y trồng cây chuối đi trên đường, công phu này quả thật không dễ luyện.
Hoàng Dung nói: -Ngươi tới Hoa sơn, chắc muốn tranh danh hiệu Thiên hạ đệ
nhất võ công phải không?
Quách Tĩnh nói: -Dung nhi, tại sao cô lại trêu ghẹo ta như thế? Ta là muốn
thỉnh giáo Chu đại ca một cách để quên hết võ công mình đã học được.
Lúc ấy bèn nói lại những điều mình suy nghĩ trong thời gian vừa qua.
Hoàng Dung nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi nói: -Ờ, quên được cũng tốt.
Võ công chúng ta càng luyện càng giỏi, nhưng trong lòng thì càng không sung
sướng, lại không bằng lúc trẻ con không biết gì, không lo không nghĩ.
Nàng nào nghĩ tới một người lớn lên thì có rất nhiều điều phiền não, có rất
nhiều điều buồn khổ, không có hên quan gì tới việc võ công cao hay thấp.
Nàng lại nói: -Nghe Âu Dương Phong nói ngày mai đã tới kỳ luận kiếm trên
Hoa sơn, cha ta nhất định sẽ lên núi, ngươi đã không muốn giành danh hiệu
Thiên hạ đệ nhất thì chúng ta nên nghĩ một cách giúp cha ta độc quán quần
hùng.
Quách Tĩnh nói: -Dung nhi, không phải ta không nghe lời cô, nhưng ta nghĩ
Hồng ân sư làm người quả thật hơn cha cô nhiều.
Hoàng Dung vốn đang ngồi cạnh y, nghe y nói cha mình không tốt, tức giận
đẩy y ra. Quách Tĩnh ngẩn người, Hoàng Dung chợt cười nói: -Ờ, ờ, Hồng ân
sư đối xử với chúng ta vốn cũng không xấu. Vậy thì thôi, chúng ta giúp cả hai
người, được không?
Quách Tĩnh nói: -Cha cô và Hồng ân sư đều là bậc quân tử quang minh lỗi lạc,
nếu biết chúng ta ngấm ngầm bày cách giúp đỡ, nhất định sẽ không thích.
Hoàng Dung nói: -Được rồi, ta có ý giở trò, là kẻ tiểu nhân gian ác phải không?
Nói xong sa sầm mặt. Quách Tĩnh nói: -Bậy quá, ta ngu ngốc như thế, ăn nói
lỡ lời, lại khiến cô tức giận.
Bất giác trên mặt đầy vẻ hoảng sợ.
Hoàng Dung phá ra cười, nói: -Sau này ta không biết phải tức giận ngươi bao
nhiêu nữa.
Quách Tĩnh không hiểu, gãi đầu ngơ ngác nhìn nàng. Hoàng Dung nói: -Nếu
quả thật ngươi không bỏ rơi ta nữa, hai chúng ta về sau cứ ở chung với nhau.
Ta đang nghĩ không ra là ngươi sẽ nói thêm bao nhiêu câu ngốc nghếch nữa.
Quách Tĩnh cả mừng, nắm chặt tay nàng luôn miệng nói: -Tại sao ta lại bỏ cô
chứ? Tại sao ta làm như thế chứ?
Hoàng Dung nói: -Công chúa nhà người ta không cần ngươi, tự nhiên ngươi
chỉ còn cách phải đối xử tốt với con nha đầu khốn cùng này thôi.
Quách Tĩnh bị câu nói của Hoàng Dung khơi gợi tâm sự, nhớ tới việc mẹ chết
thảm trên đại mạc, buồn rầu không nói gì. Lúc ấy trăng non vừa lên, ánh bạc
như nước, chiếu xuống hai người. Hoàng Dung thấy mặt y có vẻ khác lạ, biết
mình đã lỡ lời vội nói qua chuyện khác: -Tĩnh ca ca, chuyện cũ đừng ai nhắc
tới nữa. Ta ở cùng với ngươi một chỗ, trong lòng rất vui mừng. Ta cho ngươi
hôn một cái được không?
Quách Tĩnh đỏ bừng mặt, lại không dám hôn nàng. Hoàng Dung duyên dáng
mỉm cười, tự biết không hay, lại đổi qua chuyện khác, nói: -Ngươi nói sáng mai
luận kiếm thì ai sẽ thắng?
Quách Tĩnh nói: -Chuyện đó thật rất khó nói, không biết Nhất Đăng đại sư có
tới không?
Hoàng Dung nói: -Đại sư xuất gia lánh đời không tranh giành với người, quyết
không giành giật cái hư danh này đâu.
Quách Tĩnh gật đầu nói: -Ta cũng nghĩ thế. Cha cô, Hồng ân sư, Chu đại ca,
Cừu Thiên Nhận, Âu Dương Phong năm người ai cũng có tài riêng, nhưng
không biết Hồng ân sư đã khỏe hẳn chưa? Võ công có được như xưa không?
Nói tới đó cảm thấy lo lắng. Hoàng Dung nói: -Theo lẽ mà nói vốn là Lão Ngoan
đồng võ công cao cường nhất, nhưng nếu y không dùng công phu Cửu âm
chân kinh thì lại không bằng bốn người kia.
Hai người trò chuyện, Hoàng Dung dần thấy mệt mỏi, dựa vào lòng Quách
Tĩnh ngủ thiếp đi. Quách Tĩnh cũng đang thiu thiu, chợt nghe bước chân vang
lên, hai bóng đen một trước một sau từ sau núi chạy mau ra.
Hai người này y phục rít gió, chạy rất mau lẹ, nhìn thân hình bộ pháp thì người
chạy trước là Lão Ngoan đồng Chu Bá Thông, người đuổi sau là Cừu Thiên
Nhận.
Quách Tĩnh không biết Cừu Thiên Nhận dùng rắn độc uy hiếp thủ thắng,
không kìm được ngạc nhiên, nghĩ thầm lúc ở Tây Vực Cừu Thiên Nhận đã bị
Chu đại ca đuổi chạy bán sống bán chết, tại sao bây giờ tình thế lại đảo
ngược. Bèn khẽ lay Hoàng Dung, nói khẽ vào tai nàng: -Cô xem kìa!
Hoàng Dung ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng chỉ thấy Chu Bá Thông lách đông
lòn tây, thủy chung không dám đứng lại, nghe y kêu lên: -Lão tặc họ Cừu kia,
ở đây ta có mai phục người bắt rắn giúp đỡ, ngươi còn không chạy mau đi!
Cừu Thiên Nhận cười nói: -Ngươi cho ta là đứa trẻ con ba tuổi à?
Chu Bá Thông kêu lớn: -Quách huynh đệ, Hoàng cô nương mau ra giúp ta.
Quách Tĩnh đang định nhảy ra, Hoàng Dung đã dựa vào lòng y, hạ giọng nói: –
Đừng động đậy!
Chu Bá Thông chạy quanh mấy vòng, không thấy Quách Hoàng hai người ra,
kêu lên: -Tiểu tử thối tha, nha đầu quỷ quyệt, các ngươi mà còn không ra, thì
ta sẽ chửi mười tám đời tổ tông các ngươi đấy.
Hoàng Dung đứng lên cười nói: -Ta cứ không ra, ngươi có bản lĩnh cứ chửi.
Chu Bá Thông thấy Cừu Thiên Nhận mỗi tay cầm một con rắn độc ngẩng đầu
thè lưỡi phun phì phì, sợ tới mức nhũn chân ra, vội cầu khẩn.
-Hoàng cô nương, ra mau đi, ra mau đi, để ta chửi mười tám đời tổ tông của
ta được không?
Cừu Thiên Nhận thấy Quách Hoàng hai người đứng một bên, trong lòng ngấm
ngầm hoảng sợ, nghĩ thầm phải nhân cơ hội bỏ chạy cho sớm, nếu không ba
người giáp công thì mình quyết không thể thoát thân, đến giờ Ngọ ngày mai
đơn đả độc đấu tranh hùng quyết thắng thì không sợ gì họ. Lúc ấy hai chân
điểm một cái, sấn mau lên, nhấc hai con rắn độc dí vào mặt Chu Bá Thông.
Chu Bá Thông vội vung tay áo đỡ, né qua một bên, đột nhiên trên đỉnh đầu có
một tiếng động khẽ chỉ thấy trên cổ mát lạnh, một con vật sống đã từ cổ áo rơi
xuống lưng, giãy giụa trong lưng, vừa trơn vừa mềm. Lần này thì y sợ tới mức
hồn phi phách tán, kêu lớn: -Chết ta rồi, chết ta rồi?
Lại không dám đưa tay lôi rắn độc trong áo ra, chỉ chạy nhảy cuống cuồng,
chợt thấy dường như con rắn đã cắn vào lưng mình một cái, nghĩ thầm phen
này không sao sống được nữa, toàn thân cứng đờ, ngã huỵch xuống đất.
Quách Hoàng hai người cả kinh, nhất tề phi thân tới cứu.
Cừu Thiên Nhận thấy Chu Bá Thông đột nhiên thảm hại không sao chịu nổi vô
cùng ngạc nhiên, đang định tìm đường xuống núi, chợt thấy trong rặng cây
dày có một bóng đen phóng ra, cười nhạt nói: -Cừu lão tặc, hôm nay thì ngươi
không chạy được nữa rồi.
Người ấy đứng quay lưng về phía ánh trăng, không sao nhìn được rõ mặt. Cừu
Thiên Nhận trong lòng hoảng sợ, quát lớn: -Ngươi là ai?
Chu Bá Thông lúc mơ mơ hồ hồ co rút người dưới đất, chỉ cho rằng mình đang
đi xuống âm tào địa phủ, chợt thấy một người đỡ y lên nói: -Chu lão gia, đừng
sợ, đó không phải rắn.
Chu Bá Thông ngạc nhiên vội vàng đứng lên, chỉ thấy con vật ướt lạnh lại giãy
mạnh trong lưng, không kìm được tru tréo lên: -Nó lại cắn ta, đúng là rắn,
đúng là rắn?
Người kia nói: -Đó là con Kim oa oa, không phải rắn.
Lúc ấy Quách Hoàng hai người đã nhìn rõ người kia, chính là người câu cá
trong bốn đại đệ tử Ngư Tiều Canh Độc dưới trướng Nhất Đăng đại sư, chỉ
thấy y đưa tay mò vào cổ áo Chu Bá Thông túm ra một con cá. Nguyên là y
thấy được trong khe trên núi Hoa sơn một đôi Kim oa oa, bắt bỏ vào bọc lại bị
rơi ra, mắc ở trên cây, lại vừa khéo rơi đúng vào cổ áo Chu Bá Thông. Con Kim
oa oa thật ra không biết cắn người, nhưng Chu Bá Thông cứ nghĩ rằng là rắn
độc, cho rằng con vật trơn trợt lạnh buốt trên lưng mình đã cắn, nếu người
đánh cá tới chậm một bước, chỉ e rằng y đã sợ quá ngất đi rồi.
Chu Bá Thông mở mắt ra, thấy người câu cá, lúc ấy kinh hồn chưa định, chỉ
cảm thấy người trước mặt đã từng gặp qua nhưng chưa nhớ ra là ai, vừa quay
đầu đã thấy Cừu Thiên Nhận không ngừng lùi lại, một cái bóng đen đang từng
bước tiến sát tới y. Chu Bá Thông hơi định thần, lại hoảng sợ hồn phi phách
tán, nhìn thấy rõ cái bóng đen ấy chính là Lưu quý phi Anh Cô trong hoàng
cung nước Đại Lý.
Cừu Thiên Nhận vốn cho rằng trên đời này chỉ có Chu Bá Thông là võ công cao
cường hơn mình, nếu lấy độc xà dọa cho y sợ bỏ chạy thì ngày mai tỷ võ rất có
hy vọng đứng đầu quần hùng, không ngờ trước đêm luận kiếm đột nhiên Anh
Cô lại xuất hiện. Hôm ở thác Thanh Long y từng thấy bà ta phát điên đánh
bừa, trong lòng nghĩ nếu bị mụ điên này chụp trúng thì đại địch còn bên cạnh,
nhất định khó mà giữ mạng, chỉ nghe bà ta the thé rít lên: -Trả mạng con ta?
Cừu Thiên Nhận trong lòng cả sợ, nghĩ thầm năm xưa mình cải trang che mặt,
đang đêm vào hoàng cung đánh con bà ta bị thương, nguyên là muốn Đoàn
hoàng gia hao phí công lực, nào ngờ y lại nhẫn tâm không chịu cứu, chỉ là
không biết tại sao bà ta nhìn ra được chân tướng? Lúc ấy cười gượng nói: -Bà
điên ơi, ngươi lằng nhằng với ta làm gì?
Anh Cô kêu lên: -Trả mạng con ta?
Cừu Thiên Nhận nói: -Cái gì mà con với cái? Con ngươi mất mạng có quan hệ
gì với ta?
Anh Cô nói: -Hừ, đêm ấy ta không thấy rõ mặt ngươi, nhưng nhớ được giọng
cười của ngươi. Ngươi cười lại một tiếng xem! Cười đi, cười đi!
Cừu Thiên Nhận thấy bà ta hai tay vươn ra, lúc nào cũng có thể ôm cứng lấy
mình, lúc ấy lui lại hai bước, đột nhiên thân hình hơi nghiêng đi, chưởng trái
đập vào chưởng phải một cái, chưởng phải chênh chếch xô ra đánh thẳng vào
bụng dưới Anh Cô. Đây là một trong mười ba chiêu Thiết chưởng công của y,
gọi là Âm dương quy nhất, tàn độc vô tỷ. Anh Cô biết lợi hại, đang định dùng
Nê thu công hóa giải, nào ngờ chiêu số của địch nhân rất mau lẹ, cước bộ của
mình chưa di động, tay chưởng của y ctã còn cách không đầy nửa thước.
Anh Cô trong lòng đau buốt, tự biết việc trả thù là vô vọng, liều mạng chịu
trúng một chường, vọt lên định ôm y cùng lăn xuống vực cùng chết, đột nhiên
có một luồng quyền phong lướt qua tai, cảm thấy mặt rát như dao chém. Cừu
Thiên Nhận một chưởng ấy chưa kịp nhả kình, vội thu tay đón đỡ phát quyền
từ bên cạnh đánh tới ấy, tức giận nói: -Lão Ngoan đồng, ngươi cũng tới à?
Chính là Chu Bá Thông thấy Anh Cô nguy hiểm, thi triển công phu thượng
thừa trong Cửu âm chân kinh, giải khai tuyệt chiêu Thiết chưởng của y.
Chu Bá Thông không dám nhìn thẳng Anh Cô, quay lưng lại bà ta nói: -Anh
Cô, bà không phải là đối thủ của lão già này, mau đi đi. Ta cũng đi!
Đang định phóng người xuống núi, Anh Cô kêu lên: -Chu Bá Thông, tại sao
ngươi không trả thù cho con?
Chu Bá Thông ngạc nhiên nói: -Cái gì? Con ta à?
Anh Cô nói: -Đúng thế. Người giết con ngươi chính là gã Cừu Thiên Nhận này.
Chu Bá Thông trước nay không biết mình và Anh Cô vui vầy mấy hôm lại sinh
được một đứa con, trong lòng mơ mơ hồ hồ, nhất thời không hiểu, quay nhìn
lại thấy cạnh Anh Cô có thêm mấy người, ngoài Quách Tĩnh Hoàng Dung thì
Nhất Đăng đại sư và bốn đệ tử cũng đứng sau lưng mình.
Lúc ấy Cừu Thiên Nhận còn cách mép vực không đầy ba thước, nhìn thấy
trước mặt người đều là kình địch, tình thế nguy hiểm quả thật bình sinh chưa
từng gặp lúc ấy hai tay vỗ một cái, hiên ngang nói: -Ta lên Hoa sơn là để giành
danh hiệu Thiên hạ đệ nhất võ công. Hừ hừ, các ngươi lại muốn hợp lực đả
thương ta để trừ bớt một kình địch, hành sự gian ác như thế mà các ngươi
cũng làm được à?
Chu Bá Thông nghĩ lời nói của lão già xấu xa này cũng có mấy phần có lý, bèn
nói: -Được, vậy thì đợi ngày mai luận kiếm xong sẽ lấy cái mạng chó của
ngươi.
Anh Cô lại cao giọng quát: -Oan gia sống chết, ta làm sao chờ tới ngày mai?
Hoàng Dung cũng nói: -Lão Ngoan đồng, gặp người tín nghĩa thì nói chuyện
tín nghĩa, gặp kẻ gian trá thì nói chuyện gian trá. Bây giờ cứ công nhiên mấy
người đánh một mình y xem y làm gì được?
Cừu Thiên Nhận sắc mặt tái xanh, đã thấy dữ nhiều lành ít, đột nhiên lúc nguy
hiểm nảy ý khôn, kêu lên: -Các ngươi dựa vào cái gì mà giết ta?
Người thư sinh nói: -Ngươi làm ác đã nhiều, ai cũng có quyền giết.
Cừu Thiên Nhận ngẩng đầu lên trời cười hô hô, nói: -Nếu nói động võ, các
ngươi cậy đông hiếp ít thì một mình ta không phải là đối thủ, nhưng nói tới thị
phi thiện ác, ha ha, Cừu Thiên Nhận một mình ở đây, vị nào bình sinh chưa
giết ai, chưa phạm qua tội lỗi, thì xin mời bước lên động thủ. Tại hạ xin vươn
cổ chịu chết, nếu cau mày một cái thì quyết không phải là hảo hán.
Nhất Đăng đại sư thở dài một tiếng lui ra trước tiên, ngồi xuống đất xếp bằng
cúi đầu. Mọi người bị câu ấy của Cừu Thiên Nhận trói buộc, đều nghĩ tới
những điều lầm lỗi mình đã phạm trong đời. Ngư Tiều Canh Độc bốn người
năm xưa làm đại thần ở Đại Lý đều đã giết người, tuy nói là làm việc công
nhưng rốt lại cũng không khỏi có khi sai lầm. Chu Bá Thông và Anh Cô nhìn
nhau một cái, nhớ tới chuyện hối hận trong đời, trong lòng ai cũng thẹn
thùng. Quách Tĩnh lúc tây chinh trong chiến trận giết người không ít, vốn đã
tự thấy mình có lỗi, Hoàng Dung nhớ tới việc gần đây làm cha lo lắng rất là bất
hiếu, còn như bịa đặt lừa dối người khác thì càng không thể kể xiết.
Cừu Thiên Nhận nói câu ấy ra khiến mọi người nghẹn lời không đáp được, nghĩ
thầm cơ hội tốt không nên bỏ qua, sãi chân bước tới trước mặt Quách Tĩnh.
Thấy y nghiêng người tránh qua, Cừu Thiên Nhận vận kình vào chân đang
định vọt lên, đột nhiên sau tảng đá có một ngọn trúc bổng vươn ra đánh tới
giữa mặt.
Một bổng này đánh ra vô cùng đột ngột, Cừu Thiên Nhận chưởng trái phóng
ra, đang định lật cổ tay nắm trúc bổng, nào ngờ ngọn bổng đâm luôn ba nhát,
trong chớp mắt đã chia ra điểm vào ba đại huyệt trước ngực y. Cừu Thiên
Nhận cả kinh, chỉ thấy ngọn trúc bổng phóng tới như gió, không sao đón đỡ,
cũng không thể né tránh, đành lui lại mép vực. Phía sau tảng đá có một bóng
đen theo ngọn bổng bước ra đứng sững lại đó. Quách Tĩnh Hoàng Dung cùng
kêu lên: -Sư phụ?
Chính là Cửu chỉ thần cái Hồng Thất công.
Cừu Thiên Nhận mắng: -Lão khiếu hóa, ngươi cũng tới đây nhiều chuyện. Còn
chưa tới kỳ luận kiếm à? Hồng Thất công nói: -Ta tới trừ gian, chứ ai luận kiếm
với ngươi.
Cừu Thiên Nhận nói: -Được, đại anh hùng đại hiệp sĩ, ta là kẻ gian, ngươi thì
xưa nay là người tốt, chưa làm việc gì xấu?
Hồng Thất công nói: -Không sai, lão khiếu hóa nhất sinh giết hai trăm ba mươi
mốt người, kẻ nào cũng là quân gian ác, nếu không là tham quan ô lại, thổ
hào ác bá thì là đại gian đại ác, phụ nghĩa bạc hạnh. Lão khiếu hóa tham ăn
tham uống nhưng bình sinh chưa từng giết người nào tốt. Cừu Thiên Nhận
ngươi là người thứ hai trăm ba mươi hai đấy!
Mấy câu ấy đại nghĩa rõ ràng, Cừu Thiên Nhận nghe xong không kìm được
hoảng sợ. Hồng Thất công lại nói: -Cừu Thiên Nhận, bang chủ đời trước của
Thiết chưởng bang ngươi là Tư Đồ Kiếm Nam anh hùng thế nào, một đời tận
trung báo quốc. Sư phụ ngươi là Thượng Quan bang chủ cũng là một hán tử
cứng cỏi. Ngươi tiếp nhiệm chức bang chủ của sư phụ, lại câu kết với người
Kim, tư thông với giặc bán nước, sau khi chết đi còn mặt mũi nào gặp Tư Đồ
bang chủ và sư phụ ngươi Thượng Quan bang chủ? Ngươi lên Hoa sơn muốn
tranh đoạt danh hiệu Thiên hạ đệ nhất võ công, đừng nói là võ công của ngươi
chưa chắc đã đứng đầu quần hùng, cho dù là vô địch trên đời, anh hùng thiên
hạ lại có thể khâm phục tên gian tặc bán nước như ngươi à?
Mấy câu ấy khiến Cừu Thiên Nhận nghe xong như ngây như ngốc, những việc
làm mấy mươi năm nay lần lượt hiện ra trong lòng, nhớ lại lời sư phụ răn dạy
ngày xưa, về sau mình tiếp nhiệm chức bang chủ Thiết chưởng bang, sư phụ
nằm trên giường bệnh truyền lại di huấn bang quy, đinh ninh răn dạy phải yêu
nước thương dân thế nào, nào ngờ mình vừa hơi lớn tuổi, võ công tăng tiến,
càng lúc càng làm ngược với tôn chỉ trung nghĩa báo quốc, giết giặc cứu nước
của bản bang. Chìm đắm ngày càng sâu, phẩm chất bang chúng ngày càng
tệ, những người trong sạch trung nghĩa bỏ đi, bọn gian ác thì quy tụ về, càng
khiến Thiết chưởng bang trở thành nơi chứa chất cặn bã, gian tà trộm cướp
làm điều sai trái. Vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy trăng sáng trên trời, cúi xuống
thấy đôi mắt của Hồng Thất công sáng quắc nhìn chằm chặp vào mình, đột
nhiên thiên lương phát khởi, chỉ thấy việc làm một đời không việc gì không
thương luân bại lý, không kìm được toàn thân toát mồ hôi ướt đẫm, thở dài
nói: -Hồng bang chủ, ngươi giáo huấn rất phải.
Rồi quay người lại nhảy luôn xuống vực.
Hồng Thất công tay cầm trúc bổng, chỉ đề phòng y sau lúc hổ thẹn đột nhiên
đột kích, người này võ công không tầm thường, một phen xuất thủ ắt sẽ là
tuyệt chiêu cực kỳ lợi hại, không hề ngờ rằng y lại đột nhiên tự tử. Đang kinh
ngạc chợt bên cạnh bóng xám chớp lên, Nhất Đăng đại sư thân hình đã tới
cạnh bờ vực, y vốn đang ngồi xếp bằng, lúc ấy vẫn ngồi xếp bằng, tay trái
vươn ra nắm hai chân Cừu Thiên Nhận kéo mạnh y lên nói: -Thiện tai, thiện
tai! Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, ngươi đã hối cải những điều sai trái trước
đây, thay đổi tính tình vẫn còn không muộn.
Cừu Thiên Nhận bật tiếng khóc lớn, quỳ xuống trước Nhất Đăng đại sư, trong
lòng có ngàn muôn lời nhưng không nói được câu nào.
Anh Cô thấy y quay lưng về phía mình, đúng là cơ hội tốt để trả thù, bèn rút
đao sắt trong bọc ra sấn tới đâm mạnh xuống lưng y.
Chu Bá Thông kêu lên: -Khoan đã!
Đưa tay đỡ cổ tay bà ta. Anh Cô giận, cao giọng quát: -Ngươi làm gì thế?
Chu Bá Thông từ khi bà ta xuất hiện đã run rẩy sợ sệt bị bà ta mắng một câu
giữa mặt, bèn kêu lên: -Ái chà?
Rồi xoay người chạy ra sau núi. Anh Cô nói: -Ngươi đi đâu thế?
Rồi đuổi theo sau. Chu Bá Thông kêu lớn: -Ta đau bụng phải đi cầu.
Anh Cô hơi sững người. Rồi không đếm xỉa gì tới, vẫn sãi chân đuổi mau theo.
Chu Bá Thông cả kinh kêu lớn: -Ái chà, không xong rồi. Quần ta toàn là phân,
thối lắm, bà đừng tới đây.
Anh Cô tìm y hai mươi năm, nghĩ lần này mà để y chạy thoát thì sau này sẽ
không thể gặp lại nữa, bất kể y són ra quần thật hay không, cứ đuổi sát tới.
Chu Bá Thông nghe tiếng bước chân tới gần, sợ tới mức hồn phi phách tán,
vốn y nói són ra quần là giả, chỉ mong dọa cho Anh Cô không dám tới gần,
mình có thể thừa cơ chạy thoát. Nào ngờ trong lúc hoảng sợ, kêu lớn một
tiếng, quả thật són luôn ra quần.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung thấy đôi oan gia này càng chạy càng xa, rốt lại
trước sau cùng chuyển qua sườn núi đều cảm thấy buồn cười, quay lại chỉ
thấy Nhất Đăng đại sư đang nói khẽ vào tai Cừu Thiên Nhận, Cừu Thiên Nhận
không ngừng gật đầu. Nhất Đăng đại sư nói hồi lâu, đứng lên nói: -Đi thôi?
Quách Hoàng hai người vội bước lên bái kiến, lại thi lễ với bốn người Ngư Tiều
Canh Độc.
Nhất Đăng vỗ lên đầu hai người, mặt hiện nét vui vẻ thần sắc rất từ hòa, nói
với Hồng Thất công: -Thất huynh, cố nhân vẫn khỏe, anh phong còn hơn xưa,
lại thu được hai vị hiền đồ, quả thật đáng vui đáng mừng.
Hồng Thất công khom lưng nói: -Đại sư vẩn khỏe.
Nhất Đăng cười khẽ nói: -Núi cao sông dài, có ngày gặp lại.
Rồi chắp hai tay làm lễ xoay người định đi. Hồng Thất công kêu lên: -Ngày mai
luận kiếm rồi, đại sư đi đâu?
Nhất Đăng quay người lại cười nói: -Nghĩ lão nạp là người ngoài đời, đâu dám
sánh vai tranh tài với anh hùng thiên hạ. Hôm nay lão nạp tới đây là vì muốn
giải hóa một trường oan nghiệt kéo dài hai mươi năm, may là công đức được
viên mãn. Thất huynh, hào kiệt trên đời ngoài ngươi ra còn ai? Ngươi cần gì
phải tự khiêm?
Nói xong chắp tay làm lễ, dắt tay Cừu Thiên Nhận đi thẳng xuống núi. Bốn đại
đệ tử nước Đại Lý cùng hướng về Hồng Thất công vái dài, đi theo sư phụ.
Người thư sinh bước qua cạnh Hoàng Dung, thấy nàng trên trán ửng hồng, vẻ
mặt vui sướng, cười ngâm: -Chỗ thấp có gai, Cành mềm dịu dàng?
Hoàng Dung nghe y trêu ghẹo mình, cũng ngâm: -Gà đậu trên chuồng, Mặt
trời đã xế?
Người thư sinh cười hô hô, vái dài chia tay.
Quách Tĩnh nghe mà không hiểu gì cả, bèn hỏi: -Dung nhi, mới rồi lại là tiếng
Phạn à?
Hoàng Dung cười nói: -Không, đó là câu trong kinh Thi.
Quách Tĩnh nghe nói họ đối đáp thi văn với nhau cũng không hỏi nữa. Hoàng
Dung cười hề hề nhìn y, nghĩ thầm: -Vị Trạng nguyên này cũng rất thông
minh, đoán được tâm sự của mình. Y dẫn hai câu trong kinh Thi, đoạn dưới có
ba câu “Vui chàng vô tri, Vui chàng chưa ai, Vui chàng chưa vợ”, vốn là bài
tình ca về việc thiếu nữ yêu đương một người đàn ông chưa vợ, chỉ vào Tĩnh
ca ca cũng rất phù hợp, nói y là một gã tiểu tử ngốc chưa lấy vợ, mình rất là
yêu thương.
Nghĩ tới đó đột nhiên khẽ kêu lên: -Ái chà?
Quách Tĩnh vội hỏi: -Cái gì thế!
Hoàng Dung cười khẽ nói: -Ta dẫn hai câu kinh Thi ấy, đoạn dưới là Trâu dê về
thôi, Trâu dê về chuồng, nói là đã không còn sớm, bò dê xuống núi về chuồng
dê chuồng bò đi, vốn mắng Trạng nguyên là súc vật nhưng như thế lại là mắng
cả Nhất Đăng đại sư.
Quách Tĩnh cũng không đếm xỉa gì tới mấy câu châm chọc của nàng, trong
lòng chỉ nghĩ tới lời Hồng Thất công mắng Cừu Thiên Nhận vừa rồi, bao nhiêu
khổ não trong bấy nhiêu ngày dằn vặt y đều được mấy câu ấy giải thích, đột
nhiên nghĩ ra “Sư phụ nói bình sinh ông đã giết hai trăm ba mươi mốt người,
nhưng hai trăm ba mươi mốt người ấy đều là kẻ ác. Chỉ cần không giết lầm
một người tốt thì có thể hỏi lòng không thẹn. Xem lúc sư phụ chỉ trích Cừu
Thiên Nhận mới thần oai lẫm liệt làm sao. Võ công của Cừu Thiên Nhận chưa
chắc đã thua kém sư phụ, chỉ là tà không thắng được chính nên đã mất khí
thế trước. Chỉ cần mình đem một thân võ công làm nghĩa hành thiện, thì cần
gì phải quên hết công phu đã học?
Đạo lý ấy thật ra rất giản dị bình thường, Khưu Xử Cơ đã từng nói với y, chỉ là
y không hoàn toàn tin phục Khưu Xử Cơ, mà y thẹo Thành Cát Tư Hãn tây
chinh, nhìn thấy thảm trạng tàn sát, sự tàn khốc của chiến tranh, nỗi khổ của
sinh dân, mẹ chết thảm dưới đao, trong đòng càng chán ghét việc binh đao
chinh chiến mới có một phen khổ não suy nghĩ như thế. Nhưng trải qua một
phen như thế lòng hướng thiện của y càng cao thêm một tầng.
Quách Hoàng hai người bước lên bái kiến sư phụ, cùng kể chuyện sau khi chia
tay. Nguyên là Hồng Thất công theo Hoàng Dược Sư tới dưỡng thương ở đảo
Đào Hoa, dùng nội công thượng thặng trong thiên tổng cương của Cửu âm
chân kinh tự đả thông kinh mạch, qua nửa năm thì đã khỏi hẳn, lại qua nửa
năm thì khôi phục được toàn bộ thần công. Hoàng Dược Sư vì lo cho con gái,
khi y vừa khỏi hẳn lập tức lên bắc tìm con. Hồng Thất công rời đảo chậm hơn,
mấy hôm trước từng gặp bọn Lỗ Hữu Cước nên cũng biết qua chuyện Quách
Hoàng hai người.
Ba người trò chuyện một lúc, Quách Tĩnh nói: -Sư phụ, người nghỉ một lúc đi,
trời sắp sáng rồi, đến lúc luận kiếm tỷ võ ắt phải dùng sức.
Hồng Thất công cười nói: -Ta tuổi tác càng già, lòng hiếu thắng càng mạnh,
nghĩ tới lúc qua chiêu với Đông tà Tây độc lại càng hồi hộp không yên, nói xa
cũng thật buồn cười. Dung nhi, mấy năm nay võ công của cha ngươi tăng
tiến, ngươi đoán thử xem đến lúc tỷ thí thì hai người cha ngươi và sư phụ
ngươi ai thắng ai thua?
Hoàng Dung nói: -Võ công của lão nhân gia người và cha con xưa nay khó
phân cao thấp, nhưng hiện người biết Cửu âm thần công, cha con làm sao là
địch thủ của người được? Đến lúc gặp cha con, con sẽ nói với ông đừng tỷ thí,
trở về đảo Đào Hoa sớm cho xong.
Hồng Thất công nghe ngữ khí của nàng có vẻ kỳ lạ, thoáng ngẫm nghĩ đã hiểu
ý, bèn hô hô cười lớn, nói: -Ngươi không cần quanh co, Cửu âm thần công là
của hai người các ngươi, ngươi muốn khích ta, lão khiếu hóa cũng không mặt
dày sử dụng đâu. Đến lúc tỷ thí với Hoàng lão tà, ta chỉ dùng võ công vốn có
của mình là được.
Hoàng Dung đang muốn y nói ra câu ấy, liền cười nói: -Sư phụ, nếu người
thua dưới tay cha con, con sẽ nấu một trăm món ngon cho người ăn, để người
vui lòng thua cũng thoải mái.
Hồng Thất công nuốt nước bọt một cái, hừ một tiếng nói: -Con nhóc ngươi
tâm địa không tốt, vừa khích tướng vừa đánh cuộc, điêu ngoa cổ quái, chỉ
trông mong cha mình đắc thắng.
Hoàng Dung cười một tiếng, còn chưa trả lời, Hồng Thất công đứng phắt dậy,
chỉ ra sau lưng Hoàng Dung quát: -Lão Độc vật, ngươi tới sớm đấy.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung giật mình nhảy bật lên đứng cạnh Hồng Thất
công, quay lại chỉ thấy thân hình cao lớn của Âu Dương Phong đang đứng đó.
Y rón rén lần tới không một tiếng động, hai người không hề phát hiện ra, đều
vô cùng hoảng sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.