Chicken Soup For The Soul - Tập 1 - Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống

My father when I was… – Nghĩ về Cha…My father when I was…

4 years old:My daddy can do anything.
5 years old:My daddy knows a whole lot.
6 years old:My dad is smarter than your dad.
8 years old:My dad doesn’t know exactly everything.
10 years old:In the olden days when my dad grew up, things were sure different.
12 years old:Oh, well, naturally, Father doesn’t know anything about that. He is too old to remember his childhood.
14 years old:Don’t pay any attention to my father. He is so old-fashioned!
21 years old:Him? My Lord, he’s hopelessly outof-date.
25 years old:Dad knows a little bit about it, but then he should because he has been around so long.
30 years old:Maybe we should ask Dad what he thinks. After all, he’s had a lot of experience.
35 years old:I’m not doing a single thing until I talk to Dad.
40 years old:I wonder how Dad would have handled it. He was so wise and had a world of experience.
50 years old:I’d give anything if Dad were here now so I could talk this over with him. Too bad I didn’t appreciate how smart he was. I could have learned a lot from him.

– Ann Landers

A place is nothing, not even space, unless at its heart a figure stands.

– Amy Lowell

4 tuổi:Cha là người có thể làm bất cứ điều gì.
5 tuổi:Cha là người biết tất cả mọi thứ.
6 tuổi:Cha tôi thông minh hơn cha bạn.
8 tuổi:Cha không hẳn biết chính xác tất cả mọi thứ.
10 tuổi:Thời thơ ấu của cha, mọi thứ chắc là khác bây giờ.
12 tuổi:Ồ, đương nhiên, cha chẳng biết gì về điều đó cả. Cha không còn nhớ về thời thơ ấu nữa.
14 tuổi:Đừng có để tâm tới cha tôi làm gì. Ông ấy thật là lạc hậu!
21 tuổi:Cha tôi ư? Ôi trời, ông ấy không theo kịp thời đại đâu.
25 tuổi:Cha có biết chút chút về điều đó, vì ông đã trải qua nó rồi.
30 tuổi:Có lẽ chúng ta nên hỏi xem cha nghĩ gì về chuyện này. Dẫu sao, ông cũng có nhiều kinh nghiệm.
35 tuổi:Tôi sẽ không làm bất kì điều gì mà không hỏi qua ý kiến của cha.
40 tuổi:Tôi tự hỏi làm thế nào mà cha lại xoay xở được việc ấy nhỉ. Cha quả thật thông minh và đầy kinh nghiệm.
50 tuổi:Tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để được gặp cha ngay lúc này, để tôi có thể chuyện trò với ông. Thật tệ, tôi đã không đánh giá cao sự thông minh của cha. Lẽ ra, tôi đã có thể học hỏi được rất nhiều từ cha.

– Ann Landers

Dù là thiên đường thì cũng chẳng là gì nếu như nơi đó không có chỗ cho trái tim ngự trị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.