Chicken Soup For The Soul - Tập 1 - Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống

What you are is as important as what you do – Cái giá cảu sự trung thựcWhat you are is as important as what you do

It was a sunny Saturday afternoon in Oklahoma City. I and my friend was taking his two little boys to an entertainment club. My friend walked up to the man at the ticket counter and said: “How much is it to get in? I’d like four tickets.”

The young man replied, “$3.00 for you and $3.00 for any kid who is older than six. We let them in free if they are six or younger. How old are they?”

My friend replied, “This boy is seven and the younger one is four, so I guess I owe you $9.00.”

The man at the ticket counter looked him surprisedly then said:

“You could have saved yourself $3.00. You could have told me that the older one was six; I wouldn’t have known the difference.”

My friend softly replied:

“Yes, that may be true, but the kids would have known the difference. I don’t want to sell my honest and the respect from my children with only $3.00.”

– Patricia Fripp

Honesty is the first chapter in the book of wisdom.

– Thomas Jefferson

No legacy is so rich as honesty.

– William Shakespeare

Cái giá của sự trung thực

Vào một buổi chiều thứ Bảy đầy nắng ở thành phố Oklahoma, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn tôi tiến đến quầy vé và hỏi: “Vé vào cửa là bao nhiêu? Bán cho tôi bốn vé”.

Người bán vé trả lời: “3 đô la một vé cho người lớn và trẻ em trên sáu tuổi. Trẻ em từ sáu tuổi trở xuống được vào cửa miễn phí. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi?”.

“Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ lên bốn”, bạn tôi trả lời, “như vậy tôi phải trả cho ông 9 đô la tất cả”.

Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói:

“Lẽ ra ông đã tiết kiệm cho mình được 3 đô la đấy. Ông có thể nói rằng đứa lớn chỉ mới sáu tuổi, tôi làm sao mà biết được sự khác biệt đó chứ!”

Bạn tôi từ tốn đáp lại:

“Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ không thể biết được. Nhưng bọn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của những đứa con và lòng trung thực của mình chỉ với 3 đô la.”

– Patricia Fripp

Lòng trung thực là chương đầu tiên của cuốn sách trí tuệ.

– Thomas Jefferson

Không có di sản nào quý giá bằng lòng trung thực.

– William Shakespeare


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.