Chicken Soup For The Soul - Tập 1 - Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống

Two brothers – Hai anh emTwo brothers

Two brothers worked together on the family farm. One was married and had a large family. The other was single. At the day’s end, the brothers shared everything equally, produce and profit.

Then one day, the single brother said to himself, “It’s not right that we should share equally the produce and the profit. I’m alone and my needs are simple.” So each night he took a sack of grain from his bin and crept across the field between their houses, dumping it into his brothers’ bin.

Meanwhile, the married brother said to himself, “It’s not right that we should share the produce and the profit equally. After all, I’m married and I have my wife and my children to look after me in years to come. My brother has no one, and no one to take care of his future.” So each night he took a sack of grain and dumped it into his single brother’s bin.

Both men were puzzled for years because their supply of grain never dwindled. Then one dark night the two brothers bumped into each other. Slowly it dawned on them what was happening. They dropped their sacks and embraced one another…

– Source Unknown

From Brain Cavanaugh’s More Sower’s Seeds

For it is in giving that we receive.

– Saint Francis of Assisi

Hai anh em

Có hai anh em nhà nọ cùng làm việc trên một nông trại của gia đình. Người anh đã lập gia đình, còn người em vẫn độc thân. Mỗi khi kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, hai anh em lại chia đều những gì mình đã làm được trong ngày, cả phần lúa gạo cũng như lợi nhuận.

Một ngày nọ, người em bỗng nghĩ thầm trong bụng: “Thật không công bằng khi chia đôi mọi thứ với anh. Mình chỉ có một thân một mình, có cần gì nhiều đâu cơ chứ!”. Nghĩ thế, nên từ đó trở đi, cứ mỗi tối, anh lại lấy bớt phần thóc của mình, băng qua cánh đồng nhỏ giữa hai nhà và đổ vào kho thóc của người anh.

Trong khi ấy, người anh cũng thầm nghĩ trong lòng: “Thật không công bằng khi mình chia đều mọi thứ với em. Mình đã có vợ, có con, không còn phải lo lắng điều gì nữa, còn em mình chỉ có một mình, đâu có ai để lo cho tương lai”. Và thế là người anh, vào mỗi tối, cũng lấy bớt phần thóc của mình và đổ vào kho của người em.

Cả hai anh em đều rất ngạc nhiên khi lượng thóc của mình vẫn không vơi đi chút nào so với trước đó. Rồi một tối nọ, cả hai anh em va phải nhau trong lúc thực hiện kế hoạch của mình. Và họ đã hiểu ra mọi chuyện. Bỏ rơi bao thóc trên tay, hai anh em xúc động ôm chầm lấy nhau…

– Khuyết danh

Theo More Sower’s Seeds của Brian Cavanaugh

Chính những điều chúng ta cho đi sẽ là những gì chúng ta nhận lại.

– Saint Francis of Assisi


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.