Chicken Soup For The Soul - Tập 3 - Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống

Overcoming Obstacles-Vượt qua trở ngạiOvercoming Obstacles

For me, it’s a kind of fun to do the impossible!

– Walt Disney

Vượt qua trở ngại

Với tôi, hạnh phúc là khi làm được những điều không thể!

– Walt Disney


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.