Thông tin truyện

Kinh Dịch Trọn Bộ

Tác giả:

Ngô Tất Tố

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2387

Kinh Dịch Trọn Bộ

Bộ sách Kinh Dịch Trọn Bộ là kết tinh trí tuệ của văn hóa Trung Hoa cổ đại.

Kinh Dịch phát hiện tính quy luật và phương pháp nhận thức, dự đoán, xử lý sự vật, và với ý nghí nghĩa phương pháp luận này, nó có ảnh hưởng quan trọng đối với nhiều lĩnh vực như triết học, khoa học xã hội, văn hóa nghệ thuật… của Trung Hoa từ xưa đến nay.

Lật mở từng trang sách Kinh Dịch, bạn sẽ có cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái, bạn hẳn sẽ không nghĩ rằng quản lý trong học thuật truyền thống lại được viết ra gần gũi, dễ hiểu đến thế.
Ở đó, bạn không hề thấy bất kỳ hơi thở nào mang âm hưởng nghiên cứu Nho giáo, càng không hề thấy chỗ nào khó hiểu cả.
Đáng quý hơn là, bạn sẽ thấy mỗi một điểm trong cuốn sách này đều liên quan mật thiết đến công việc của bản thân mình. Mỗi một quan điểm, mỗi một kiến giải trong đó đều giúp chúng ta thoát ra khỏi khó khăn và cản trở để trưởng thành trong công việc.

Dịch có bốn điều thuộc về Đạo của thánh nhân: để Nói thì chuộng Lời, để Hành động thì chuộng sự Biến đổi, để chế Đồ đạc thì chuộng Hình tượng, để Bói toán thì chuộng lời Chiêm đoán của nó. Cái lẽ lành, dữ, tiêu, lớn, cái đạo tiến, lui, còn, mất, có đủ ở Lời. Suy Lời xét Quẻ, có thể biến sự Biến đổi, thì sự Chiêm đoán tự nhiên ngụ ở trong đó.

Quân tử khi ở yên thì coi Hình tượng và gẫm Lời lẽ của nó, khi hành động thì coi sự Biến đổi mà gẫm lời suy đoán của nó. Hiểu Lời mà không đạt ý của nó thì có, chứ chưa có ai không hiểu Lời mà thông được Ý của nó bao giờ…” (Hà Nam Trình Di Chính Thúc Tự).

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Kinh Dịch Trọn Bộ – Giới thiệu 02/12/2017
2 Kinh Dịch Trọn Bộ – NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT 02/12/2017
3 Kinh Dịch Trọn Bộ – TỰA CỦA TRÌNH DI 02/12/2017
4 Kinh Dịch Trọn Bộ – ĐỒ THUYẾT CỦA CHU HY 02/12/2017
5 Kinh Dịch Trọn Bộ – DỊCH THUYẾT CƯƠNG LĨNH 02/12/2017
6 Kinh Dịch Trọn Bộ – CHU DỊCH THƯỢNG KINH 02/12/2017
7 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ KIỀN 02/12/2017
8 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ KHÔN 02/12/2017
9 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ TRUÂN 02/12/2017
10 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ MÔNG 02/12/2017
11 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ NHU 02/12/2017
12 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ TỤNG 02/12/2017
13 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ SƯ 02/12/2017
14 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ TỴ 02/12/2017
15 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ TIỂU SÚC 02/12/2017
16 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ LÝ 02/12/2017
17 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ THÁI 02/12/2017
18 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ BĨ 02/12/2017
19 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ ĐỒNG NHÂN 02/12/2017
20 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ ĐẠI HỮU 02/12/2017
21 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ KHIÊM 02/12/2017
22 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ DỰ 02/12/2017
23 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ TÙY 02/12/2017
24 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ CỔ 02/12/2017
25 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ LÂM 02/12/2017
26 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ QUÁN 02/12/2017
27 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ PHỆ HẠP 02/12/2017
28 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ BÍ 02/12/2017
29 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ BÁC 02/12/2017
30 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ PHỤC 02/12/2017
31 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ VÔ VỌNG 02/12/2017
32 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ ĐẠI SÚC 02/12/2017
33 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ DI 02/12/2017
34 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ ĐẠI QUÁ 02/12/2017
35 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ TẬP KHẢM 02/12/2017
36 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ LY 02/12/2017
37 Kinh Dịch Trọn Bộ – CHU DỊCH HẠ KINH 02/12/2017
38 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ HẰNG 02/12/2017
39 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ ĐỘN 02/12/2017
40 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ ĐẠI TRÁNG 02/12/2017
41 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ TẤN 02/12/2017
42 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ MINH DI 02/12/2017
43 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ GIA NHÂN 02/12/2017
44 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ KHUÊ 02/12/2017
45 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ KIỂN 02/12/2017
46 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ GIẢI 02/12/2017
47 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ TỔN 02/12/2017
48 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ ÍCH 02/12/2017
49 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ QUẢI 02/12/2017
50 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ CẤU 02/12/2017
51 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ TỤY 02/12/2017
52 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ THĂNG 02/12/2017
53 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ KHỐN 02/12/2017
54 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ TỈNH 02/12/2017
55 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ CÁCH 02/12/2017
56 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ ĐỈNH 02/12/2017
57 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ CHẤN 02/12/2017
58 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ CẤN 02/12/2017
59 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ TIỆM 02/12/2017
60 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ QUI MUỘI 02/12/2017
61 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ PHONG 02/12/2017
62 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ LỮ 02/12/2017
63 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ TỐN 02/12/2017
64 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ ĐOÁI 02/12/2017
65 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ HOÁN 02/12/2017
66 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ TIẾT 02/12/2017
67 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ TRUNG PHU 02/12/2017
68 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ TIỂU QUÁ 02/12/2017
69 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ KÝ TẾ 02/12/2017
70 Kinh Dịch Trọn Bộ – QUẺ VỊ TẾ 02/12/2017

Bình luận