Làm giàu nhanh chóng

NGUYÊN TẮC THỨ 24:TRONG KINH DOANH, PHẦN “ĐAU ĐẦU” NẰM Ở “TIỀN PHƯƠNG”, NHƯNG TIỀN NẰM Ở “HẬU PHƯƠNG”

(IN BUSINESS, THE HEADACHES ARE IN THE FRONT END, BUT THE MONEY’S IN THE BACK END)

Người ta phân chia hoạt động của doanh nghiệp ra thành hai phần “Front-End” và “Back-End”.

“Front-End” có thể hiểu là “Tiền phương” gồm những bộ phận liên quan đến khách hàng như marketing, bán hàng, hỗ trợ khách hàng… Bộ phận này phải gồm những con người được huấn luyện kỹ, thích giao tiếp, hiểu khách hàng, thấm nhuần tư tưởng “khách hàng là thượng đế”. Tại sao “Front-End” lại đau đầu?

Vì không có công thức có sẵn trong marketing, trong giao tiếp với khách hàng, vì phải cạnh tranh, và khách hàng không phải ai cũng dễ chịu…

“Back-End” có thể hiểu là “Hậu phương” gồm những bộ phận không trực tiếp làm việc với khách hàng, như là Sản xuất, Hành chánh, Nhân sự, Tài chính… Tuy nhiên, trong “Làm giàu nhanh chóng”, quan điểm “Back-End” chỉ việc phải tận dụng danh sách khách hàng sẵn có để cung cấp tiếp cho họ những sản phẩm / dịch vụ cộng thêm, để tăng doanh số.

Nhiều việc phải làm quá nhỉ? Một mình bạn có làm được hết không? Nếu bạn nói “hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ dần dần làm hết được” thì bạn lại quên mất yếu tố tốc độ trong “Làm giàu nhanh chóng”: bỏ lỡ thời điểm thì sẽ bỏ mất cơ hội kiếm tiền. Vì thế:


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.