Tốc Độ Của Niềm Tin

PHẦN II. LÀN SÓNG THỨ NHẤT – NIỀM TIN VÀO CHÍNH MÌNHNguyên tắc của sự Tín nhiệm

Mô hình 5 Làn sóng của Niềm tin là phép ẩn dụ về tác động của niềm tin trong cuộc sống. Niềm tin khởi đầu từ bản thân chúng ta lan sang các mối quan hệ, tổ chức và khắp các mối quan hệ trên thương trường và trong xã hội toàn cầu. Mô hình này phản ánh sức mạnh của phương pháp tiếp cận “từ trong ra ngoài”: muốn xây dựng niềm tin với người khác, trước hết chúng ta phải bắt đầu từ chính bản thân mình.

Từ Làn sóng thứ nhất – Niềm tin vào chính mình – chúng ta biết được nguyên tắc cơ bản để xây dựng và gìn giữ niềm tin ở mọi mức độ là sự tín nhiệm, hay sự đáng tin cậy. Chúng ta cần tự hỏi xem bản thân chúng ta có đáng tin cậy hay không, chúng ta có thuộc loại người được người khác tín nhiệm hay không.

Điều đáng mừng là chúng ta có thể làm tăng khả năng tín nhiệm của bản thân một cách nhanh chóng, đặc biệt nếu chúng ta hiểu rõ bốn yếu tố then chốt, hay bốn điều “cốt lõi” về tính cách và năng lực. Khi chúng ta phát triển được bốn yếu tố cốt lõi này, chúng ta sẽ làm tăng mức độ tín nhiệm của bản thân. Khi đó chúng ta sẽ có cơ sở vững chắc để xây dựng và duy trì niềm tin trong tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.