Thông tin truyện

Chuông Nguyện Hồn Ai

Thể loại:

Tiểu thuyết

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

3754

Chuông Nguyện Hồn Ai

Chuông nguyện hồn ai là một trong những tác phẩm lớn của Hemingway, của văn học tiến bộ nước Mỹ, của văn học hiện đại thế giới. Ông là một người đa tài với nhiều cống hiến lớn cho cách mạng cũng như văn học.Trong Chuông nguyện hồn ai, chúng ta tìm được những đoạn trữ tình sâu sắc ca ngợi tâm hồn cao cả của con người, tình bạn, tình yêu cảm động giữa Jorđan và Maria trên đoạn đường đi tìm En Xorđô và đêm cuối cùng của đời anh; ca ngợi lòng dũng cảm nhưng cao quý của En Xorđô, Axenmô, Pila… Trong tác phẩm còn có những đoạn mô tả chiến dịch quân sự một cách đầy đủ, chính xác; những đoạn mô tả sắc nét và sinh động phong tục và tập quán sinh hoạt của người dân Tây Ban Nha.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Chuông Nguyện Hồn Ai – Giới thiệu 30/05/2018
2 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 1 30/05/2018
3 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 2 30/05/2018
4 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 3 30/05/2018
5 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 4 30/05/2018
6 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 5 30/05/2018
7 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 6 30/05/2018
8 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 7 30/05/2018
9 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 8 30/05/2018
10 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 9 30/05/2018
11 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 10 30/05/2018
12 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 11 30/05/2018
13 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 12 30/05/2018
14 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 13 30/05/2018
15 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 14 30/05/2018
16 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 15 30/05/2018
17 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 16 30/05/2018
18 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 17 30/05/2018
19 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 18 30/05/2018
20 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 19 30/05/2018
21 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 20 30/05/2018
22 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 21 30/05/2018
23 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 22 30/05/2018
24 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 23 30/05/2018
25 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 24 30/05/2018
26 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 25 30/05/2018
27 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 26 30/05/2018
28 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 27 30/05/2018
29 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 28 30/05/2018
30 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 29 30/05/2018
31 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 30 30/05/2018
32 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 31 30/05/2018
33 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 32 30/05/2018
34 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 33 30/05/2018
35 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 34 30/05/2018
36 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 35 30/05/2018
37 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 36 30/05/2018
38 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 37 30/05/2018
39 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 38 30/05/2018
40 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 39 30/05/2018
41 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 40 30/05/2018
42 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 41 30/05/2018
43 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 42 30/05/2018
44 Chuông Nguyện Hồn Ai – Chương 43 30/05/2018

Bình luận