Thông tin truyện

Tình Yêu Thời Thổ Tả

Thể loại:

Tiểu thuyết

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1411

Tình Yêu Thời Thổ Tả

Tình Yêu Thời Thổ Tả là câu chuyện tình say đắm giữa một người đàn ông tên Phlorênhtinô Arixa - con một bà bán hàng vặt, với một người phụ nữ tên Phecmina Đaxa - con một nhà buôn hãnh tiến, giàu có mới phất nhờ ăn cắp và gian lận. Khi mới lớn lên, họ yêu nhau nồng nàn nhưng không lấy được nhau vì họ quá trẻ, không có kinh nghiệm sống cũng như nghị lực lớn để chiến thắng quan niệm môn đăng hộ đối trong hôn nhân. Hơn năm mươi năm, họ sống xa mặt nhưng không cách lòng với bao sóng gió cuộc đời.Có thể nói, Tình Yêu Thời Thổ Tả là một bản cáo trạng đanh thép đối với một xã hội hủ lậu dựa trên sự đánh giá con người không bằng phẩm giá người mà bằng số của cải anh ta có được. Nó đã bóp chết bao mối tình trong sáng và tươi đẹp. Muốn có tình yêu và hạnh phúc tình yêu, con người nhất thiết phải được giải phóng khỏi xã hội đó. Nhưng tác giả đã không dừng lại ở chỉ một thông điệp này, ông còn đi xa hơn nữa khi nói rằng: Tình Yêu Thời Thổ Tả là sự suy nghĩ về tình yêu của con người ở mọi lứa tuổi. Con người không chỉ yêu nhau khi đang độ thanh xuân, khi đang ở tuổi tráng niên mà còn yêu nhau khi đã tóc bạc răng long và chính ở tuổi này, họ yêu nhau chân thực hơn và vì thế cũng da diết hơn, si mê hơn.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 01 31/05/2018
2 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 02 31/05/2018
3 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 03 31/05/2018
4 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 04 31/05/2018
5 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 05 31/05/2018
6 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 06 31/05/2018
7 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 07 31/05/2018
8 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 08 31/05/2018
9 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 09 31/05/2018
10 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 10 31/05/2018
11 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 11 31/05/2018
12 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 12 31/05/2018
13 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 13 31/05/2018
14 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 14 31/05/2018
15 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 15 31/05/2018
16 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 16 31/05/2018
17 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 17 31/05/2018
18 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 18 31/05/2018
19 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 19 31/05/2018
20 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 20 31/05/2018
21 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 21 31/05/2018
22 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 22 31/05/2018
23 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 23 31/05/2018
24 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 24 31/05/2018
25 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 25 31/05/2018
26 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 26 31/05/2018
27 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 27 31/05/2018
28 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 28 31/05/2018
29 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 29 31/05/2018
30 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 30 31/05/2018
31 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 31 31/05/2018
32 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 32 31/05/2018
33 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 33 31/05/2018
34 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 34 31/05/2018
35 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 35 31/05/2018
36 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 36 31/05/2018
37 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 37 31/05/2018
38 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 38 31/05/2018
39 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 39 31/05/2018
40 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 40 31/05/2018
41 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 41 31/05/2018
42 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 42 31/05/2018
43 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 43 31/05/2018
44 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 44 31/05/2018
45 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 45 31/05/2018
46 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 46 31/05/2018
47 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 47 31/05/2018
48 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 48 31/05/2018
49 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 49 31/05/2018
50 Tình Yêu Thời Thổ Tả – Chương 50 (Hết) 31/05/2018

Bình luận