22 Quy Luật Không Thay Đổi Về Xây Dựng Nhãn Hiệu

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG NHÃN HIỆU LÀ GÌ?



Trên quan điểm doanh nghiệp, xây dựng nhạn hiệu trên thị trường cũng tương tự như xây dựng nhãn hiệu trên nông trại.
Một chương trình xây dựng thương hiệu phải được thiết kế để phân biệt con bò cái của bạn vơi những con bò khác trong nông trại. Cho dù tất cả các gia súc trong nộng trại trông khá giống nhau.
Một chương trình xây dựng nhãn hiệu thành công dựa vào khái niệm tính đặc thù. Nó tạo ra trong tâm trí của khách hàng tiềm năng sự nhận thức rằng không có sản phẩm nào trên thị trường giống sản phẩm của bạn.
Một nhãn hiệu thành công có thể lôi cuốn mọi người không? Không. Cùng khái niệm tính đặc thù đoan chắc rằng không có một nhãn hiệu nào có thể có một sức lôi cuốn chung.
Thế nhưng, mở rộng cơ sở, mở rộng sức lôi cuốn, và bành trướng mặt hàng, tất cả đều là những xu hướng phổ biến trong tiếp thị. Cùng các lực gắng gia tăng thị phần của một công ty là các lực làm suy yếu sức mạnh nhãn hiệu.
Làm sao để hướng dẫn và điều khiển các lực đó, cả trong lẫn ngoài công ty, là một trong những chủ đề chính của tập sách này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.