Thông tin truyện

Cú Vọ và Đàn Bồ Câu

Tác giả:

AGATHA CHRISTIE

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1262

Cú Vọ và Đàn Bồ Câu

Cú Vọ và Đàn Bồ Câu là một tác phẩm của nữ văn sĩ Agatha Christie , Agatha Christie là nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại của thể loại trinh thám, và đứng thứ hai nếu tính cả các thể loại khác (chỉ xếp sau William Shakespeare). Ước tính đã có khoảng 1 tỷ bản in bằng tiếng Anh và khoảng 1 tỷ bản in bằng 103 thứ tiếng khác những tác phẩm của Christie được tiêu thụ. Một ví dụ cho sự hấp dẫn của những tác phẩm của Agatha Christie ở nước ngoài là bà cũng là tác giả ăn khách nhất mọi thời đại ở Pháp với 40 triệu bản in bằng tiếng Pháp đã tiêu thụ (tính cho đến năm 2003), trong khi người xếp thứ 2 là nhà văn Pháp Emile Zola chỉ là 22 triệu bản.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương I 08/01/2018
2 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương II 08/01/2018
3 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương III 08/01/2018
4 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương IV 08/01/2018
5 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương V 08/01/2018
6 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương VI 08/01/2018
7 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương VII 08/01/2018
8 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương VIII 08/01/2018
9 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương IX 08/01/2018
10 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương X 08/01/2018
11 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XI 08/01/2018
12 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XII 08/01/2018
13 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XIII 08/01/2018
14 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XIV 08/01/2018
15 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XV 08/01/2018
16 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XVI 08/01/2018
17 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XVII 08/01/2018
18 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XVIII 08/01/2018
19 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XIX 08/01/2018
20 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XX 08/01/2018
21 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXI 08/01/2018
22 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXII 08/01/2018
23 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXIII 08/01/2018
24 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXIV 08/01/2018
25 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXV 08/01/2018
26 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXVI 08/01/2018
27 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXVII 08/01/2018
28 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXVIII 08/01/2018
29 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXIX 08/01/2018
30 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXX 08/01/2018
31 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXXI 08/01/2018
32 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXXII 08/01/2018
33 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXXIII 08/01/2018
34 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXXIV 08/01/2018
35 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXXV 08/01/2018
36 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXXVI 08/01/2018
37 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXXVII 08/01/2018
38 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXXVIII 08/01/2018
39 Cú Vọ và Đàn Bồ Câu – Chương XXXIX (Hết) 08/01/2018

Bình luận