Nhị thập tứ hiếu

Chương 14Sinh vào đời nhà Hán, mồ côi cha từ lúc còn bé, Giang Cách chí hiếu. Trong lúc loạn lạc họ Giang cõng mẹ lánh nạn, giữa đường gặp giặc toan bắt đi. Ông kêu van khóc lóc thảm thiết và cho biết còn mẹ già phải phụng dưỡng, nay nếu ông bị bắt đi thì mẹ già không người nuôi nấng. Thấy tình cảnh của Giang Cách đáng thương, giặc tha cho về. Giang Cách liền cõng mẹ chạy về Hạ Bì, cố hết sức làm thuê làm mướn để nuôi mẹ qua cơn loạn lạc. 

Nguyên bản: 
Phụ mẫu đào nguy gian, 
Trung đồ tặc phạm tần, 
Ai cầu câu hoạch miễu, 
Dung lực dĩ cung thân. 

Có nghĩa là: 
Cõng mẹ chạy lánh nạn, 
Giữa đường gặp giặc bắt luôn, 
Kêu van cùng được tha, 
Cố làm thuê để nuôi mẹ. 

Diễn Quốc âm: 
Hán Cách Giang cô đơn từ bé, 
Bước truân chuyên với mẹ đồng cư, 
Đương cơn loạn lạc bơ vơ, 
Một mình cõng mẹ vẫn vơ dọc đường. 
Từng mấy độ chiến trường gặp giặc, 
Giặc cố tình hiếp bắt đen đi, 
Khóc rằng Thân mẹ lưu ly, 
Tuổi gì bóng chếch biết thì cậy ai? 
Giặc nghe nói thoắt thôi chẳng nỡ, 
Rồi dần dà qua ở Hạ Bì, 
Dấn mình gánh mướn làm thuê. 
Miễn nuôi được mẹ quản gì là thân. 
Áng xuân phong tươi nét từ nhan, 
Cho hay những lúc gian nan, 
Thật vàng, dẫu mấy lửa than cũng vàng


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.