Nhị thập tứ hiếu

Chương 23Châu Thọ Xương, người Tống, là con của người vợ thứ. Năm ông vừa lên 7 tuổi, người vợ cả đuổi mẹ ông đi. Về sau ông được làm quan nghĩ đến công sinh thành tác tạo của mẹ đang sống lưu lạc khổ sở, ông cảm thấy chua xót trong lòng. Ông liền xin từ quan chức để đi tìm mẹ đẻ. Trước khi đi, ông thề rằng: Nếu không tìm được mẹ chết cũng đành Tìm kiếm khắp nơi, may đến đất Đồng Châu mẹ con lại được trùng phùng. Tuy xa cách nhau đến năm mươi năm, mẫu tử được đoàn viên, ông lấy làm vui mừng. Ông liền rước mẹ về ở chung và phụng dưỡng tận tình. 
Nguyên bản: 

Thất tuế sinh ly mẫu, 
Sâm thương ngũ thập niên, 
Nhất triêu tương kiến diện, 
Hỷ khí động hoàng thiên. 

Có nghĩa là: 
Lên 7 tuổi phải lìa xa mẹ đẻ. 
Cách biệt như sao hôm sao mai đã 50 năm. 
Một sớm được thấy lại mặt nhau. 
Mừng vui cảm động đến trời. 

Diễn Quốc Âm: 
Chu Thọ Xương làm quan Tống đại, 
Mẹ sinh ra bảy tuổi lìa lòng, 
Bởi vì đích mẫu chẳng dung. 
Đem thân bồ liễu, bạn cùng nước non. 
Muôn nghìn dặm, mẹ con xa khuất. 
Năm mươi năm trời đất bơ vơ, 
Sinh con những tưởng cậy nhờ. 
Cái thân sung sướng bây giờ mà chi? 
Bỏ quan chức, quyết đi tìm tòi, 
Nặng lời thề nói với gia nhân, 
Thân này chẳng gặp từ thân, 
Thời liều sống thác với thân cho đành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.