48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực

CHỈ MỤCA

Al Capone • 171

Alcibiades • 265, 609

Alexander Đại đế • 317, 539, 567

ánh đèn sân khấu • 103

Antony, Marc • 358

Arantino, Pietro • 477

Aretino, Pietro • 102, 396, 503, 549

Aristotle • 317

Augustus, Gaius Julius Caesar • 572

B

bạc nghĩa • 41

Balboa, Vasco Núñez de • 121, 403

Balcha Safo • 63, 66

Bardas • 34

Barnum, Phineas Taylor • 71, 86, 87, 92, 96, 426 Basilius, hoàng đế Byzantium • 34 Bergman, Ingmar • 653

Bernini, Pietro • 578

bí ẩn • 73, 76, 78, 80, 81, 82, 89, 95, 105, 106, 108, 109, 110, 366, 425

biểu tượng • 144, 513

Bismarck, Otto von • 51, 53, 123, 130, 160, 283, 407, 463 bộ da cừu • 70

bộc lộ tài năng • 21, 27

Boniface VIII (Benedetto Caetani) • 582 Borgia, Cesare • 28, 271, 308, 349, 489, 505 Borri, Francesco Giuseppe • 376 Bourbon, Antoine de • 459 Bourbon, Louis de • 459

boyar • 394, 429, 615

Bragadino, Il • 438, 440

Bramante, Donato • 655

Brecht, Bertolt • 291, 527

Brummell, George • 322

Brunelleschi, Filippo • 134

Brutus, Marcus Junius • 154

Bruyère, Jean de la • 189, 230, 317

bụi dây gai • 276

C

Caesar, Julius • 154, 333, 357, 358, 572 cái chân mèo • 367

Caligula, hoàng đế La Mã • 529

Callisthenes • 317

Campanella, Tommaso • 521

cặp sừng của bò mộng • 435

Carmagnola, Francesco Bussone da • 159

Casanova • 91, 305, 398

Cassius (Gaius Cassius Longinus) • 154 Castiglione, Baldassare • 94, 100, 423, 426 Castracani, Castruccio • 182, 274 Catherine (Ekaterina II) • 681 cầu bập bênh • 145

Câu Tiễn • 296

Cavaignac, Louis Eugène • 412

cây sồi • 298

Cecil, Robert • 586

chanoyu • 417

Charles I, vua Anh • 478, 685

Charles V • 222

che đậy ý đồ • 46, 54, 55, 62, 366

Chesterfield, Lord • 258

chia sẻ công trạng • 124

chiếm đoạt công sức • 116, 120, 122, 124 chiến thuật quy hàng • 288

chim ưng • 491

chơi trội • 32

chơi trội quan thầy • 21

chọn đúng thời cơ • 480, 484

chọn lựa • 430

chồn opssum • 286

Chosroes II, vua Ba Tư • 196

Christ, Jesus • 528

Churchill, Winston • 198, 328

Cicero, Marcus Tullius • 85, 242

Cimon • 651

Clausewitz, Carl von • 209, 304

Cleopatra • 356, 358

Coligny, Gaspard de • 367

Columbus, Christopher • 399, 471

con chiên ghẻ • 528

con dê vô tội • 354

con hổ • 400

cơn lốc xoáy • 233

con mắt thứ ba • 197

con mèo • 638

con ngựa thành Troy • 178

con rắn • 210

con thỏ • 400

Concini, Concino • 453

condottieri • 159

Constantine, hoàng đế La Mã • 514 Coriolanus, Gaius Marcius • 74, 75, 76 Cortés, Hernando • 588 Cromwell, Thomas • 628

cuộc đua ngựa • 425

Cyrus Đại đế • 657

D

Da Vinci, Leonardo • 77

Daizen, Kuriyama • 362

đàn cừu • 588

dàn trải lực lượng • 302

đánh lạc hướng • 47, 48, 50, 53, 56, 62, 68, 174

đánh lừa • 53, 69

Dante Alighieri • 583

Darwin, Charles • 637

dây leo nhiều gai • 168

De Lauzun (Armand Louis de Gontaut) • 101 De Retz, hồng y • 79, 412, 434, 650

dê tế thần • 367

Deioces, vua Medea • 217

đinh ốc cánh bướm • 465

Disraeli, Benjamin • 145

do dự • 390

do thám • 191, 194, 198

đổi mới dưới vỏ bọc truyền thống • 627, 632

dối trá • 57

dòng sông • 561

đóng vai triều thần • 312

Drew, Daniel • 133

đục nước béo cò • 530

dừng lại đúng lúc • 656, 666

dùng tay sai • 358, 362, 365

Duveen, Joseph • 68, 192, 255, 287, 461, 489 duy trì sự phụ thuộc • 158, 163 E

Edison, Thomas • 92, 102, 117, 120

Eisenhower, Dwight D. • 571

Elizabeth I, nữ hoàng Anh • 261

Erickson, Milton Hyland • 432, 515, 585, 619 Este, Isabella d’ • 269, 272

F

Fisher, Bobby • 226

Ford, Henry • 256

Foreman, George • 234

Fouché, Joseph • 42, 481, 607

Fouquet, Nicolas • 22

Francesco, Grete de • 387

Freud, Sigmund • 450, 489

G

Galileo Galilei • 24

gần mực thì đen, gần đèn thì sáng • 156 ganh tỵ • 27, 648, 654 Garbo, Greta • 222

Gaulle, Charles de • 514

Ghiberti, Lorenzo • 134

giả bộ khù khờ • 282

giả bộ khuất phục • 295

Gia Cát Lượng • 84, 85, 365, 594

giá trị của đồng tiền • 541, 551

giả vờ theo khuynh hướng chung • 529 giấu giếm sở trường • 30 giữ độc lập • 260, 264

giữ gìn uy tín • 83, 89

giữ nguyên hiện trạng • 501

giữ sạch tay • 365

giúp sư phụ chói sáng • 27

Godunov, Boris • 651

Gonzaga, Gianfrancesco • 269

Go-Saiin, Nhật hoàng • 502

Gould, Jay • 69, 174

Gracián, Baltasar • 17, 31, 44, 51, 104, 113, 124, 157, 168, 223, 268, 277, 286, 307, 344, 355, 367, 466, 478, 576, 654

Grant, Ulysses • 589

Gugsa, Ras • 534

Guise, dòng họ • 368

H

Halliwell, Kenneth • 642

hàm ân • 184, 363, 552

hầm mỏ đầy kim cương đá quý • 93

Hamlet • 112

Hàn Phi Tử • 82, 178

Hạng Vũ • 201

hành động cụ thể • 137, 142

hành động khó lường • 232

hành động ngây ngô • 30

hành động nhân nghĩa • 176

hành động táo bạo • 389, 395

hành xử khó lường • 225, 230

Hannibal, tướng Carthage • 111

hào phóng chiến lược • 553

Hạp Lư • 301

Harpending, Asbury • 279

Hartzell, Oscar • 445

hệ thống niềm tin • 370

Henri II, vua Pháp • 508

Henry VIII, vua Anh • 496, 628

Hideyoshi, Nhật hoàng • 29, 665

hiện diện • 219

hiểu đối tượng • 257

hiệu ứng gương soi • 315, 602, 614, 618 hiệu ứng khát khao • 499 hình ảnh • 512

hòa đồng • 242, 244

hỏa mù • 12, 46, 57, 62, 66, 67, 68

hoài cổ • 635

Houdini, Harry • 419, 490

Hume, David • 442

Huntington, Collis Potter • 461

I

Iago • 56

Icarus rơi từ trời cao • 666

im lặng • 79, 82

Isabey, Jean-Baptiste • 321

ít nói • 78, 82

Ivan Bạo chúa • 394, 429, 615

J

Jackson, Stonewall • 231

Johnson, Andrew • 589

Johnson, Lyndon • 528

Johnson, Samuel • 241

Joseph II • 577

K

Kautilya (Chanakya) • 364

kền kền • 123

Kennedy, John Fitzgerald • 571

khám phá tử huyệt • 449, 462, 464

khôn lường • 231

không có gì là miễn phí • 541, 562

Khổng Tử • 633, 636

kiểm soát thành công • 663

kiểm soát tình hình • 131

kiểm soát tùy chọn • 431, 432, 436

kiên nhẫn • 485

Kierkegaard, Søren • 71

Kissinger, Henry • 42, 67, 91, 124, 144, 166, 266, 267, 399, 432, 501

Krushchev, Nikita • 144

Kundera, Milan • 297

L

La Rochefoucauld, François de • 196, 216 Lacan, Jacques • 489

làm chủ cảm xúc • 131, 316, 538

làm theo cách riêng • 564, 567, 573

lang băm • 72, 372

Lawrence, Thomas Edward • 597, 599, 679 Lawson, John Howar • 166 Lincoln, Abraham • 40, 341, 448

linh động • 672, 675, 678

Lippi, Fra Filippo • 325, 513

lỗ khóa • 601

Lorris, Guillaume de • 562

Louis Philippe I, vua Pháp • 468

Louis XI • 164

Louis XIII • 454

Louis XIV • 22, 77, 78, 101, 238, 412, 512, 556, 566, 572, 613

Louis XV • 565

Louis XVI • 591

lương thiện • 174

Lustig, Victor • 109, 146, 171, 173, 179, 392, 394, 456

Lưu Bang • 201

lý luận • 138, 142

M

MacArthur, Douglas • 574

Machiavelli, Niccolò • 9, 20, 163, 211, 245, 400, 436, 517, 524, 567, 635, 639, 667

Madame de Pompadour, (Jeanne Antoinette Poisson) • 659

Mancini, Marie • 613

Manfredi, Astorre • 28

màng che • 113

Mạnh Hoạch • 594

Mansart, Jules Hardouin • 319

Mao Trạch Đông • 43, 110, 207, 307, 360, 361, 571, 574, 598, 631, 673, 677 Marconi, Guglielmo • 118

Maria Theresa • 577

Marie Antoinette • 591, 684

Marlborough, công tước • 55, 547

mật ong • 135

mặt trăng • 446

mặt trời • 31, 222

Mata Hari (Margaretha Zelle) • 105, 107 McClellan, George Brinton • 231 Médici, Catherine de • 367, 458 Medici, Cosimo de • 637

Medici, dòng họ • 25, 243, 554, 645

Médici, Marie de • 453

Medusa • 603

Meegeren, Han van • 446

Mellon, Andrew • 192

Mesmer, Franz • 383

Michael III, hoàng đế Byzantium • 34 Michelangelo • 140, 165, 655 Montaigne, Michel de • 86, 414 Montez, Lola • 114, 149, 153, 401 Moses • 208, 570

mục tiêu nguy hiểm • 248

Mucianus, Publius Licinius Crassus Dives • 138

Muhammad (Ala ad-Din Muhammad II) • 250

Muhammad Ali • 234

mũi tên • 307

mỹ nhân kế • 459

N

Napoléon Bonaparte • 9, 41, 127, 399, 413, 482, 531, 607, 639, 663

Napoléon III • 577

Narcissus • 604

Newton, Isaac • 122

nghi binh • 46, 66, 68, 71

nghĩ theo ý mình, làm như số đông • 518

Ngũ Tử Tư • 301

người cha • 576

ngụy trang tư tưởng • 524

nhận lỗi • 368

nhìn xa trông rộng • 130, 402, 406, 409, 411, 412 nhổ cỏ tận gốc • 200, 207

nhử bằng lợi ích • 181, 187, 600

nhử mồi • 133

nhút nhát • 398

Nicholas I • 80

niềm tin • 371, 382

Nietzsche, Friedrich • 89, 474

Ninon de Lenclos • 47, 49, 70, 220

Nixon, Richard • 266

nói ít • 73, 78, 79

nói nhiều • 76, 82

O

Oa Khoát Đài • 188

Oracle ở Delphi • 81

Orton, Joe • 642

Othello • 56

P

Pausanias • 519

Pedrarias (Pedro Arias Dávila) • 405

Pericles • 573, 664

Perseus • 603

phản gián • 198

pháo đài • 245

Philip II, vua Tây Ban Nha • 572

phong thái quyết định cách được cư xử • 467, 473 phớt lờ • 495, 500, 502, 505 Phù Sai • 296

Picasso, Pablo • 103, 232, 267

Pizarro, Francisco • 406, 588

Planck, Max • 637

Plutarch • 122

Poggio, dòng họ • 182

Poggio, Stefano Bandettini Di • 182

Poitiers, Diane de • 508

Pontormo, Jacopo da • 243

Psalmanazar, George • 444

Ptolemy XII Auletes • 356

Ptolemy XIII Theos Philopator • 356

Q

quy luật triều chính • 312

R

Raleigh, Walter • 366, 649 Rasputin, Grigori Yefimovich • 587 Richelieu, hồng y • 307, 410, 453, 455 Robespierre, Maximilien • 482 Rockefeller, John Davison • 433 Rommel, Erwin Johannes Eugen • 94 Roosevelt, Franklin Delano • 342, 470, 501 Rothschild, gia tộc • 303

Rothschild, James Mayer de • 67, 553, 680 Rothschild, Mayer Amschel • 303 Rubens, Peter Paul • 121 Ryleyev, Kondraty • 80

S

Salk, Jonas • 526, 637

Sand, George • 336, 502

sao trên bầu trời • 31

Sauve, Charlotte de (Beaune Semblançay) • 459 Schopenhauer, Arthur • 196 Schüppach, Michael • 379

Selassie, Haile • 63, 65, 66, 476, 533 Sen no Rikyu • 29, 362, 417, 419, 621 Shakespeare, William • 122, 244, 491 Sherman, William Tecumseh • 435 Shuisky, Andrei • 395 Simon, Saint • 78

Socrates • 609

sợi dây ràng buộc • 189

Spassky, Boris • 226

sprezzatura • 423

Stalin, Joseph • 144

sử dụng kẻ thù • 33, 39, 42, 44

T

tái tạo hình ảnh • 332

Talleyrand (Charles Maurice de Talleyrand-Périgord) • 41, 57, 127, 156, 179, 195, 242, 275, 329, 424, 531

tấm khiên của Perseus • 624

tâm lý con người • 79, 82, 89, 142, 225, 241, 264, 283, 460, 462, 474, 508, 516, 604, 635, 648

tâm lý đám đông • 99, 372, 385

Tần Thủy Hoàng • 237

táo bạo • 390, 396, 397, 399, 401

Tào Tháo • 347, 537

tập trung sức mạnh • 300, 305

Tesla, Nikola • 92, 117, 306

Testi, Fulvio • 323

thần Thủy ngân • 686

thần trên đỉnh Olympus • 413

thận trọng với bạn bè • 33

Thành Cát Tư Hãn • 250

thanh danh • 90, 91

thao túng • 133, 165, 358

thao túng tình cảm • 598

thập tự và mặt trời • 516

thi ân • 364

thích nghi • 313, 682

thiên hình vạn trạng • 668

Thiers, Louis Adolphe • 412

thợ săn • 258

thoát khỏi bóng tiền nhân • 564, 569, 571, 625 thời gian • 486

thỏi nam châm • 386

thói quen • 230, 474

thu hút môn đồ • 371, 377, 387

thu hút sự chú ý • 96, 100, 103, 105, 109, 113, 313 thu phục nhân tâm • 597

thu thập thông tin • 191, 192, 196, 613 Thurneisser, Leonhard • 443 thủy thần Proteus • 344

tiếng tăm • 85, 89

tìm điểm yếu của đối phương • 450, 455, 458 tin vào vẻ bề ngoài • 56, 69, 258 Tomyris, nữ hoàng Massagetai • 657

Tôn Tử • 198, 207, 539, 624, 686

tránh kẻ xấu số • 148, 153

tránh phô trương • 312, 645

tránh sự hoàn hảo • 641, 650

triệt kẻ cầm đầu • 579, 581

Triệu Khuông Dận • 37

Trùng Nhĩ • 254

trung thực • 54

trung thực giả tạo • 56

tự cô lập • 236, 241, 588

tự do chọn lựa • 432

Tư Mã Ý • 84, 85

Tưởng Giới Thạch • 208, 360, 361, 672 Turner, Joseph Mallord William • 327, 652 U

Uccello, Paolo • 423

ung dung • 313, 416, 417, 420, 423, 425

ủy nhiệm • 365

U

uy quyền • 78, 79

uy tín • 88, 90, 92

V

vắng mặt • 212, 215, 220, 223

Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y • 340, 573

vết thương nhỏ • 504

Villa, Pancho • 494

Virgin Queen • 268

virus • 157

Visconti, Filippo Maria • 231

vô ơn • 44

Võ Tắc Thiên • 204

Vollard, Ambroise • 433

Voltaire • 24, 37

vườn đầy cỏ dại • 653

vương miện • 477

W

Wagner, Richard • 625

Warhol, Andy • 79

Washington, George • 276, 651

Weil, Joseph • 56, 58, 62, 513, 563, 622

Western Union • 69

Wilde, Oscar • 94, 529

Williams, Tennessee • 575

Wren, Christopher • 143

X

xác định đúng đối tượng • 247, 540

xác định kẻ cầm đầu • 585

xác định mục đích • 409, 414

Xerxes I, vua Ba Tư • 683

xu nịnh • 29, 313

Y

Yeats, William Butler • 422

Yorinobu, Tokugawa • 418


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.