Định Vị Cá Nhân

Phụ lục I Phần mềm Thẻ điểm hiệu quả tổng thểPhần mềm TĐHQTT là một hệ thống phần mềm tương tác giúp hỗ trợ bạn trong quá trình thực hiện Thẻ điểm cân bằng cá nhân. Nó đưa ra khả năng quản trị và đào tạo nhân lực giúp điều hành tổ chức thuận lợi của mình để đạt được hiệu quả, niềm hạnh phúc, sự vui vẻ và có được động cơ thúc đẩy. Hệ thống phần mềm này bao gồm các phần sau:

1. Thẻ điểm cân bằng cá nhân (TĐCBCN) 2. Thẻ điểm cân bằng tổ chức (TĐCBTC) 3. Sự kết hợp giữa TĐCBCN và TĐCBTC 4. Việc quản lý tài năng hiệu quả trong tổ chức.

Mỗi nhân viên có trách nhiệm phải hoàn thành TĐCBCN của riêng mình. Bước đầu tiên là tạo ra một hồ sơ của nhân viên. Việc này để nhằm phân biệt nhân viên này với các nhân viên khác như được giải thích phía dưới. Sau đó, người nhân viên hình thành hoài bão cá nhân của người mình và các mục tiêu có liên quan, các chỉ số hiệu quả, các mục đích và các hành động hoàn thiện. Bạn luôn có thể tận dụng một bộ dữ liệu xác định trước hay rất nhiều các ví dụ trong hệ thống. Bằng cách này, và sử dụng những khả năng này, người nhân viên sẽ mở mang sự hiểu biết của mình và có cơ hội quản lý và rèn luyện bản thân theo một cách có định hướng. Người đó có thể thấy được hành động tự hoàn thiện của mình thông qua các dấu hiệu rõ ràng tại bất kỳ một thời điểm nhất định nào. Sau khi được sự đồng ý của người nhân viên, những người khác có thể đưa ra ý kiến phản hồi đối với các hành động của người đó tại bất kỳ thời điểm nào. Các mục tiêu đã đạt được và các thách thức đã vượt qua cũng có thể được cập nhật ngay. Tập hợp các nguyên tắc xử thế TĐHQTT được áp dụng ở đây; điều đó có nghĩa là hệ thống phản ánh sự riêng tư của cá nhân người nhân viên và rằng không có thông tin cá nhân nào được tiết lộ mà không được phép của người nhân viên đó. Một lợi ích của hệ thống là bất kỳ người nhân viên nào cũng đều có thể tự phân biệt bản thân mình với bất kỳ người nhân viên nào khác có hồ sơ giống mình, từ bên trong và từ bên ngoài tổ chức. Cơ sở dữ liệu TĐHQTT cũng chứa dữ liệu nhân khẩu như vậy tồn tại khả năng một cá nhân có thể so sánh với các cá nhân khác có suy nghĩ giống mình. TĐCBCN được nối kết với một cơ sở dữ liệu tri thức đưa ra ý kiến phản hồi và lời khuyên nhằm hoàn thiện hơn nữa bản thân. Với phần mềm TĐHQTT, ta còn có thể kết hợp giữa hoài bão cá nhân và tổ chức bằng cách so sánh các mục đích và mục tiêu cá nhân của người nhân viên với các mục tiêu và mục đích của tổ chức như được hình thành trong TĐCBTC. Việc hoàn tất các bản câu hỏi tương tác và ghi lại các kết quả của các buổi họp thảo luận về hoài bão cũng góp phần vào quá trình kết hợp này. Kết quả là một tổng quan rõ ràng về những sự giống nhau và khác nhau giữa TĐCBCN của nhân viên và TĐCBTC của tổ chức. Những kết quả này chứa đựng thông tin có giá trị giúp giám đốc nhân sự có thể quản lý hiệu quả các tài năng sẵn có bên trong tổ chức. Xin hãy truy cập vào trang web www.total-performance-scorecard.com để biết thêm thông tin chi tiết và thông tin mới nhất về phần mềm TĐHQTT.

Để biết thêm thông tin có liên quan đến phần mềm TĐHQTT

TPS International LLC
P.O. Box 601564 
North Miami Beach 
Florida 33160, USA 
Phone: +1-786-537-7580 
Fax: +1-714-464-4498 
[email protected] 
[email protected] 
www.Total-Performance-Scorecard.com


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.