Học Từ Thất Bại

Lời cảm ơnXin cảm ơn:

Charlie Wetzel, thư ký của tôi;

Stephanie Wetzel, Giám đốc truyền thông của tôi;

Linda Eggers, Trợ lý cấp cao của tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.